Säkerhet på arbetsplatsen

Scaleni vad? Även om scaleni (plural), eller scalene-musklerna, inte är lika välkända som bröstmusklerna, magmusklerna och biceps, eller för den delen glutes, quads och triceps, är de en viktig muskelgrupp med tanke på deras placering i förhållande till ett viktigt neurovaskulärt knippe.

Scalene-musklerna består av de främre, mellersta och bakre scalene-musklerna som har sitt ursprung i de tvärgående processerna på halskotorna och går ner i en liten vinkel för att sätta sig på antingen det första eller det andra revbenet. Som parade, laterala halsmuskler är de böjare och rotatorer av huvudet och halsen och fungerar också som accessoriska muskler för inspiration. Mellan den främre och den mellersta scalene muskulaturen går plexus brachialis av nerver och arteria subclavia. Plexus brachialis innerverar de övre extremiteterna och arteria subclavia förser armarna med blod med vissa grenar av det högra kärlet som förser en del av huvudet och bröstkorgen.

Med dagens utbredning av dator- och mobiltelefonanvändning intas ofta en framåtriktad huvudställning, vilket tillsammans med bristande styrka i ryggmuskulaturen kan leda till sammandragna scalene- och pectoralismuskler. Detta spända tillstånd kan leda till kompression på det neurovaskulära knippet där det passerar genom de främre och mellersta scalene-musklerna. Kliniskt beskrivs detta som thorakalt utloppssyndrom med smärta som uppvisas i handen, underarmen, överarmen eller bröstregionen. Symtomen på smärta i handen kan likna dem vid karpaltunnelsyndrom med värk, sveda och värk, domningar, känselstörningar eller parestesi.

Men även om stretching inte är en ersättning för ett omfattande ergonomiskt program kan ett mikrostretch-övningsprogram som komplement ge viss lindring av muskeltrötthet genom att det ökar blodflödet i vävnaden. Särskilt för scalene-musklerna måste axlarna förbli i ett avslappnat, neutralt läge samtidigt som huvudet lutas åt sidan för att approximera örat mot axeln med en 10 sekunders hållning i slutet av rörelseomfånget och sedan upprepas för den andra sidan. En ”reach for the sky”-sträckning med armarna utsträckta upp över huvudet följt av en långsam sänkning av armarna ner till sidan av bålen är fördelaktigt för att sträcka ut pectoralismusklerna och öppna bröstkorgen.