Nurse Anesthesia Admission

Admission Requirements

Podrobnosti naleznete na stránce Apply Now a dále si můžete přečíst specifika NA-DNP.

Před zvážením přijetí do programu Nurse Anesthesia je třeba splnit následující požadavky:

 • Bakalářský titul s vyšším stupněm ošetřovatelství z programu akreditovaného Akreditační komisí pro vzdělávání v ošetřovatelství (ACEN) nebo Komisí pro vysokoškolské vzdělávání v ošetřovatelství (CCNE).

 • Vyplnění žádosti o přijetí včetně kopií všech dokladů o postsekundárním vzdělání.

 • certifikace Basic Life Support; Advanced Cardiac Life Support (ACLS) &certifikace Pediatric Advanced Life Support (PALS).

 • Kumulativní průměr známek z bakalářského studia 3,0 nebo vyšší (stupnice 4,0) nebo doklad o vynikajících studijních výsledcích absolventa.

 • Minimální GPA v oblasti věd 3,0 na stupnici 4.0 stupnice.

 • Bakalářská nebo postbakalářská práce musí zahrnovat uspokojivé absolvování kurzu popisné a inferenční statistiky.

 • Ukončení zkoušky Graduate Record Examination (GRE) do pěti let od podání přihlášky (verbální, kvantitativní a analytická písemná část) s výsledky dostupnými před 1. říjnem. Výsledky zkoušky GRE jsou povinné a nelze je prominout. Konkurenční skóre bývá 50. percentil a vyšší ve všech sekcích.

 • Kvalifikovaným uchazečům bude nabídnut osobní pohovor (na pozvání) se členy přijímací komise pro obor ošetřovatelská anestezie. Uchazeči vybraní k pohovoru jsou obvykle vyrozuměni průběžně.

 • V době podání přihlášky musí mít uchazeč minimálně roční (upřednostňovány jsou dva roky) aktuální, nepřetržitou praxi na plný úvazek jako registrovaná zdravotní sestra v akutní péči v prostředí intenzivní péče, která uchazeči nabízí možnost rozvíjet se jako samostatný rozhodovací subjekt schopný používat a interpretovat pokročilé monitorovací techniky na základě svých znalostí fyziologických a farmakologických principů. Upřednostňuje se praxe v akutní péči o dospělé, která nabízí interpretaci a používání pokročilých monitorovacích metod, péči o ventilované pacienty, farmakologickou léčbu hemodynamiky a samostatné rozhodování. Důrazně se doporučuje certifikace CCRN. Mezi preferované oblasti zkušeností patří:

  • chirurgická intenzivní péče

  • lékařská intenzivní péče

  • kardiologická intenzivní péče

  • neurointenzivní péče

  • pediatrická nebo Neonatální intenzivní péče

  • Traumatologická intenzivní péče

 • Uchazeči musí mít fyzické a psychické schopnosti potřebné k úspěšnému absolvování studijního programu školy ošetřovatelství. (Předložení osobního prohlášení popisujícího osobní profesní cíle uchazeče a jeho zájem o postgraduální studium.

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) skóre u uchazečů, jejichž rodným jazykem není angličtina nebo kteří nedokončili střední školu a vysokoškolské vzdělání v USA (Viz postupy pro přijímání uchazečů na Duke University School of Nursing: Dodatečné požadavky pro zahraniční uchazeče)

 • Podejte vyplněnou přihlášku a všechny podpůrné dokumenty nejpozději do 1. října, který předchází srpnovému datu imatrikulace. Neúplné přihlášky nebudou po termínu 1. října posuzovány.

 • E-Portfolio není vyžadováno.

Úspěšné absolvování programu ošetřovatelské anestezie (83 kreditů za předměty) vyžaduje značné časové nasazení v průměru 50-60 hodin týdně (zahrnuje dobu výuky, klinickou dobu a dobu studia) během 36měsíčního programu.

Učební plán je navržen pro 36měsíční denní studium. Vzhledem k náročnosti programu je pro studenty historicky obtížné dotovat své vzdělávací náklady zaměstnáním na částečný úvazek.

Přihlašovací řízení

Vzhledem k velké poptávce a omezenému počtu studentů ve třídě se doporučuje včasné podání přihlášky. Kancelář přijímacího řízení a služeb studentům musí obdržet vyplněnou přihlášku se všemi podpůrnými dokumenty (hodnotící formuláře, přepisy, výsledky GRE, licence, doklady o osvědčeních, aktuální životopis atd.) do 1. října roku požadovaného přijetí (srpnová imatrikulace). Neúplné přihlášky nebudou po termínu 1. října posuzovány.

Přezkoumání přihlášky

Po vyplnění přihlášky bude spis předán vyučujícím oboru ošetřovatelská anestezie k přezkoumání za účelem stanovení způsobilosti k pohovoru. Uchazeči budou o rozhodnutí o pohovoru informováni e-mailem prostřednictvím Oddělení přijímacího řízení a služeb studentům. Pokud je uchazeč vybrán k pohovoru, obdrží e-mail s pozvánkou na den pohovoru na akademické půdě. Po skončení pohovorů obdrží každý student oznámení, zda byl přijat, zařazen na čekací listinu nebo odmítnut. Oficiální oznámení o rozhodnutí je obvykle vydáno do čtyř týdnů od konání pohovorů. V případě přijetí vyplníte online formulář pro přihlášení a složíte zálohu ve výši 1 000 USD, čímž potvrdíte přijetí do programu.

Doklady požadované oddělením přijímacího řízení a služeb studentům
 • Oficiální výpisy ze všech předchozích navštěvovaných vysokých škol, univerzit a postgraduálních škol. Přepisy musí být předloženy bez ohledu na to, kdy jste je navštěvovali, kolik hodin jste získali nebo zda jste získali titul.

  • Přepisy musí být doručeny v zapečetěné obálce od instituce, která je vydala, aby byly považovány za oficiální. Můžete také shromáždit zapečetěné transkripty a poslat je všechny dohromady v jedné velké obálce.

  • Duke University School of Nursing přijme elektronické transkripty zaslané přímo z vydávající instituce (institucí). Tyto dokumenty lze zaslat e-mailem na adresu [email protected]

 • Fotokopie aktuálního, nezatíženého oprávnění k výkonu povolání zdravotní sestry (RN).

 • Doklad o aktuálních certifikátech uvedených v přihlášce (Basic Life Support Advanced Cardiac Life Support, Pediatric Life Support, CCRN atd.).

 • Požadují se tři odborné reference dokládající akademické schopnosti, odbornou způsobilost a odbornou kvalifikaci. Jedno doporučení musí být od přímého nadřízeného a musí obsahovat kontaktní telefonní číslo.

 • Poplatek za podání přihlášky ve výši 50 USD.

Doklady, které musí být předloženy přímo odesílatelem (nikoliv uchazečem) na Oddělení přijímacího řízení a služeb studentům
 • Skóre GRE: Výsledky zkoušek Graduate Record Examination musí být oficiálně nahlášeny Oddělení přijímacího řízení a služeb studentům. Informace týkající se zkoušky GRE naleznete na webových stránkách Educational Testing Service. Kód školy GRE na Duke University School of Nursing je 5156.

.