Stupnice B dur (B jónská) na kytaru – 5 poloh, tabulatury a teorie

Stupnice B dur (známá také jako B jónská) obsahuje následující tóny:

B – C# – D# – E – F# – G# – A#

Stupnici B dur si můžete představit jako jakousi „mistrovskou“ stupnici B dur. Když o něčem říkáme, že je „v tónině B“, máme tím vlastně na mysli stupnici B dur, protože tóny v tónině B jsou tóny stupnice B dur.

Pokud se zajímáte o studium modů a kytarových stupnic, je třeba zdůraznit, že stupnice B dur je vlastně stejná stupnice jako stupnice B ionian. Pro účely této série lekcí o kytarových módech budeme považovat B ionskou a B dur za totožnou stupnici.

Pokud si nejste jisti, co je durová stupnice nebo ionský mód, klikněte na odkaz na lekce.

Podívejme se na 5 poloh CAGED pro stupnici B dur a také na otevřenou polohu.

Stupnice B dur v otevřené poloze

Polohy CAGED pro stupnici B dur

Tady je 5 poloh CAGED pro stupnici B dur na kytaře (noty a tabulatury).

B dur stupnice ve 3. poloze (nejnižší pražec je 3)

B dur stupnice v 6. poloze (nejnižší pražec je 6)

B dur stupnice v 7. poloze (nejnižší pražec je 7)

.

TB durová stupnice v 11. poloze (nejnižší pražec je 11)

B durová stupnice ve 12. poloze (nejnižší pražec je 12)

Tato stupnice se hraje poměrně vysoko na krku (dosahuje 16. pražce). Důvodem, proč se tento tvar hraje tak vysoko v tónině B, je snaha vyhnout se hraní otevřených not. Kdybychom stupnici začínali na druhém pražci, nemohli bychom zahrát dva z tónů, aniž bychom je hráli otevřeně, čímž by se tvar vlastně stal nepohyblivým.

Extra pozice (stupnice B dur v 1. poloze)

Do tohoto klíče jsem zařadil extra tvar. Jedná se o variaci na výše uvedený tvar (12. poloha). Protože tvar ve 12. poloze je tak vysoko, je dobré mít variaci na stejný tvar, kterou lze hrát o oktávu níže (od 2. pražce).

Kromě toho je to dobrý příklad toho, jak se mohou tvary lišit v závislosti na preferencích každého hráče.

7 modů B dur

Ze stupnice B dur (stejně jako ze všech durových stupnic) lze vytvořit 7 různých modů:

 • B jónská (B dur)
 • C# dórská
 • D# frygická
 • E lýdská
 • F# mixolydická
 • G# eolská
 • A# lokrijská

Další čtení

 • Stránka kytarových stupnic
 • Majorská stupnice
 • Vysvětlení kytarových módů
 • B dur akord