Top 21 versete biblice – Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți ?

Top 21 de versete din Biblie – Dumnezeu vrea să fim fericiți ?

Vezi aceste Top 21 de versete din Biblie – Dumnezeu vrea să fim fericiți ?

Filipeni 4:4

Regăsiți-vă totdeauna în Domnul; iarăși voi zice: Bucurați-vă.

1 Tesaloniceni 5:16

Regândiți-vă totdeauna,

Psalm 118:24

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm și să ne veselim în ea.

Galateni 5:22

Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, bunătatea, credincioșia,

Romani 12:12

Regândiți-vă în nădejde, răbdați în necazuri, fiți stăruitori în rugăciune.

Romani 15:13

Domnul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în credință, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să abundați în nădejde.

Ioan 16:24

Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu. Cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină.

Isaia 55:12

„Căci veți ieși în bucurie și veți fi conduși în pace; munții și dealurile de dinaintea voastră vor izbucni în cântări, și toți copacii câmpului vor bate din palme.

Psalmi 126:5

Cei care au semănat cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie!

Psalmi 71:23

Buzele mele vor striga de bucurie, când Îți voi cânta laude; și sufletul meu, pe care l-ai răscumpărat.

Psalm 33:21

Pentru că inima noastră se bucură în El, pentru că ne încredem în Numele Lui cel sfânt.

Ieremia 29:11

Pentru că Eu știu planurile pe care le am pentru voi, zice Domnul, planuri de bine și nu de rău, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

Coloseni 1:11

Să fiți întăriți cu toată puterea, după slava Lui, pentru toată stăruința și răbdarea cu bucurie,

Psalmul 100:1

Făceți un zgomot de bucurie pentru Domnul, tot pământul!

Ioan 16:33

Vă spun aceste lucruri, pentru ca în Mine să aveți pace. În lume veți avea necazuri. Dar aveți curaj; Eu am biruit lumea.”

Psalmi 30:11

Ai schimbat pentru mine jalea mea în dans; mi-ai dezlegat sacul și m-ai îmbrăcat cu veselie,

Luca 1:47

Și duhul meu se bucură în Dumnezeu, Mântuitorul meu,

Zefania 3:17

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un puternic care va mântui; El se va bucura de tine cu veselie, te va liniști prin dragostea Sa, va exulta pentru tine cu cântări puternice.

Psalmi 70:4

Toți cei ce te caută să se bucure și să se veselească în tine! Fie ca cei ce iubesc mântuirea ta să spună în veci: „Dumnezeu este mare!”

1 Petru 1:8-9

Deși nu L-ați văzut, Îl iubiți. Deși nu-l vedeți acum, credeți în el și vă bucurați cu o bucurie inexprimabilă și plină de slavă, obținând rezultatul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

Isaia 61:10

Mă voi bucura foarte mult în Domnul; sufletul meu va exulta în Dumnezeul meu, pentru că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu haina neprihănirii, ca un mire care se împodobește ca un preot cu o coifură frumoasă, și ca o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei.

Psalm 100:2

Slujiți Domnului cu bucurie! Intră în prezența Lui cu cântări!

Top 21 versete biblice – Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți?

.