Vitt brus kan försena utvecklingen hos spädbarn

April 17, 2003 — En ny studie visar att om spädbarn utsätts för kontinuerligt vitt brus – något som ofta görs för att lugna spädbarn eller för att överrösta andra ljud – kan det försena hörsel- och möjligen språkutvecklingen.

Forskare fann att exponering för kontinuerliga, omönstrade ljud som vitt brus försenade utvecklingen av hjärnans hörselcentrum hos unga råttor.

Till skillnad från tal eller musik är vitt brus, till exempel radiostatistik eller en luftkonditioneringsapparats surr, slumpmässigt ljud utan något urskiljbart hörselmönster.

I sin studie, som publicerades den 18 april i tidskriften Science, utsatte Edward Chang och hans kollega Michael Merzenich, PhD, råttungar för ett kontinuerligt vitt bakgrundsbrus som var tillräckligt högt för att maskera normala miljöljud, men inte tillräckligt högt för att skada deras hörsel. Utvecklingen av hörselregionen i hjärnan jämfördes med djur som uppfostrades med normala miljöljud.

Forskarna fann att de råttor som utsattes för det vita bruset uppvisade en betydande försening i utvecklingen av hörselcentrumet i hjärnan. Och utvecklingen hos dessa råttor kom inte ikapp de oexponerade råttorna förrän de var tre till fyra gånger äldre. Även om hörselutvecklingen var försenad mognade den till normala vuxennivåer när de inte längre utsattes för det kontinuerliga bakgrundsbruset.

Ironiskt sett säljs maskiner och cd-skivor med vitt brus för spädbarn som lider av kolik eller har svårt att somna.

Både Chang och Paula Tallal, PhD – en forskare som inte deltog i Changs studie – säger att det förmodligen inte är en bra idé att avsiktligt utsätta spädbarn och spädbarn för nonstop vitt brus, men de säger att vardaglig exponering förmodligen inte är skadlig för de flesta barn.

”Budskapet är inte att ditt barn inte ska vara i närheten av en luftkonditionering eller fläkt”, säger Tallal. ”Kontinuerlig exponering kan ha en inverkan på spädbarn med risk för inlärningsstörningar, men man måste tänka på alla de ljudexponeringar som ett barn får. Om du råkar bo i en miljö som är bullrigare än normalt är det så mycket viktigare att tillbringa mycket tid med att prata med ditt barn eller läsa för att utsätta det för tydliga signaler.”

Tallal säger till WebMD att 10-20 procent av barnen har problem med att urskilja subtila akustiska skillnader mellan ljud, och dessa problem kan visa sig genom försenat tal eller försenad inlärningsutveckling.

”Vi använder redan den här forskningen för att bättre kunna ingripa mot barn som kämpar på grund av att deras auditiva system behandlar information på ett oklart sätt”, säger hon.