Low Frequency Range Test (10-200 Hz)

Bakgrund

Människor hör frekvenser från 20 Hz upp till 20 000 Hz. Den lägsta gränsen, 20 Hz, med en våglängd på nästan 20 meter, är en frekvens som vi känner snarare än hör. Det här testet hjälper dig att fastställa den lägsta gränsen för ditt ljudsystems frekvensutvidgning.

På grund av deras ökade våglängd (nästan 20 meter vid 20 Hz) krävs det vanligtvis stora drivrutiner (subwoofers) för att uppnå hög effekt vid låga frekvenser. Hörlurar eller öronsnäckor har mindre problem med att spela upp dessa låga frekvenser trots sin ringa storlek: genom att täta din hörselgång skapar de en volym som fungerar som en tryckkammare. Detta fenomen skiljer sig helt från vad du hör när du lyssnar på en högtalare som spelar i det fria. Utan kabin-effekten – ett annat namn för samma fenomen – skulle öronsnäckorna knappt producera någon bas.

Ett förseglat utrymme, eller tryckkammare, lyfter de låga frekvenserna med 12 dB/oktav under en frekvens som är relaterad till dimensionerna på den inneslutna volymen. Med en hörselkanal som är cirka 2 cm lång ligger denna magiska frekvens vid cirka 5 kHz. Med mer än fem oktaver som skiljer basområdet från den här frekvensen kan man föreställa sig vilken basförstärkning det blir!