Wat zijn edelgassen en hoeveel zijn er?

“Er is mogelijk een zevende edelgaselement. Ununoctium vertoont edelgasachtige eigenschappen, maar dat is tien jaar na de ontdekking allemaal nog een beetje twijfelachtig. Het heeft enkele vreemde relativistische eigenschappen die de andere zes edelgassen niet vertonen, en misschien is het zelfs helemaal geen gas! Een voorstel voor een zevende spoor tussen “Radon” en “Groep Nul” werd dus opgeschort. Het werd kort overwogen om het als een bonus toe te voegen, maar er werd besloten dat het de continuïteit van het album zou bederven. Bovendien was het een demo, niet afgewerkt volgens dezelfde standaard als de anderen. Ergo it was deep-sixed.”
http://www.mikedickson.org.uk/noblegases/index.html
“…hoewel ununoctium lid is van Groep 18, is het mogelijk geen edelgas, in tegenstelling tot alle andere Groep 18-elementen. Vroeger werd gedacht dat het een gas was, maar nu wordt voorspeld dat het onder normale omstandigheden een vaste stof is als gevolg van relativistische effecten…”
“…Men denkt dat ook ununoctium een gesloten buitenste valentieschil heeft waarin de valentie-elektronen zijn gerangschikt in een 7s27p6-configuratie.
Dientengevolge verwachten sommigen dat ununoctium soortgelijke fysische en chemische eigenschappen heeft als andere leden van zijn groep, het meest lijkend op het edelgas erboven in het periodiek systeem, radon.Volgens de periodieke trend zou ununoctium naar verwachting iets reactiever zijn dan radon. Uit theoretische berekeningen is echter gebleken dat het vrij reactief zou kunnen zijn, zodat het waarschijnlijk niet als edelgas kan worden beschouwd.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Ununoctium