Hajar

Blodets strömningsriktning är alltid motsatt vattnets. Detta gör att maximal mängd syre kan passera från vattnet till blodet och kallas ”motströmsflöde”.

För att musklerna ska kunna röra sig och arbeta så effektivt som möjligt krävs det tillräckligt med syre i blodet.

Rörelsen är nödvändig för andningen samt för flytförmågan. Därför är musklernas kondition av yttersta vikt för andningen och hajens själva överlevnad.

Interessant nog rör sig inte bottenlevande hajar genom vattnet som andra gör. Därför måste de kunna pumpa vattnet över sina gälar på ett effektivt sätt. Dessutom måste de kunna eliminera sand och grus från att komma in i sina gälspalter. Detta görs genom att pumpa vattnet genom spiraklet och gälarna och på så sätt rensa vattnet från alla sandiga sediment.

Hjärtat behöver inte vara särskilt stort eller starkt för att utföra denna uppgift. Därför är hajar, särskilt större arter, endast kapabla till korta utbrott av ökad aktivitet. De har inte uthållighet för fortsatt aktivitet.