SMS | Strategický lidský kapitál

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 se zájmová skupina pro strategický lidský kapitál (SHC IG) zapojila do řady rozhovorů a interakcí s našimi členy, aby pochopila, jak můžeme našim členům co nejlépe sloužit vedle našeho úsilí na každoročních konferencích SMS.

Snažili jsme se uskutečnit rozhovory s co největším počtem z našich 276 členů IG. Náš tým 24 tazatelů úspěšně provedl rozhovory (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) se 78 členy, což představuje celkovou míru odpovědí 28,2 %. Hlavním účelem přístupu k rozhovorům bylo navázat mezilidské vztahy a rozhovory a určit, jak nejlépe sloužit členům.

Mnoho členů našim tazatelům vůbec neodpovědělo a někteří vyjádřili nezájem aktivně se zapojit do naší IG (zdálo se, že je zajímá spíše pasivní zapojení).

Následující stránky poskytují stručný přehled údajů a výsledků rozhovorů, ale rádi se s těmi, kdo mají zájem, podělíme o podrobnější informace a/nebo výsledky.

Naše hluboké a upřímné poděkování patří Scottu Bentleymu, Christiane Bodeové, Rocio Bonetové, Rhettu Brymerovi, Vanesse Burbano, Mattu Callovi, Benu Campbellovi, Sethu Carnahanovi, Clintu Chadwickovi, AJ Chauradiovi, Ormondu Cragunovi, Alii Crockerové, Gině Dokko, Pranavu Gargovi, Timu Gublerovi, Benu Kingovi, Johnu Mawdsleymu, Daně Minbaevě, Shadu Morrisovi, Gregu Reillymu, Markétě Rickleyové, Dorothee Roumpiové, Mikeu Ulrichovi a Ingo Wellerovi za jejich dobrovolnou práci tazatelů. Každý tazatel obdržel seznam přibližně 10 členů IG a oslovil je k rozhovoru. Byla to významná investice ve prospěch naší IG!“

Také oceňujeme práci Rocio Bonetové, Vanessy Burbano, Alii Crockerové, JR Kellera a Ulyi Tsolmona, kteří pomáhali s přezkoumáním a smysluplným zpracováním výsledků průzkumu.

S úžasem jsme zjistili, že 56,3 % našich účastníků vyjádřilo přání pomáhat nebo sloužit IG. Děkujeme vám, že děláte naši IG skvělou!