Rozkladač

Primárním rozkladačem odpadků v mnoha ekosystémech jsou houby. Na rozdíl od bakterií, které jsou jednobuněčnými organismy a jsou také rozkladači, většina saprotrofních hub roste jako rozvětvená síť hyf. Zatímco bakterie jsou omezeny na růst a výživu na obnaženém povrchu organické hmoty, houby mohou pomocí svých hyf pronikat do větších kusů organické hmoty pod povrchem. Kromě toho se pouze u dřevokazných hub vyvinuly enzymy potřebné k rozkladu ligninu, chemicky složité látky, která se nachází ve dřevě. Díky těmto dvěma faktorům jsou houby primárními rozkladači v lesích, kde má podestýlka vysokou koncentraci ligninu a často se vyskytuje ve velkých kusech. Houby rozkládají organickou hmotu uvolňováním enzymů, které rozkládají rozkládající se materiál, načež absorbují živiny v rozkládajícím se materiálu. Hyfy sloužící k rozkladu hmoty a vstřebávání živin se využívají také při rozmnožování. Když se dvě kompatibilní houbové hyfy přiblíží k sobě, splynou za účelem rozmnožování a vytvoří další houbu.

.