Nový výzkum odhaluje nebezpečí baňkování

Baňkování je forma terapie, která se běžně používá k úlevě od bolesti a k léčbě nachlazení. Spočívá v přikládání skleněného nebo plastového pohárku, někdy zahřátého pomocí akcelerátoru za účelem vytvoření sání, na kůži. Podle lékařů se pohárek při ochlazování vzduchem smršťuje, čímž se krev dostává na povrch a odstraňují se toxiny.

Vedoucí výzkumník Marc Seifman, plastický chirurg, který pracoval ve viktoriánské službě pro popáleniny dospělých v nemocnici The Alfred, říká, že i když k vážným zraněním naštěstí nedochází často, lékaři by měli pacienty na rizika upozornit.

„Vzhledem k tomu, že terapie zahrnuje teplo, mohou být popáleniny nechtěným důsledkem, zejména pokud nejsou prováděny správně nebo registrovaným lékařem,“ uvedl pan Seifman.

„Naše studie zjistila, že z těch, kteří utrpěli popáleniny při baňkování, byla všechna zranění náhodná a většina z nich se stala doma.

„I když byl zaznamenán pouze malý počet těžkých popálenin souvisejících s baňkováním, domníváme se, že případů méně závažných popálenin je pravděpodobně mnohem více.“

Studie zkoumá více než 18 700 pacientů zařazených do registru popálenin Austrálie a Nového Zélandu za období sedmi let (2009-2016).

Zjistila dvacet pacientů s průměrným věkem 48 let, kteří utrpěli popáleniny související s cuppingem, včetně popálenin plamenem při vznícení metylalkoholu nebo jiných akcelerantů.

Pacienti, kteří byli většinou muži, vyžadovali hospitalizaci a měli popáleniny na různých místech těla, včetně obličeje, rukou a horní a dolní části těla, přičemž osm z nich vyžadovalo kožní štěp.

„Přestože existují jen omezené důkazy, které by naznačovaly fyziologický přínos, mnoho lidí uvedlo, že při léčbě nalezlo určitou formu úlevy.“

„Každý, kdo uvažuje o této formě terapie, by měl mít na paměti riziko spojené s baňkováním.“

Studie byla publikována v časopise Medical Journal of Australia.