Falska anklagelser i fall av våld i hemmet i Lubbock

Falska anklagelser i fall av våld i hemmet i Lubbock är relativt vanliga. Människor kan känna sig benägna att falskt anklaga någon för våld i hemmet av hämndlystnad. Människor kan också känna ett behov av att skydda sina egna rättigheter när en person inser att polisen kan vara inblandad och att situationen potentiellt kan bli allvarlig. Andra människor kan vilja falskt anklaga någon för våld i hemmet om de vill få vårdnad om barn, hus och annat.

Om du tror att du har blivit falskt anklagad för våld i hemmet, tala med en erfaren advokat idag. En advokat för våld i hemmet i Lubbock kan hjälpa dig att hantera denna komplicerade fråga.

Hållande av oskuld

Personen bör låta advokaten ta reda på vilken del av historien som måste berättas, hur den måste berättas samt när och var den måste berättas. En person bör inte låta sina känslor ta överhanden genom att ta saken i egna händer. Att göra det kan potentiellt komplicera ett fall för försvaret.

En person bör alltid rådgöra med en advokat om han eller hon har blivit anklagad eller åtalad för ett brott.

Möjliga konsekvenser

Några av de största konsekvenserna som en person kan drabbas av handlar om relationer som kan begränsas eller avslutas. Detta blir allt svårare om det handlar om barn. Andra konsekvenser som kan innefatta förlust av pengar, egendom och ägodelar tenderar att dyka upp med dessa typer av fall.

Sammanställning av bevis

Det finns många bevis som kan beaktas i fall av våld i hemmet. Allt kan bero på fakta i det fallet av våld i hemmet samt historia av besöksförbud eller saker som har hänt utanför brottet som involverar båda parter.

Bevis kan också inkludera den fysiska sidan av sakerna, som en kroppsskada som kan visas på något sätt. Advokater tittar också på frågor om personens karaktär och om de har visat god karaktär eller dålig karaktär tidigare och om det hade något att göra med den här situationen.

De tittar också på själva situationen och bevis om vem som initierade den första fysiska våldshandlingen. Allt beror på vilken typ av fall som en person har. En person kan också fråga om hur polisen reagerade och om den reaktionen var på ett sätt som är lämpligt, följer landets lagar och skyddar allas rättigheter.

Presentera bevis

En advokat presenterar bevis på olika sätt när han eller hon förhandlar med distriktsåklagaren inför rättegången. Advokater är lite strategiska när det gäller vad de pratar med åklagaren om, men vissa saker vill de kanske vänta med om fallet går till rättegång. I huvudsak försöker försvarsadvokaten visa distriktsåklagaren vad de kan behöva se för att komma fram till ett erbjudande som är vettigt i den här typen av situation.

Om fallet går till rättegång kan bevisen presenteras för domaren eller juryn, beroende på vem som är sakkunnig. Det kan vara dokument, affärsjournaler, läkarjournaler, polisrapporter, fängelsesamtal, videor, bandinspelningar, fotografier etc.

Staten försöker bevisa bortom rimligt tvivel varje element i brottet och försvaret försöker kasta en skugga av tvivel på alla och var och en av dessa bevis som har lagts in för att visa fullbordandet av det brottet. De gör detta genom personer såväl som genom dokument och andra visuella typer av bevis.