Top 21 bibelverser – Vill Gud att vi ska vara lyckliga?

De 21 bästa bibelverserna – vill Gud att vi ska vara lyckliga?

Kontrollera dessa 21 bästa bibelverserna – vill Gud att vi ska vara lyckliga?

Filippierbrevet 4:4

Fredas alltid i Herren, och återigen säger jag: ”Glädj dig”.

1 Tessalonikerbrevet 5:16

Freda er alltid,

Palm 118:24

Detta är den dag som Herren har gjort; låt oss fröjdas och vara glada över den.

Galaterbrevet 5:22

Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

Romarbrevet 12:12

Fred er i hoppet, var tålmodiga i bedrövelsen, var ständiga i bön.

Romarbrevet 15:13

Må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni genom den helige Andes kraft får överflöd av hopp.

Johannesevangeliet 16:24

Inte förrän nu har ni begärt något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir full.

Saja 55:12

”Ty ni skall gå ut i glädje och ledas fram i frid; bergen och kullarna framför er skall utbryta i sång, och alla träd på marken skall klappa i händerna.

Psalm 126:5

De som sår i tårar skall skörda med jubelrop!

Psalm 71:23

Mina läppar skall jubla av glädje, när jag sjunger lovsånger för dig, även min själ, som du har förlossat.

Palm 33:21

Ty vårt hjärta gläder sig i honom, eftersom vi förtröstar på hans heliga namn.

Jeremiah 29:11

Ty jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren, planer på välfärd och inte på olycka, för att ge er en framtid och ett hopp.

Kolosserbrevet 1:11

Må ni stärkas med all kraft, enligt hans härliga makt, till all uthållighet och tålamod med glädje,

Palm 100:1

Gör ett glädjeljud åt Herren, hela jorden!

Johannesevangeliet 16:33

Jag har sagt detta till er, för att ni ska få frid i mig. I världen kommer ni att ha vedermödor. Men var modiga, jag har övervunnit världen.”

Palm 30:11

Du har förvandlat min sorg till dans för mig, du har löst min säckväv och klätt mig i glädje,

Luke 1:47

Och min ande fröjdar sig över Gud, min frälsare,

Skefanja 3:17

Herren, din Gud, är mitt ibland dig, en mäktig som räddar; han ska jubla över dig med glädje, han ska lugna dig med sin kärlek, han ska jubla över dig med högljudd sång.

Palm 70:4

Må alla som söker dig fröjdas och vara glada i dig! Må de som älskar din frälsning alltid säga: ”Gud är stor!”

1 Petrus 1:8-9

Tyvärr har ni inte sett honom, men ni älskar honom. Fastän ni nu inte ser honom, tror ni på honom och gläds med en outsäglig glädje som är fylld av härlighet, då ni får resultatet av er tro, era själars frälsning.

Saja 61:10

Jag skall jubla stort i Herren, min själ skall jubla i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädesplagg, han har täckt mig med rättfärdighetens klädnad, som en brudgum klär sig som en präst med en vacker huvudbonad och som en brud pryder sig med sina juveler.

Psalm 100:2

Tjäna Herren med glädje! Kom in i hans närvaro med sång!

Top 21 bibelverser – Vill Gud att vi ska vara lyckliga?