Vad är ädelgaser och hur många finns det?

”Det finns ett möjligt sjunde ädelgaselement. Ununoctium uppvisar ädelgasliknande egenskaper, men allt är lite osäkert över ett decennium efter upptäckten. Det har några märkliga relativistiska egenskaper som de andra sex ädelgaserna inte uppvisar, och det kanske inte ens är en gas alls! Så ett föreslaget sjunde spår mellan ”Radon” och ”Group Zero” har lagts på is. Det övervägdes kortvarigt att läggas till som en bonus, men det beslutades att det skulle förstöra kontinuiteten i albumet. Dessutom var det en demo som inte var färdigställd till samma standard som de andra. Ergo blev den deep-sixed.”
http://www.mikedickson.org.uk/noblegases/index.html
”…även om ununoctium ingår i grupp 18 kan det möjligen inte vara en ädelgas, till skillnad från alla de andra grundämnena i grupp 18. Man trodde tidigare att det var en gas men förutspås nu vara ett fast ämne under normala förhållanden på grund av relativistiska effekter…”
”…Man tror att ununoctium på liknande sätt har ett slutet yttre valensskal där dess valenselektroner är arrangerade i en 7s27p6-konfiguration.
Följaktligen förväntar sig vissa att ununoctium kommer att ha liknande fysikaliska och kemiska egenskaper som andra medlemmar i sin grupp och närmast likna ädelgasen ovanför den i det periodiska systemet, radon.
Som en följd av den periodiska trenden skulle ununoctium förväntas vara något mer reaktivt än radon. Teoretiska beräkningar har dock visat att det kan vara ganska reaktivt, så att det förmodligen inte kan betraktas som en ädelgas.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Ununoctium