Wat is Master Budget ? | Wat zijn de voordelen ervan?

Wat is een Master Budget?

Master budget fungeert als een samenvatting begroting waarin de component functionele begrotingen en die uiteindelijk wordt goedgekeurd goedgekeurd en employed.

Definitie van Master Budget

Volgens Row land en William H. Harr,

“Master budget is a summary of budget schedule in capsule form made for the purpose of presenting the highlights of budget forecast, in one report”.

Uit de twee bovenstaande definities blijkt dat het de functionele budget samenvattingen omvat zoals in de vorm van gebudgetteerde winst en verlies rekening en gebudgetteerde balans. Het is de samenvattende begroting zoals die door het management is goedgekeurd en aanvaard.

Een samenvattende begroting wordt masterbegroting. Daarom wordt de samenvattende begroting in vele opzichten bekeken en goedgekeurd met enkele kleine en/of grote wijzigingen naar gelang van de gewijzigde omstandigheden. Wanneer een samenvattende begroting is aanvaard en goedgekeurd, wordt zij masterbegroting. De masterbegroting wordt opgesteld door het begrotingscomité en geeft aanwijzingen voor elke operatie van een organisatie.

Voordelen van de masterbegroting

De voordelen van de masterbegroting worden hieronder gepresenteerd:

1. De functionele begrotingen worden in capsulevorm gegeven.

2. Alle functionele begrotingen zijn beschikbaar in één rapport.

3. De functionele begrotingen kunnen worden gecontroleerd met kruiselingse verificatie van informatie die in de masterbegroting wordt gegeven.

4. Het geeft een algemene geschatte winst van de organisatie.

5. Het geeft informatie met betrekking tot de geraamde balans.

De masterbegroting is zeer nuttig voor het topmanagement. De reden hiervoor is dat zinvolle informatie in capsulevorm beschikbaar is.