Hur ofta ska du gå till tandläkaren?

Planering av regelbundna tandläkarbesök

Det är viktigt att hålla dina tänder friska med regelbundna tandläkarbesök. När tänderna börjar få problem kan de snabbt påverka livet. Men vad är ”regelbundna” tandläkarbesök? Hur ofta ska man gå dit?

Om man upptäcker ett tandproblem tidigt kan man minska smärta, svårigheter och kostnader för att åtgärda problemet. Tandläkare kan också leta efter tecken på cancer i munnen och upptäcka tecken på andra hälsotillstånd, t.ex. Sjögrens syndrom eller diabetes.

Tandvårdsbesök för barn

Barn bör få sin första munundersökning så snart de har fått sin första tand eller före sin första födelsedag. Tandläkaren kommer att ge dig råd om hur du ska ta hand om ditt barns första tänder. När ditt barn blir äldre bör han eller hon få tandläkarundersökningar så ofta som tandläkaren rekommenderar. De flesta tandläkare rekommenderar ett tandläkarbesök var sjätte månad för att förebygga hål och andra problem. Prata med ditt barns tandläkare om vilket schema som är bäst för ditt barn.

Tandvårdsbesök för vuxna

Din tandläkare kan ge dig råd om hur ofta du behöver göra tandvårdsbesök baserat på din munhälsa, din allmänna hälsa och dina riskfaktorer för karies och tandköttssjukdomar. En vuxen med god munhygien och inga problem vid kontroller kan till exempel behöva komma en eller två gånger om året. Någon med mycket tandsten eller karies kan behöva komma oftare. Din sjukförsäkring kan också påverka hur ofta du går till tandläkaren. Den typ av försäkring du har kan till exempel kräva besök var sjätte månad för att du ska få full försäkringsförmån.

Du kan behöva träffa tandläkaren oftare om:

 • Du är gravid. Graviditetshormoner kan orsaka en inflammation i tandköttet som kallas gingivit och andra problem.

 • Du röker. Tobaksbruk är en riskfaktor för en allvarlig tandköttssjukdom som kallas parodontit och för muncancer.

 • Du behandlas för cancer. Behandling för cancer kan orsaka munhälsoproblem som muntorrhet och infektioner.

 • Du har diabetes. Personer med diabetes har en högre risk för tandköttssjukdomar, svampinfektioner och andra problem i munnen.

 • Du har hjärtsjukdomar. Tandhälsa är kopplad till hjärthälsa, och frekventa tandrengöringar kan minska din risk för hjärtinfarkt och stroke.

 • Du är hiv-positiv. Hiv och dess behandling gör att du löper större risk att drabbas av karies och infektioner i tänderna.

Det är dags att ringa tandläkaren…

Förutom regelbundna kontroller bör du uppsöka din tandläkare om:

 • Du har tand- eller tandköttssmärta som inte går över eller blir värre

 • Ditt tandkött är rött, svullet och blöder lätt

 • Du har ett sår i munnen som inte läker

 • En tand blir känslig för varmt, kallt, eller tryck

 • Något är fel med en gammal tandställning

 • Du tappar en fyllning

 • Du har muntorrhet dagligen

 • Du har smärta eller klickande ljud i käken

Högre vanliga frågor. American Academy of Pediatric Dentistry. http://www.aapd.org/resources/frequently_asked_questions/ Tillgänglig 2013.

Frågor om att gå till tandläkaren. http://www.mouthhealthy.org/en/dental-care-concerns/questions-about-going-to-the-dentist/ Tillgänglig 2013.

Hur ofta ska vi gå till tandläkaren? Elizabeth J Kay. BMJ. 1999 July 24; 319(7204): 204-205. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1116309/ Tillgänglig 2013.

Sorg om graviditet. ADA. http://www.mouthhealthy.org/en/pregnancy/concerns Tillgänglig 2013.

Riskfaktorer för tandköttssjukdomar. American Academy of Periodontology. http://www.perio.org/consumer/risk-factorsAccessed 2013.

Periodontal (Gum) Disease: Orsaker, symtom och behandlingar. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Augusti 2012. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htmAccessed 2013.

Cancerbehandling och munhälsa. National Institute of Dental and Craniofacial Research. 18 juli 2013. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/CancerTreatment/default.htm Tillgänglig 2013.

Chemoterapi och din mun. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Augusti 2012. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/CancerTreatment/ChemotherapyYourMouth.htm Tillgänglig 2013.

Diabetes och munhälsoproblem. American Diabetes Association. http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/oral-health-and-hygiene/diabetes-and-oral.html Tillgänglig 2013.

Diabetes och munhälsa. J Amer Dent Assoc , 2002 September, vol133, page 1299. http://www.ada.org/sections/publicResources/pdfs/patient_18.pdf Tillgänglig 2013.

Professionell tandrengöring kan minska risken för hjärtinfarkt och stroke. American Heart Association, 13 november 2011. http://newsroom.heart.org/news/professional-dental-cleanings-217760 Tillgänglig 2013.

Samband mellan parodontal sjukdom, tandförlust och plack i halspulsådern. Stroke, 2003; vol34, pages 2120-2125. http://stroke.ahajournals.org/content/34/9/2120.full.pdf+html Tillgänglig 2013.

Oralhälsa och hiv. The Ryan White HIV/AIDS Program, U.S. Department of Health and Human Services. http://hab.hrsa.gov/abouthab/files/oral_health_fact_sheet.pdf Tillgänglig 2013.

Munproblem och hiv. National Institute of Dental and Craniofacial Research. 18 juli 2013. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/HIV/MouthProblemsHIV/ Tillgänglig 2013.

Oralhälsoproblem. U.S. Department of Health & Human Services, 17 oktober 2012. http://aids.gov/hiv-aids-basics/staying-healthy-with-hiv-aids/potential-related-health-problems/oral-health-issues/ Tillgänglig 2013.