National PTSD Awareness Day i USA 2021

National PTSD Awareness Day firas årligen den 27 juni. Syftet är att öka medvetenheten om posttraumatiskt stressyndrom, ett mentalt hälsoproblem som kan utvecklas efter att en person har utsatts för en eller flera traumatiska händelser. Traumatiska händelser som kan orsaka PTSD inkluderar fysiska eller sexuella övergrepp, krigsrelaterad stridsstress, terrorism, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan och andra hot mot en persons liv.

Typiska symtom på PTSD inkluderar plågsamma drömmar, ihållande tankar och återkommande flashbacks om den traumatiska händelsen eller händelserna, bedövning eller undvikande av minnen av traumat, utlösta känslomässiga reaktioner, ihållande överansträngning.

Den första nationella dagen för medvetenhet om PTSD hölls den 27 juni 2010. Denna observation fastställdes officiellt av kongressen.

Det nationella centret för PTSD har dessutom utsett juni till PTSD Awareness Month (månad för medvetenhet om PTSD). National PTSD Awareness Day syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om sjukdomen, utbilda en bred publik om PTSD och ge personer som drabbats av PTSD tillgång till rätt behandling.

Hur kan man bidra till att öka medvetenheten om PTSD? Du kan börja med att lära dig viktig information om PTSD, dess orsaker och behandlingsalternativ. Dela sedan din kunskap med andra, främja medvetenheten om PTSD via sociala nätverk och nå ut för att hjälpa dem som behöver det.