Yellow Trumpetbush

Esperanza dorůstá v dospělosti výšky asi 6 stop a rozpětí 4 stopy. Má nízkou korunu s typickou výškou 1 stopa od země a je vhodná pro výsadbu pod elektrickým vedením. Roste středně rychle a v ideálních podmínkách lze očekávat, že se dožije přibližně 20 let. tomuto keři se nejlépe daří na plném slunci až v polostínu. Dává přednost růstu v průměrně vlhkých až vlhkých podmínkách, neměl by vysychat. Není náročný na typ půdy, ale má určitou preferenci pro kyselé půdy a v zásaditých půdách podléhá chloróze (žloutnutí) listů. Je poněkud tolerantní k městskému znečištění. Tento druh nepochází ze Severní Ameriky.Esperanza je vhodnou volbou do venkovní krajiny, ale hodí se i do venkovních květináčů a nádob. Díky svému vzpřímenému habitu růstu se nejlépe hodí pro použití jako „thriller“ v kombinaci „spiller-thriller-filler“ v nádobě; vysaďte ji blízko středu nádoby, obklopenou menšími rostlinami a těmi, které se rozlévají přes okraje. Všimněte si, že při pěstování v nádobě se nemusí chovat přesně tak, jak je uvedeno na štítku – to se dá očekávat. Pamatujte také na to, že při pěstování rostlin ve venkovních nádobách a koších mohou vyžadovat častější zálivku než na dvoře nebo v zahradě.