Section 8 Housing Choice Voucher Program

Sektion 8-programmet ger stöd till låginkomstfamiljer på den privata hyresmarknaden genom Sect
ion 8 Housing Choice Voucher Program. Hyreskuponginnehavare väljer en enhet från den privata hyresmarknaden. Hyresstödet gör bostäder till marknadspris överkomliga för familjer med låg inkomst. Programdeltagarna betalar cirka 30 % av den justerade månadsinkomsten för hyra och allmännyttiga tjänster. Housing Assistance Payment subventionerar resten av hyran till fastighetsägaren.

Hur kan jag bli en del av detta hyresstödsprogram?

Rätten till en hyreskupong bestäms av Appleton Housing Authority baserat på den totala årliga bruttoinkomsten och familjestorleken och är begränsad till amerikanska medborgare och specificerade kategorier av icke-medborgare som har berättigad invandrarstatus. I allmänhet får familjens inkomst inte överstiga 50 % av medianinkomsten för det län eller storstadsområde där familjen väljer att bo. Medianinkomstnivåerna offentliggörs av HUD och varierar beroende på plats. Appleton Housing Authority kan ge dig inkomstgränserna för vårt område och din familjestorlek. Du måste först fylla i en ansökan för att kunna bli upptagen på vår väntelista. Väntelistan kan vara 2-4 år. När ditt namn har nåtts på väntelistan kommer bostadsförvaltningen att kontakta dig per brev och samla in information om familjeinkomst, tillgångar och familjesammansättning. Bostadsmyndigheten kommer att verifiera denna information med andra lokala myndigheter, din arbetsgivare och bank, och kommer att använda informationen för att fastställa programmets behörighet och storleken på utbetalningen av hyresstödet.

Var kan jag bo?

När din familj har fått en Housing Choice Voucher av Appleton Housing Authority kan du söka på den privata hyresmarknaden i Outagamie County och staden Appleton efter en bostad som är anständig, säker och sanitär i enlighet med de kvalitetskrav för bostäder (Housing Quality Standards, HQS) som fastställts av HUD och Appleton Housing Authority. (Begär ett exemplar av HUD:s broschyr ”A Good Place to Live!”, som du kan få från bostadsförvaltningen eller HUD för att få hjälp med att hitta en bostad som uppfyller dessa normer). När du har hittat en lämplig lägenhet och ägaren går med på att hyra ut lägenheten till din familj inom ramen för programmet Housing Choice Vouchers kommer bostadsförvaltningen att inspektera lägenheten för att försäkra sig om att den är lämplig. När lägenheten klarar HQS-inspektionen och hyran har godkänts ingår hyresvärden och hyresgästen ett hyresavtal för en inledande period på ett år. Bostadsmyndigheten och hyresvärden undertecknar ett avtal om utbetalning av bostadsstöd genom vilket hyran betalas för din räkning. Du ansvarar för den månatliga betalningen av skillnaden mellan den totala hyran och bostadsstödsbetalningen.

Kan jag flytta och fortsätta att få det här stödet?

En familjs bostadsbehov förändras med tiden i takt med att familjestorleken förändras, arbetsplatserna ändras och av andra skäl. Housing Choice Voucher-programmet är utformat så att familjer kan flytta utan att förlora hyresstödet. Flyttningar är tillåtna så länge familjen meddelar HA i förväg, säger upp sitt befintliga hyresavtal inom ramen för lämpliga bestämmelser och hittar ett godtagbart alternativt boende. Om du väljer att lämna Appleton Housing Authority måste du kontakta din handläggare för att få veta hur du ska gå till väga. Nya kuponginnehavare som inte bor inom HA:s jurisdiktion när familjen ansöker om hyresstöd måste inledningsvis hyra en lägenhet inom denna jurisdiktion under de första tolv månaderna av stödet.

Vad är hyresavtalets och kontraktets löptid?

Efter ett år förnyas hyresavtalet för en bestämd tidsperiod (t.ex. månad till månad, sex månader, etc.). Du kan lämna huset med en uppsägning efter att hyrestiden har löpt ut. Om du stannar kvar i lägenheten får du ett nytt intyg om rätt till stöd och lägenheten inspekteras årligen med avseende på kvalitetskraven för bostäder, och hyresvärden kan då begära en årlig hyreshöjning som måste godkännas av bostadsförvaltningen. Denna begäran måste lämnas in skriftligen till bostadsmyndigheten och till dig sextio dagar före förnyelsen.

Housing Choice Voucher Administrative Plan

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av att ansöka om en kupong kan du kontakta bostadsmyndigheten för att få en ansökan, skriva ut en ansökan från vår webbplats eller komma förbi och fylla i en ansökan på vårt huvudkontor som ligger på 925 Northland Ave. i Appleton, WI.