Vad är masterbudget? | Vilka är dess fördelar?

Vad är en Master Budget?

Master budget fungerar som en sammanfattande budget som innehåller de ingående funktionella budgetarna och som slutligen godkänns, antas och används.

Definition av Master Budget

Enligt Row land och William H. Harr,

”Master budget is a summary of budget schedule in capsule form made for the purpose of presenting the highlights of budget forecast, in one report”.

Det framgår av de två ovanstående definitionerna att den omfattar de funktionella budgetsammanfattningarna i form av budgeterade resultaträkningar och budgeterade balansräkningar. Det är den sammanfattande budgeten som godkänts och accepterats av ledningen.

En sammanfattande budget blir en huvudbudget. Därför betraktas den sammanfattande budgeten ur många synvinklar och godkänns med vissa mindre och/eller större ändringar i enlighet med de förändrade förhållandena. När en sammanfattande budget godkänns och godkänns blir den en huvudbudget. Huvudbudgeten utarbetas av budgetkommittén och ger riktlinjer för varje verksamhet i en organisation.

Fördelar med huvudbudget

Fördelarna med huvudbudgeten presenteras nedan:

1. De funktionella budgetarna ges i kapselform.

2. Alla funktionella budgetar finns tillgängliga i en rapport.

3. De funktionella budgetarna kan kontrolleras med korsverifiering av den information som ges i huvudbudgeten.

4. Den ger en övergripande beräknad vinst för organisationen. 5. Den ger information om den prognostiserade balansräkningen. Hanteringsbudgeten är mycket användbar för den högsta ledningen. Anledningen är att meningsfull information finns tillgänglig i kapselform.

.