Word Choice: Defuse vs. Diffuse

Een veel voorkomende fout die we bij Proofed zien, is dat gelijk gespelde woorden met elkaar worden verward. Dit lijkt vaker te gebeuren als een woord een beetje obscuur is, zoals met ‘defuse’ en ‘diffuse’.

Hoewel het geen term is die je dagelijks gebruikt (tenzij je een ontmijningsdeskundige bent), zit ‘defuse’ in de woordenschat van de meeste moedertaalsprekers van het Engels. Het woord ‘diffuse’, echter, is een beetje minder gebruikelijk, wat betekent dat mensen meer kans hebben om het verkeerd te gebruiken.

Ze worden soms verward omdat ze op de pagina op elkaar lijken, maar hun betekenissen verschillen aanzienlijk en het verwarren van ‘defuse’ en ‘diffuse’ kan uw vermogen om ideeën effectief over te brengen ernstig schaden. Maar het oplossen van taalkundige verwarringen is waarom we hier zijn! Daarom zetten we in dit bericht alles uiteen wat u moet weten over het gebruik van ‘defuse’ en ‘diffuse’.

Defuse (Make Less Dangerous)

Het werkwoord ‘defuse’ is gemakkelijk onder de knie te krijgen, omdat het het voorvoegsel ‘de-‘ (dat ‘ongedaan maken’ betekent) combineert met het zelfstandig naamwoord ‘fuse’ (in deze context, de ontsteker van een explosief). De letterlijke definitie van ‘onschadelijk maken’ is eenvoudigweg ‘een explosief onschadelijk maken’:

Luca was er nooit eerder niet in geslaagd een bom onschadelijk te maken, maar deze keer trilden zijn handen…

Een tweede figuurlijke betekenis van ‘onschadelijk maken’ is eenvoudigweg ‘iets minder gevaarlijk maken’. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen:

Je had de spanning met een mes kunnen doorsnijden, maar de gladde Emma maakte de situatie snel onschadelijk.

Diffuse (Verspreiden of Verstrooien)

Het woord ‘diffuse’ kan zowel als werkwoord als als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. Wanneer het wordt gebruikt als een werkwoord, is de primaire betekenis ervan verspreiden, verstrooien of verspreiden:

Het internet is een krachtig instrument voor het verspreiden van informatie .

Vind je dit nuttig?

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang schrijftips van onze redacteuren rechtstreeks in uw inbox.

De rook had zich door de hele kamer verspreid.

In de wetenschappen kan ‘verspreiden’ ook betekenen ‘diffusie ondergaan’. Dit verwijst naar de beweging van moleculen van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lagere concentratie. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen:

Wanneer de kleurstof aan het water wordt toegevoegd, diffundeert het snel.

Wanneer het als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, betekent ‘diffuse’ gewoon dat iets wijd of dun verspreid is. We zouden dus ook kunnen zeggen:

Het diffuse licht scheen door het berijpte raam.

Een verwant gebruik is om ‘wollig’ of ‘onduidelijk’ te betekenen bij het beschrijven van spraak of geschrift. Dit zijn als het ware ‘dun gespreide’ woorden:

De toespraak van de premier was diffuus, en velen in het publiek voelen zich in slaap gesust.

Defuse of Diffuse?

Zolang je onthoudt dat ‘de-fuse’ betekent: het gevaar wegnemen (figuurlijk of door een bom onschadelijk te maken), is het vrij eenvoudig om te weten welk woord je in een bepaalde situatie moet gebruiken:

  • Als je een gevaarlijke/spannende situatie of een explosief apparaat bespreekt, is het woord dat je moet gebruiken ‘defuse’.
  • Aan de andere kant, als u schrijft over iets dat is verspreid of verspreid over een groot gebied, het woord dat u nodig hebt is ‘diffuse’.