Cele mai multe repetări ale presei pe picior de 2465 de kilograme

Bine ați venit la RecordSetter. RecordSetter.com și URDB.org (denumite „site-urile RecordSetter”) sunt operate de Universal Record Database, LLC (denumite în mod colectiv „RecordSetter”, „it”, „its”, sau „we”). Prin accesarea sau utilizarea RecordSetter, dumneavoastră (denumit, de asemenea, „utilizatorul” sau „dumneavoastră”) sunteți de acord că aveți vârsta legală pentru a încheia un contract cu caracter obligatoriu, că sunteți un minor emancipat sau că dețineți consimțământul legal al părinților sau al tutorelui și că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să vă supuneți următorilor termeni și condiții („Termeni de utilizare”). Acești Termeni de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor site-urilor RecordSetter și înlocuiesc orice acord anterior între dumneavoastră șiRecordSetter, inclusiv, dar fără a se limita la, orice Termeni de utilizare anteriori. Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni de utilizare, trebuie să părăsiți imediat RecordSetter. RecordSetterîși rezervă dreptul de a modifica periodic acești Termeni de Utilizare fără nici o notificareîn orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, revizuirea, adăugarea sau eliminarea unor părți sau a tuturor acestor Termeni de Utilizare. Orice modificare intră în vigoare la data afișării condițiilor de utilizare modificate pe site-urile RecordSetter de către Universal Record Database, LLC. Faptul că continuați să utilizați site-urile RecordSetter indică faptul că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să vă supuneți Termenilor de utilizare modificați.

VĂ ROGĂM să citiți cu atenție și în mod frecvent acești Termeni de utilizare, deoarece conțin informații importante cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră legale.

Acești Termeni de utilizare, precum și orice drepturi și licențe acordate în cadrul acestor Termeni de utilizare, nu pot fi transferate sau cesionate de către dumneavoastră, dar pot fi transferate sau cesionate de către RecordSetter fără restricții.

1. DESCRIEREA SERVICIULUI

RecordSetter este un serviciu bazat pe internet care permite utilizatorilor să vizualizeze înregistrări mondiale și să trimită propriile lor înregistrări mondiale. RecordSetter poate conține reclame, care sunt necesare pentru a continua furnizarea serviciilor RecordSetter. RecordSetter nu este responsabil pentru reclamele terților sau pentru aplicațiile terților care sunt postate pe site-urile RecordSetter, și nici nu este responsabil pentru produsele furnizate de agenții săi de publicitate.

2. MODIFICĂRI ALE SERVICIULUI

RecordSetter își rezervă dreptul de a modifica sau de a închide site-urile RecordSetter din orice motiv, în orice moment, temporar sau permanent, fără notificare prealabilă. Acest lucru include, dar nu se limitează la, vânzarea RecordSetter către o altă entitate. Sunteți de acord că RecordSetter nu va fi răspunzător față de dvs. pentru orice modificare sau încetare a site-urilor RecordSetter.

3. ÎNCETAREA

RecordSetter își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza serviciul oricui, temporar sau permanent, în orice moment. Sunteți de acord că orice încetare a capacității dvs. de a utiliza RecordSetter, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, încetarea permisiunii dvs. de a utiliza site-urile RecordSetter, poate avea loc fără notificare prealabilă. Sunteți, de asemenea, de acord că orice înregistrări mondiale pe care le dețineți pe site-urile RecordSetter („înregistrări”) pot fi abrogate fără notificare prealabilă. Mai mult decât atât, RecordSetter își rezervă dreptul, la discreția sa, de a respinge trimiterea Recordurilor unui utilizator, în orice moment și din orice motiv, fără notificare prealabilă.

PERMISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA SITELE RECORDSETTER SE TERMINE AUTOMAT dacă încălcați oricare dintre aceste CONDIȚII DE UTILIZARE. TOATE ÎNREGISTRĂRILE DEȚINUTE DE DUMNEAVOASTRĂ POT FI ANULATE ÎN ORICE MOMENT DACĂ RECORDSETTER SUSPECTEAZĂ CĂ NU RESPECTAȚI ACESTE CERINȚE.

4. ELIGIBILITATEA

Accesul și utilizarea RecordSetter este nulă acolo unde este interzisă. Prin accesarea și utilizarea RecordSetter, sunteți de acord că:

* Sunteți responsabil pentru cunoașterea și respectarea tuturor regulilor aplicabile privind utilizarea internetului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, a legilor și reglementărilor locale referitoare la comportamentul și conținutul online acceptabil;

* Nu veți utiliza RecordSetter sau orice aspect al RecordSetter în scopuri ilegale sau în orice mod care încalcă acești Termeni de utilizare;

* Aveți cel puțin 18 ani sau, dacă aveți mai puțin de 18 ani, aveți permisiunea părinților de a utiliza site-urile RecordSetter. Dacă aveți mai puțin de 13 ani, este posibil ca părintele dvs. să trebuiască să furnizeze un consimțământ parental verificabil pentru ca dvs. să puteți utiliza anumite caracteristici ale site-ului, cum ar fi trimiterea de înregistrări, pe care RecordSetter îl va obține în momentul în care încercați să utilizați aceste caracteristici;

* Toate informațiile, inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale și informații referitoare la Înregistrări, pe care le trimiteți către RecordSetter sunt veridice, exacte și complete; și

* Veți menține veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al tuturor informațiilor, inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale și informații referitoare la Înregistrări, trimise către RecordSetter. Acest lucru include, dar nu se limitează la, notificarea promptă a RecordSetter în cazul în care orice informație, inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale și informații referitoare la Înregistrări, se modifică.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE PRIVIND CONȚINUTUL SITE-ULUI

Înțelegeți și sunteți de acord că conținutul de pe site-urile RecordSetter, cu excepția datelor, textului, informațiilor, numelor de ecran, graficii, fotografiilor, conturilor, clipurilor audio și video, linkurilor sau a oricărui alt material (denumite în mod colectiv „Conținut”) încărcat, postat sau transmis în alt mod de un utilizator, este deținut sau licențiat de RecordSetter și este protejat de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de alte legi. Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de RecordSetter, sunteți de acord să nu modificați, distribuiți, creați lucrări derivate bazate pe, închiriați, dați în leasing, împrumutați, vindeți, revindeți sau oferiți în scopuri comerciale site-urile RecordSetter, în întregime sau parțial.
Înțelegeți și sunteți de acord, de asemenea, că conținutul reclamelor sponsorilor care apar pe site-urile RecordSetter este protejat de legislația aplicabilă privind proprietatea intelectuală și de alte legi. Cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod expres de către agentul de publicitate aplicabil, sunteți de acord să nu modificați, distribuiți, creați lucrări derivate bazate pe, închiriați, închiriați, împrumutați, vindeți, revindeți sau oferiți în scopuri comerciale anunțul sponsorului, în întregime sau parțial.
Serviciul RecordSetter face posibilă postarea imaginilor și a textului găzduit pe RecordSetter pe site-uri web externe. Această utilizare este permisă atâta timp cât paginile de pe alte site-uri web care afișează date găzduite pe site-urile RecordSetter oferă un link ușor de identificat către RecordSetter.

6. RECORDURI MONDIALE

RecordSetter nu este și nu poate fi responsabil pentru comportamentul sau siguranța utilizatorului său sau a altor persoane în timpul oricărei încercări de a crea un record mondial pentru a-l trimite la RecordSetter. PRIN UTILIZAREA ȘI ACCESAREA SITE-URILOR RECORDSETTER, ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNCERCAȚI SĂ CREAȚI UN RECORD MONDIAL PE PROPRIUL RISC. În cazul în care vă implicați într-o încercare de a crea un record mondial, inclusiv, dar fără a se limita la, propria încercare de a crea un record mondial sau de a sprijini încercarea unui alt utilizator de a crea un record mondial, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, eliberați RecordSetter și funcționarii, directorii, angajații și agenții săi de orice pretenții, proceduri administrative, cereri, daune, obligații, pierderi, costuri, datorii, răspunderi și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, onorariile rezonabile ale avocaților, cunoscute și necunoscute, suspectate și nesuspectate, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau au legătură în vreun fel cu încercarea de a crea un record mondial.

7. CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru comportamentul dvs. pe site-urile RecordSetter și pentru orice conținut pe care îl postați pe site. RecordSetter își rezervă dreptul de a investiga și de a lua măsuri adecvate a Conduita și Conținutul nepotrivit al Utilizatorului include, dar nu se limitează la:

* imitarea unei alte persoane sau entități sau declararea falsă sau prezentarea eronată în alt mod a afilierii dvs. cu o altă persoană sau entitate;

* încărcarea, postarea sau transmiterea în alt mod a oricărui Conținut pe care RecordSetter îl consideră dăunător, abuziv, hărțuitor, amenințător, plin de ură, vulgar, obscen, fraudulos, ilegal, delictual, defăimător, calomnios, invaziv pentru viața privată a unei alte persoane sau entități, exploziv sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau în alt mod;

* angajarea într-un comportament care dăunează minorilor în orice mod, așa cum este văzut de RecordSetter sau de legea aplicabilă, sau care este un comportament distructiv în alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la, abuzarea, hărțuirea, urmărirea, amenințarea sau intimidarea unei alte persoane sau entități;

* utilizarea sau încercarea de a utiliza orice informație obținută de pe site-urile RecordSetter pentru a face rău, a abuza, a hărțui, a urmări, a amenința sau a intimida o altă persoană sau entitate;

* utilizarea site-urilor RecordSetter pentru a crea sau a trimite orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, e-mail sau altă formă de comunicare;

* solicitarea de informații personale de la orice persoană sub 18 ani;

* promovarea de activități comerciale fără consimțământul scris prealabil al RecordSetter, inclusiv, dar fără a se limita la concursuri, loterii, troc, publicitate sau scheme piramidale;

* colectarea sau stocarea informațiilor despre utilizator în scopuri comerciale sau ilegale;

* modificarea, adaptarea, piratarea sau manipularea în alt mod a oricărei părți a site-urilor RecordSetter;

* modificarea, adaptarea, piratarea sau manipularea în alt mod a oricărei părți a unui alt site web, astfel încât să sugereze în mod fals că este asociat cu RecordSetter sau să deghizeze în alt mod originea informațiilor furnizate;

* interferarea, întreruperea sau crearea în alt mod a unei sarcini nejustificate asupra serverelor RecordSetter sau a rețelelor conectate, sau nerespectarea oricăror cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate;

* eludarea, modificarea sau interferarea în alt mod cu orice tehnologie de securitate sau software care face parte din site-urile RecordSetter;

* încărcarea, postarea sau transmiterea în alt mod a viermilor software, roboților, virușilor sau a oricărui alt cod de natură distructivă;

* utilizarea site-urilor RecordSetter în orice mod, intenționat sau neintenționat, care încalcă acești Termeni de utilizare sau orice legi sau reglementări aplicabile;

* utilizarea site-urilor RecordSetter în orice mod care favorizează sau promovează orice activitate sau întreprindere criminală sau furnizează informații instructive despre activități ilegale; și

* permiterea ca o altă persoană să utilizeze site-urile RecordSetter în orice mod care încalcă acești Termeni de utilizare.

Deși RecordSetter interzice comportamentul și Conținutul inadecvat pe site, înțelegeți și sunteți de acord că RecordSetter nu poate fi responsabil pentru comportamentul altor Utilizatori sau pentru Conținutul postat pe site-urile RecordSetter și este posibil să fiți expus la un astfel de comportament sau Conținut inadecvat atunci când vizitați site-urile RecordSetter.

8. DREPTURI PRIVIND CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

„Conținutul Utilizatorului” este Conținutul care este postat de un Utilizator pe site-urile RecordSetter. Prin adăugarea sau încărcarea Conținutului utilizatorului pe site-urile RecordSetter, transferați proprietatea unui astfel de Conținut al utilizatorului către RecordSetter, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drepturi de proprietate intelectuală pe care le puteți avea asupra unui astfel de Conținut al utilizatorului. Un astfel de transfer acordă în mod irevocabil către RecordSetter proprietatea unică și exclusivă la nivel mondial a tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor, (complet plătite, fără redevențe, licențiabile și transferabile (integral sau parțial) în și pentru Conținutul utilizatorului și toate elementele acestuia și licența mondială complet plătită, fără redevențe, licențiabilă și transferabilă (integral sau parțial) pentru toate drepturile de autor încorporate ale terților, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, drepturi de confidențialitate și publicitate și alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială pe care le dețineți sau le controlați, pentru a utiliza, reproduce, transmite, afișa, expune, distribui, indexa, comenta, modifica, edita, adapta, traduce, crea lucrări derivate bazate pe, executa și exploata în alt mod un astfel de conținut al utilizatorului, integral sau parțial, la discreția exclusivă a RecordSetter, în toate formatele și canalele media cunoscute în prezent sau create ulterior (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, pe site-uri web, rețele și stații de televiziune prin cablu și de difuzare, pe platforme, produse și servicii în bandă largă și fără fir, pe suporturi fizice și în cinematografe), în orice scop, inclusiv, fără a se limita la divertisment, știri, știri, publicitate, promovare, marketing, publicitate, comerț sau scopuri comerciale, toate acestea fără o notificare suplimentară către dvs. sau către terții menționați mai sus, cu sau fără atribuire și fără a fi necesară vreo permisiune sau plată către dvs. sau către orice altă persoană sau entitate.

În plus, prin încărcarea Conținutului utilizatorului pe site-urile RecordSetter, înțelegeți și sunteți de acord că RecordSetter poate, la discreția sa exclusivă, să desfășoare, să disemineze, să publice, să încarce și să transfere un astfel de conținut al utilizatorului pe site-urile YouTube și Facebook în scopul monetizării unui astfel de conținut al utilizatorului și al maximizării veniturilor din publicitate generate de un astfel de conținut al utilizatorului. Astfel de venituri vor fi împărțite cu dvs. în conformitate cu termenii și condițiile acordului aflat la atât timp cât sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui acord și ne furnizați informațiile de care avem nevoie pentru a vă transmite aceste venituri.

Prin încărcarea, postarea sau transmiterea în alt mod a oricărui Conținut al utilizatorului, declarați și garantați că (1) aveți toate consimțămintele, eliberările sau permisiunile scrise necesare pentru a acorda licențele de mai sus către RecordSetter; (2) aveți toate consimțămintele, eliberările sau permisiunile scrise necesare ale fiecărei persoane individuale identificabile din Conținutul utilizatorului pentru a utiliza numele sau asemănarea acelei persoane în modul prevăzut de RecordSetter și de acești Termeni de utilizare; și (3) încărcarea, postarea sau transmiterea în alt mod a Conținutului de utilizator pe sau prin intermediul RecordSetter nu încalcă drepturile legale ale niciunei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de confidențialitate, drepturi de publicitate, drepturi de autor, drepturi de marcă comercială sau drepturi contractuale. FĂRĂ A SE LIMITA LA PREVEDERILE SECȚIUNII 15, DE MAI JOS, SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI, SĂ APĂRAȚI ȘI SĂ EXONERAȚI DE RĂSPUNDERE RECORDSETTER ȘI FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII SĂI, DE ȘI ÎMPOTRIVA ORICĂREI RECLAMAȚII, PROCEDURI ADMINISTRATIVE, CERERI, DAUNE, DAUNE, OBLIGAȚII, PIERDERI, COSTURI, DATORII, RĂSPUNDERI SAU CHELTUIELI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ONORARII REZONABILE DE AVOCAT, FĂCUTE DE O TERȚĂ PARTE DIN CAUZA SAU CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DE CĂTRE DVS. A DECLARAȚIEI ȘI GARANȚIEI DE MAI SUS SAU A UTILIZĂRII, COPIERII, PUBLICĂRII, DISTRIBUIRII, TRANSMITERII, TRANSFERULUI, CREĂRII DE LUCRĂRI DERIVATE, INTERPRETĂRII PUBLICE SAU AFIȘĂRII PUBLICE (ÎN ORICE MEDIU, LA DISCREȚIA NOASTRĂ EXCLUSIVĂ) A ORICĂRUI CONȚINUT AL UTILIZATORULUI TRIMIS DE DVS.

9. COPYRIGHT

RecordSetter se angajează să respecte toate legile relevante privind drepturile de autor. Dacă credeți că materialul dvs. protejat prin drepturi de autor apare pe site-ul RecordSetter fără permisiunea dvs., vă rugăm să ne trimiteți o scrisoare:

O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat; Identificarea lucrării cu drepturi de autor despre care se pretinde că a fost încălcată sau, în cazul în care mai multe lucrări cu drepturi de autor sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări; Identificarea materialului despre care se pretinde că este încălcat sau că face obiectul unei activități de încălcare și care trebuie să fie eliminat sau al cărui acces trebuie să fie dezactivat și informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite RecordSetter să localizeze materialul; Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite RecordSetter să vă contacteze, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de e-mail; O declarație că aveți o convingere de bună credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și O declarație că informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea sperjurului, că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

După primirea unei reclamații de încălcare, RecordSetter va procesa și va investiga reclamațiile. La primirea notificărilor care respectă sau respectă în mod substanțial cerințele DMCA, RecordSetter va acționa cu promptitudine pentru a elimina sau dezactiva accesul la orice conținut presupus a fi încălcat. RecordSetter va lua măsuri rezonabile pentru a notifica prompt utilizatorul că a eliminat sau a dezactivat accesul la conținutul utilizatorului.

Dacă considerați că conținutul eliminat nu încalcă drepturile de autor sau că aveți autorizația legală de a posta și utiliza conținutul eliminat, ne puteți furniza o contra-notificare, trimițând în scris agentului nostru de drepturi de autor următoarele informații: Semnătura dvs. fizică sau electronică; Identificarea Conținutului care a fost eliminat sau al cărui acces a fost dezactivat și locația în care a apărut materialul înainte de a fi eliminat sau de a fi dezactivat accesul la acesta; O declarație sub sancțiunea de sperjur că aveți o convingere de bună credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate a materialului care urmează să fie eliminat sau dezactivat; și numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon, precum și o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția Curții Districtuale Federale pentru districtul judiciar în care se află adresa dumneavoastră sau, în cazul în care adresa dumneavoastră se află în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care poate fi găsită RecordSetter, și că veți accepta notificarea de la persoana care a furnizat notificarea DMCA originală sau de la un agent al acestei persoane.

La primirea unei contra-notificări corespunzătoare în conformitate cu DMCA, RecordSetter va furniza cu promptitudine persoanei care a furnizat notificarea inițială privind pretinsa încălcare o copie a contra-notificării. În plus, RecordSetter va informa persoana respectivă că va înlocui materialul eliminat și va înceta să mai dezactiveze accesul la acesta în 10-14 zile lucrătoare de la primirea contra-notificării, cu excepția cazului în care agentul de drepturi de autor al RecordSetter primește mai întâi o notificare de la persoana care a transmis notificarea inițială, conform căreia această persoană a intentat o acțiune prin care solicită un ordin judecătoresc pentru a împiedica abonatul să se angajeze în activități de încălcare a drepturilor de autor legate de materialul de pe RecordSetter.

10. DISPUTELE UTILIZATORILOR

Sunteți singurul responsabil pentru interacțiunile dumneavoastră cu alți utilizatori. RecordSetter nu are nicio obligație de a se implica în orice dispută între dumneavoastră și alți utilizatori (o „Dispută a utilizatorului”). Cu toate acestea, RecordSetter își rezervă dreptul de a se implica în orice Dispută a Utilizatorului la discreția exclusivă a RecordSetter.

În cazul în care vă implicați într-o Dispută a Utilizatorului, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, eliberați RecordSetter și funcționarii, directorii, angajații și agenții săi de orice pretenții, proceduri administrative, cereri, daune, obligații, pierderi, costuri, datorii, răspunderi și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților, cunoscute și necunoscute, suspectate și nesuspectate, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau au legătură în vreun fel cu Disputa Utilizatorului.

11. CONFIDENȚIALITATE

Utilizarea de către dvs. a RecordSetter este reglementată de Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni de utilizare prin prezenta referință. Prin utilizarea sau accesarea RecordSetter, sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să vă supuneți Politicii noastre de confidențialitate.

12. Legături

Site-urile RecordSetter pot conține legături către site-uri web ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de RecordSetter. RecordSetter nu poate controla și nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul sau practicile site-urilor web ale terților. Termenii de utilizare și politica de confidențialitate a RecordSetter se aplică numai atunci când vă aflați pe site-urile RecordSetter. Ca atare, vă încurajăm să citiți politicile oricăror site-uri web ale terților pe care le vizitați atunci când părăsiți site-urile RecordSetter.

13. RENUNȚAREA LA GARANȚII

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A RECORDSETTER SE FACE PE RISCUL DVS. EXCLUSIV. RECORDSETTER ESTE FURNIZAT PE O BAZĂ „AȘA CUM ESTE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”. ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE, RECORDSETTER, OFIȚERII, DIRECTORII, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII SĂI RENUNȚĂ ÎN MOD EXPRES LA TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, LA ACURATEȚEA ȘI FIABILITATEA CONȚINUTULUI UTILIZATORULUI ȘI LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. RECORDSETTER NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, FĂRĂ ÎNTÂRZIERI, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI. RECORDSETTER NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN PREJUDICIU CAUZAT DE PROBLEME TEHNICE SAU DE FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE VĂTĂMARE SAU DETERIORARE A COMPUTERULUI ORICĂREI PERSOANE ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CA URMARE A UTILIZĂRII SITE-URILOR RECORDSETTER SAU A DESCĂRCĂRII DE MATERIALE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-URILOR RECORDSETTER.

ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ RECORDSETTER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE SAU PREJUDICIU, INCLUSIV VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DECES, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SITE-URILOR RECORDSETTER SAU DIN COMPORTAMENTUL CARE ARE LOC ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-URILOR RECORDSETTER. ACEST LUCRU INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ ÎN LEGĂTURĂ CU O ÎNCERCARE DE A CREA UN RECORD MONDIAL.

NIMIC DIN CELE DE FAȚĂ NU VA FI CONSIDERAT A CREA O RELAȚIE DE AGENȚIE, PARTENERIAT, ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE, ANGAJAT-ANGAJATOR SAU FRANCIZOR-FRANCIZAT DE ORICE TIP ÎNTRE RECORDSETTER ȘI ORICE ALTĂ PARTE. ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SUNT ÎNTRE RECORDSETTER ȘI DVS. ȘI NU EXTIND ȘI NICI NU VOR FI CONSIDERAȚI CA EXTINZÂND DREPTURI CĂTRE O TERȚĂ PARTE.

14. LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RECORDSETTER, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE, SPECIALE, PUNITIVE SAU DE CONSECINȚĂ, CHIAR DACĂ RECORDSETTER A FOST AVERTIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, CARE REZULTĂ DINDAUNE, REZULTATE DIN

UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL; ERORI, GREȘELI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI; VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE, DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DIN UTILIZAREA ȘI ACCESUL DVS. LA, SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU ACCESUL DVS. LA SITE-UL NOSTRU; ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERARE A TRANSMISIUNILOR DVS. SAU A INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE; DECLARAȚII SAU COMPORTAMENT AL ORICĂREI TERȚE PĂRȚI PE SERICU ORICE ALTĂ CHESTIUNE LEGATĂ DE SERVICIU.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A RECORDSETTER, A FUNCȚIONARILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR ȘI AGENȚILOR SĂI FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE TERȚI ÎN ORICE CIRCUMSTANȚĂ ESTE LIMITATĂ LA 100 $.

15. INDEMNIZAȚIE

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere RECORDSETTER și pe funcționarii, directorii, angajații și agenții săi, de orice pretenții, proceduri administrative, cereri, daune, obligații, pierderi, costuri, datorii, răspunderi și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte din cauza sau ca urmare a:

Utilizarea și accesul dvs. la, sau în legătură cu utilizarea sau accesul dvs. la site-urile RECORDSETTER; Încălcarea de către dvs. a oricărui termen din acești Termeni de utilizare; Încălcarea de către dvs. a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de autor sau de confidențialitate; și/sau Orice pretenție că Conținutul dvs. de utilizator a cauzat daune terței părți.

16. JURISDICȚIE ȘI CONTESTAȚII

Înțelegeți și sunteți de acord că site-urile RecordSetter vor fi considerate ca având sediul exclusiv în statul New York („New York”). Site-urile RecordSetter vor fi considerate site-uri web pasive care nu dau naștere la o jurisdicție personală asupra RecordSetter, nici specifică, nici generală, în alte jurisdicții decât New York, și nici utilizarea sau accesul la site-urile RecordSetter nu va fi interpretat ca o folosire intenționată de către RecordSetter a beneficiilor sau privilegiului de a face afaceri în orice alt stat decât New York. Înțelegeți și sunteți de acord că, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, dacă există, prevede altfel, orice revendicare sau cauză de acțiune care decurge din utilizarea sau accesul la site-urile RecordSetter sau din acești Termeni de utilizare va fi guvernată de legile de fond din New York, fără a se ține cont de principiile de conflict de legi. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord să nu înaintați revendicări sau cauze de acțiune în mod reprezentativ, în calitate de membru al unei clase sau în calitate de procuror general privat.

Dumneavoastră și RecordSetter înțelegeți și sunteți de acord că, indiferent de orice statut sau lege contrară, orice revendicare sau cauză de acțiune care decurge din sau este legată de utilizarea sau accesul la site-urile RecordSetter sau la acești Termeni de utilizare trebuie să fie depusă în termen de un (1) an de la data apariției revendicării sau a cauzei de acțiune. În caz contrar, o astfel de revendicare sau cauză de acțiune se prescrie definitiv. În măsura în care o reclamație sau o cauză de acțiune apare în urma utilizării sau accesului la site-urile RecordSetter sau la acești Termeni de utilizare, reclamația sau cauza de acțiune va fi soluționată prin arbitraj obligatoriu. RecordSetter poate alege să soluționeze litigiul prin arbitraj obligatoriu desfășurat prin telefon, on-line sau bazat exclusiv pe observații scrise, în cazul în care nu este necesară o prezență în persoană. În cazul în care este necesară o înfățișare în persoană, aceasta va avea loc în New York County, New York, sau într-o altă locație convenită de comun acord de către părți. În toate aceste cazuri, arbitrajul se va desfășura în limba engleză și va fi administrat de American Arbitration Association sau de Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. în conformitate cu normele lor aplicabile în vigoare la momentul respectiv sau de orice alt furnizor de servicii de soluționare alternativă a litigiilor stabilit de comun acord de către părți. Orice hotărâre privind sentința pronunțată de arbitru poate fi pronunțată în orice instanță competentă în acest sens. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte are dreptul de a iniția o acțiune în instanța de judecată competentă în vederea obținerii unei măsuri asigurătorii preliminare în așteptarea unei decizii finale a arbitrului, iar locul de desfășurare a litigiilor care decurg din sau sunt legate de acestea va fi instanțele de stat și federale situate în New York County, New York. Prin prezenta, sunteți de acord și renunțați la toate apărările de lipsă de jursidicție personală și forum non conveniens în ceea ce privește locul de desfășurare și jurisdicția în instanțele de stat și federale din New York Count, New York.

17. RENUNȚAREA ȘI SEVERABILITATEA TERMENILOR

Neexercitarea sau neaplicarea de către RecordSetter a oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. În cazul în care o instanță judecătorească competentă constată că orice prevedere a acestor Termeni de utilizare nu este valabilă, instanța ar trebui să dea efect intențiilor părților, așa cum sunt reflectate în respectiva prevedere, iar toate celelalte prevederi ale acestor Termeni de utilizare rămân în vigoare.

.