Hur kan jag ansöka om Canada PR?

Canada Permanent Residency (PR) är den mest eftertraktade viseringskategorin för kvalificerade yrkesverksamma i och utanför Indien.

För att få PR-visum i Kanada måste du dock ansöka om något av de populära och punktbaserade invandringsprogrammen i Kanada, dvs. Express Entry-systemet, QSWP, PNP osv.

Dokument som krävs för att ansöka om PR i Kanada från Indien?

 • Tillräckligt med fondbevis för att stödja ansökan
 • ECA (Educational Credential Assessment)
 • Original, kopior och officiella översättningar av dokument som stöder ansökan. Utöver detta, utbildningsgrader, diplom och intyg, personliga identitetshandlingar och/eller sponsorbrev och relevant information
 • Skills assessment test
 • Language Test Result(IELTS, etc.)
 • Tilläggsavgifter
 • Andra dokument baserade på de olika viseringskategorierna.

Kriterier för stödberättigande: Hur får man PR i Kanada?

 • Du måste få 67 poäng baserat på ålder, utbildning arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, anpassningsförmåga och det kanadensiska jobberbjudandet
 • Rollerna för din arbetslivserfarenhet bör finnas med i Kanadas yrkesförteckning, känd som ”National Occupational Classification”. När din behörighet är bekräftad kan du ansöka om visumkort i tre enkla steg.

För att ansöka om PR-visum för Kanada måste du följa dessa tre enkla steg:

Visum för permanent bosatt i Kanada har olika invandringsprogram, men om du är en kvalificerad arbetare är Canada Express entry-systemet det bästa sättet att få en permanent bosatt i Kanada.

Steg 1: Kontrollera dina poäng följt av din utbildningsbedömning av WES eller andra relaterade bedömningsorgan

Steg 2: Ansök online via en elektronisk portal som kallas Express Entry, bli utvald baserat på din ranking

Steg 3: Få en inbjudan att ansöka. Gör den slutliga ansökan tillsammans med dokumenten och relevanta avgifter.

När du är klar med dessa tre enkla steg och när din visering är bekräftad kommer du att ombes lämna in ditt pass till den kanadensiska ambassaden i Indien för visumstämpling.

Hur beräknar du dina poäng för visering för permanent uppehållstillstånd i Kanada?

Du måste få 67 poäng av 100 för att uppfylla kraven för bosättning i Kanada. Om du åtföljs av din make/maka kommer även hans/hennes poäng att beaktas vid ansökan om PR.

Poängfördelning för PR i Kanada:

 • Ålder: 12 poäng (högst)
 • Utbildning: Max 25 poäng (max)
 • Arbetserfarenhet: Max 25 poäng (max)
 • Arbetserfarenhet: Max 25 poäng: Max 15 poäng (max)
 • Språkkunskaper: Max 15 poäng (max)
 • Språkkunskaper: Max 28 poäng (max)
 • Anpassningsförmåga: Max 28 poäng (max)
 • Anpassningsförmåga: Max 10 poäng (max)
 • Att vara anställd på annan ort: Max 10 poäng (max): Max 10poäng (max)

Gebyr för visum för permanent bosättning i Kanada från Indien:

Avgiften för permanent uppehållstillstånd är 56 000 indiska rupier per sökande över 18 år och avgiften för utbildningsbevis är 15 500 indiska rupier per sökande.

Läs: Så här gör du för att lämna in ett klagomål mot våld i hemmet

Läs: Hur du kan lämna in ett klagomål mot våld i hemmet

Läs: Hur du kan lämna in ett klagomål mot våld i hemmet

Läs: Läs: Hur man ändrar namn efter äktenskap i Aadhaar-kortet

Läs: Hur man ansöker om Schengenvisum: Steg du behöver veta