Trial Close

Vad är Trial Close?

Trial Close är en försäljningsteknik där säljpersonalen använder sig av en rad olika frågor och observationer för att försöka ta reda på köparens humör när det gäller produkten, om han eller hon är intresserad av att köpa produkten eller inte.

Det skiljer sig från att stänga en försäljning, eftersom målet med Trial Close är att fastställa nivån på köparens intresse för produkten och hans eller hennes möjligheter att köpa den. Det är en metod för att avgöra om en köpare är redo för avslut. Den används också för att avgöra om personen lyssnade när ett starkt försäljningsargument framfördes och om hans invändningar har besvarats.

Normalt ställs ”Om…då…”-frågor, som utgår från att köparen har köpt produkten. Det hjälper till att sätta en avslutande idé i den presumtive köparens huvud. Det hjälper också till att styra samtalet i rätt riktning beroende på om köparen är redo att fatta ett köpbeslut, vilket bestäms av hans svar. Detta visar om köparen menar allvar med produkten eller inte.

ABC, Always Be Closing, är också en av de tekniker som används vid avslutande av rättegångar. Det handlar om att alltid vara på väg mot ett avslut, men inte att överdriva det.

Den här artikeln har forskats & och författats av Business Concepts Team. Den har granskats & och publicerats av MBA Skool Team. Innehållet på MBA Skool har skapats endast i pedagogiskt & akademiskt syfte.

Bläddra i definitionen och betydelsen av fler liknande termer. Management Dictionary täcker över 2000 affärsbegrepp från 6 kategorier.

Sök & Utforska : Affärsbegrepp