Har missbruk av laxermedel kontrollerat kroppsvikten? En jämförande studie av bulimiker som kräks och kräks

I denna studie undersöks det dagliga födointaget och matvanorna hos 30 normalviktiga bulimipatienter; 20 kräks dagligen och 10 kräks dagligen. Syftet var att mäta och jämföra matintag och att undersöka tron på att laxermissbruk är ett effektivt sätt att kontrollera kroppsvikten. Resultaten visar att de som purgerar kontrollerar sin vikt genom en övergripande dietrestriktion, inte genom laxermedlens farmakologiska verkan. De som äter av laxermedicin var bulimiska, men inte grova: det genomsnittliga dagliga energiintaget låg inom det normala intervallet (2210 +/- 210 kcal/dag). De som kräktes åt mycket mycket (6025 kcal/dag), nästan tre gånger så mycket som rekommenderat och betydligt mer (P mindre än 0,01) än vad de som kräktes åt. Det fanns stora dagliga variationer (s.d. = 3605) och vid vissa tillfällen registrerades enorma mängder, upp till 30 000 kcal per dag. Trots detta var kräkningarna mycket effektiva när det gällde att förhindra viktökning, eftersom medelvikten hos kräkarna liknade (medel = 98 procent) medelvikten hos den matchade populationen (MPMW). Däremot var kräkningar relativt ineffektiva, för trots mindre energiintag låg alla kräkningar över (medelvärde = 114 procent) – och en del klart över – sin MPMW. Denna skillnad mellan de två grupperna var signifikant (P mindre än 0,01). Orsaker till att man fortsätter att missbruka laxermedel diskuteras.