Příklady disertačních prací

Leeds University Business School

LUBS3305

Následující dva příklady byly opatřeny komentáři akademiků. To vám má pomoci pochopit, proč dosáhly dobrého hodnocení 2:1, ale také, což je důležitější, jak by bylo možné hodnocení zlepšit.

Prosím, přečtěte si anotace (PDF), které vám pomohou co nejlépe využít oba příklady.

Do jaké míry by měla Nikaragua napodobit turistickou strategii Kostariky? (PDF) (Mark 68)

An Investigative Study into the Effects of Price and Non-Price Oriented TV Advertising on Generation Z‘ Purchase Intentions‘ Consumers. (PDF) (Mark 66)

Tyto závěrečné ročníkové projekty dosáhly známky vysoké jedničky:

Elektromobily: Zkoumání postojů spotřebitelů v automobilovém průmyslu ve Velké Británii (PDF)

Zkoumání sociálního vnímání vedoucích žen v práci: Jak dvojí vazba vzhledu a osobnosti ovlivňuje možnosti žen dostat se na vrchol? (PDF)

Studium vztahu mezi chováním na internetu a vzdělávacími preferencemi pomocí testu závislosti na internetu a indexu vzdělávacích stylů (PDF)

Oblečeni k narušení: Motivations Behind Millennial Women Consuming Feminist Fashion (PDF)

Is thin no longer ‚in‘? A study exploring the difference between marketeers‘ and non-marketeers‘ opinions of model size on advertising effectiveness, brand perceptions and purchase intentions (PDF)

Kritická diskurzní analýza toho, jak byly ženy ve vrcholových obchodních a vedoucích funkcích reprezentovány v denících The Times a The New York Times během března 2013 (PDF)

Pro studenty, kteří se zabývají přístupem New Venture Creation (NVC), viz následující příklady na magisterské úrovni:

New Venture Opportunity for Implementing M-health in Myanmar (PDF)

Recycling venture in Thailand (PDF)

Healthy pharmacy venture in Thailand (PDF)

LUBS3320/21 (International Business)

Determinants of patent innovation of Central and Eastern Europe knowledge intensive firms: (PDF)

The Impact of FDI and Remittances on Economic Growth in South Asia: (PDF)

An Exploratory Study of Consumer Animosity in the United Kingdom (PDF)

The Impact of Resources on International Entrepreneurship: (PDF)

LUBS3345

Gig-ekonomika a dopad na generaci mileniálů (PDF)

Generace Y v účetnictví: (PDF)

Marketingová hádanka: (PDF)

Zkoumání motivačních faktorů a problémů etnických podnikatelek: (PDF)

Alternative Asset Investment Criteria, with the focus on Private Equity (PDF)

Financial Stress, Coping Mechanisms and Job Withdrawal Behaviours among Young Financial Workers (PDF)

Mladí pracovníci ve finanční sféře jsou vystaveni finančnímu stresu, mechanismy zvládání a chování při odchodu z práce (PDF).