Varför hanbabianer gynnas av väninnor

”Vi förstår inte riktigt vilka mekanismer som gör att vänskap leder till livslängd”, säger Campos.

Babianer av båda könen kan få hälsofördelar av att få sina parasiter bortplockade. Vänskap kan också hjälpa djuren att undvika konflikter. Studier på andra primater har visat att sociala relationer minskar fysiologiska tecken på stress.

Det är också möjligt, säger dr Campos, att orsakssambandet går åt andra hållet. Kanske har friskare djur – babianer eller människor – mer energi att investera i relationer.

Oliver Schülke, en beteendeekolog vid universitetet i Göttingen i Tyskland som inte var involverad i forskningen, sade att det var ”notoriskt svårt” att studera livslängden hos handjur som babianer som lämnar de grupper de föds i. Att hitta ett sätt att uppskatta dessa livslängder ”gör ett svårt ämne mer konkret”.

Dr Schülke tillade att det skulle vara viktigt att ta reda på varför vänskapen med en hona – som inte är en partner och som inte kan hjälpa till i slagsmål eftersom hon är mycket mindre – kan hjälpa en hane att leva längre. Han undrar också om lägre rankade hanar investerar mer i sådana relationer eftersom de inte spenderar lika mycket energi på reproduktion som högt rankade hanar gör.

Dessa topphannar har ett tufft liv. Babianhannar konkurrerar hårt om den högsta positionen i en grupp, vilket gör att de kan para sig med många honor och bli far till många avkommor. I kampen om denna position kan hanarna skada och till och med döda varandra. Dr. Campos och hans medförfattare fann att vid Amboseli hade hanbabianer med hög position kortare liv.

Om en hanbabian förlorar den högsta positionen och överlever, sade Dr. Campos, stannar han ofta kvar i gruppen en tid, särskilt om han har kvinnliga vänner där. Forskare hade spekulerat i att detta kunde vara för att skydda den bortkörda hanens ungar, sade Dr. Campos. Men den nya studien tyder på att det kan vara bra för babianhannen själv att stanna kvar: ”Kanske är det till fördel för babianen att söka sällskap.”