Vad är skillnaden mellan en DDS och en DMD?

Har du någonsin varit på en tandläkarmottagning och lagt märke till att tandläkarens legitimation var ”DMD” istället för den vanliga ”DDS”? Eller kanske var det tvärtom?

Om du har träffat en tandläkare tidigare – t.ex. en käkkirurg, parodontolog eller barntandläkare – har du förmodligen lagt märke till de olika bokstäverna bakom deras namn. Men för en allmän- och familjetandläkare, finns det någon skillnad mellan att träffa en DDS och en DMD?

DDS vs DMD

DDS står för Doctor of Dental Surgery (tandläkare), medan DMD är en förkortning för den latinska versionen av Doctor of Medicine in Dentistry (doktor i tandvård) eller Doctor of Dental Medicine (doktor i tandläkarmedicin) (båda är korrekta).

Trots att benämningarna är olika, är utbildningen och examen praktiskt taget identiska. I USA och Kanada ser du att dessa meriter används omväxlande, beroende på var tandläkaren gick i skolan. Andra länder kan dock använda en förkortning som BDS (Bachelor of Dental Science.)

Vad avgör om en tandläkare är DMD respektive DDS? Skolan som de gick på. Beroende på universitetet kommer tandläkarprogrammet att utfärda den ena eller den andra examen. Det är upp till just den utbildningsinstitutionen vilken de vill ge. Båda erkänns av American Dental Association som likvärdiga examina.

Är den ena bättre än den andra?

Det beror på var din kollegiala lojalitet ligger. Skämt åsido, skillnaden går tillbaka till 1983 då universiteten inrättade olika tandläkarprogram med separata namn. Baltimore College of Medicine kallade sina för DDS, medan Harvard bestämde sig för DMD.

I dagsläget ger ungefär en av tre amerikanska tandläkarskolor en DMD-examen, medan de andra två tredjedelarna ger en DDS.

Då ADA fastställer specifika utbildningsprotokoll och licenskrav för alla tandläkarskolor i USA är utbildningen som erhålls vid DMD- och DDS-programmen i stort sett identisk från skola till skola. Den ena examen är inte ”bättre” än den andra.

Efter examen måste alla DMD- och DDS-studenter avlägga samma nationella tandvårdsstyrelseprov och certifieringar samt delstatliga prov för att bli licensierade innan de kan praktisera självständigt.

Hur tandläkare väljer den ena framför den andra

De flesta tandläkare siktar inte på att bli antingen DDS eller DMD, utan väljer snarare sin examen utifrån vilken tandläkarhögskola de hoppas kunna gå på.

Som andra universitetsstudenter kan blivande tandläkarstudenter hitta sitt program utifrån geografiskt område, universitetets rykte, intervjuprocessen och hur bra deras provresultat är. Tandläkarprogrammen är extremt konkurrensutsatta, och endast de bäst presterande studenterna antas till programmen, oavsett om de är DDS eller DMD.

Fortsatt utbildning för DDS och DMD

Båda ”typerna” av tandläkare kräver samma fortlöpande yrkesutbildning och licensiering för att få praktisera. Tandläkare är dock fria att välja med vilka yrkesorganisationer de studerar genom, vilket gör det lättare att lära sig unika tillvägagångssätt och vårdmetoder från ledare i branschen.

På Kois Center samarbetar vi med DDS:er och DMD:er i hela USA för att tillhandahålla oklanderliga vårdmetoder som ofta inte fulländas under tandläkarutbildningen. Hitta en Kois-tandläkare nära dig idag!