Har myggor rött blod?

Myggblod vs. människoblod

Myggor har inte blod som är exakt som det blod som finns hos människor och andra djur. De har dock en förening som kallas hemolymf som fungerar ungefär som blod gör för oss.

Hemolymf cirkulerar i myggans öppna cirkulationssystem och ”badar” myggans celler och organ via direktkontakt med myggans kroppsvävnader.

Sammansättning

Hemolymf är en vätska som består av många kemikalier, bland annat:

  • Vatten
  • Organiska salter
  • Proteiner
  • Lipider

Detta fungerar för att reglera myggans kroppstemperatur, transporterar näringsämnen och immunceller som bekämpar främmande organismer i myggans kropp samt hjälper till att transportera avfallsprodukter som produceras av myggan.

Celler i hemolymfvätskan som kallas hemocyter fungerar för att transportera och leverera syre till de andra cellerna och systemen i myggans kropp.

Sammanfattningsvis visar denna mycket förenklade beskrivning av en myggas blod att hemolymfvätskan tillhandahåller många av samma grundläggande funktioner för myggan som vårt människoblod tillhandahåller för oss.