Verschil tussen taxis en kinesis (met tabel)

De menselijke anatomie is complex en dus zijn er verschillende reacties binnen de lichamen van deze meercellige organismen, er zijn verschillende bewegingen die niet zichtbaar zijn of misschien als normaal worden beschouwd, maar ze worden niet veel opgemerkt.

Stimulus speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van dergelijke bewegingen, stimulus is een fysiologisch verschijnsel dat een waarneembare verandering is in de fysische of chemische structuur van de externe of interne omgeving van een organisme. Bijvoorbeeld, raak de naald aan de huid en de reactie van het lichaam zal een plotselinge beweging zijn.

De stimulus kan ook omgevingsfactoren zijn, bijvoorbeeld zon, water, lucht, bodem, enz. Zij beïnvloeden ook de bewegingen in het dierenlichaam, bijvoorbeeld wanneer het zonlicht te warm aanvoelt op het lichaam het dier tendens om in de richting van schaduw of koele omgeving te bewegen.

De persoon merkt de beweging misschien niet op, maar er was een inwendige reactie nodig om deze reactie te produceren, zo zijn er ook andere reacties op prikkels. Er zijn over het algemeen twee soorten bewegingen bij het reageren op een stimulus, die ar; taxis en kinesis.

Taxis vs Kinesis

Het verschil tussen taxis en kinesis is dat de taxis een specifiek type van beweging hebben die gericht is; aan de andere kant, kinesis heeft willekeurige en ongerichte beweging. Beiden reageren op prikkels en worden aangetroffen in levende wezens als dieren en insecten.

Vergelijkingstabel tussen Taxis en Kinesis

Parameters van vergelijking Taxis Kinesis
Soort beweging Specifieke richting Geen specifieke richting
Richting van beweging Naar of van de bron van stimulus af. Random richting van een stimulusbron.
Types Phototaxis, aerotaxis, geotaxis, thigmotaxis, etc.. Orthokinese en klinokinese
Snelheid van afhankelijkheid van stimulus Minder afhankelijk van stimulusintensiteit. Meer afhankelijk van stimulusintensiteit. Meer afhankelijk van stimulusintensiteit.
Voorbeelden Euglena of mens, etc.. Luis of kever, etc..

Wat is Taxis?

Taxis is de biologische gedragsreactie van een cel of een organisme op een externe prikkel, die naar de prikkelbron toe of van de prikkelbron af kan zijn. Het aantrekken en afstoten van de bron van een prikkel is afhankelijk van de hersenen van het organisme.

Er zijn verschillende soorten taxis geïdentificeerd; aerotaxis, anemotaxis, barotaxis, chemotaxis, durotaxis, galvanotaxis, gravitaxis, hydrotaxis, magnetotaxis, fonotaxis, fototaxis, rheotaxis, thermotaxis, thigmotaxis, enz..

In taxis zoals thermotaxis zou het dier reageren op de temperatuurprikkel, in fototaxis zou het dier reageren op de lichtprikkel, in chemotaxis zou het dier reageren op elke chemische prikkel, in thigmotaxis zou het dier reageren op aanraking of contact, enzovoort.

Er zijn twee soorten bewegingen bij taxis, namelijk positieve en negatieve. Van positieve beweging wordt gesproken wanneer de beweging in de richting van de stimulusbron is en van negatieve wanneer de beweging van de stimulusbron af is. Deze reactie komt bij elk dier voor, maar toch zijn er enkele uitzonderingen.

Het normale gedrag van dieren hangt af van hun omgeving en dus reageren de hersenen van het dier in elke situatie en stimulus anders. Het gedrag varieert ook van dier tot dier. Taxisbewegingen zijn aanwezig in het gedrag van dieren en zijn ook in het gewone leven te zien.

Een aantal voorbeelden van taxis zijn; euglena bewegen zich naar een lichtbron toe, hetgeen geclassificeerd kan worden als fototaxis, een persoon die iets warms aanraakt zal plotseling zijn hand naar achteren bewegen, hetgeen geclassificeerd kan worden als thigmotaxis, enzovoort. Deze bewegingen zullen ofwel in de richting van de stimulus bron of weg van het optreden.

Wat is Kinesis?

Kinesis is een biologisch gedrag of activiteit van dieren die reageren op stimulus, maar in tegenstelling tot taxis, heeft kinesis geen specifieke richting beweging.

Het verschil tussen taxis en kinesis leeft in het type beweging, in kinesis is de beweging willekeurig dat betekent dat het geen bepaalde richting heeft zoals negatief of positief of naar of weg, de reactie op een stimulus kan willekeurig kinesis in elke richting produceren.

Er zijn twee soorten kinesis, dat zijn; orthokinesis en klinokinesis, waarin de orthokinesis de afhankelijkheid van stimulus aan de beweging van het individu impliceert, en in klinokinesis de frequentie of de snelheid van het draaien evenredig met de intensiteit van de stimulus impliceert.

De stimulus kan van verschillende soorten zijn binnen een omgeving zoals, temperatuur, zon, lucht, water, enz… alles veroorzaakt een of andere reactie in het dierlijk lichaam waarop zij dienovereenkomstig reageren. KInesis is enigszins verwant of afhankelijk van taxis.

Enkele voorbeelden van kinesis zijn; luizen bewegen ver van vaak in het warme gebied, dit betekent dat ze de neiging hebben om meer tijd door te brengen in het warmere gebied wat geen directionele reactie is, een ander voorbeeld is kever die sneller beweegt in het gebied van licht, maar dit is geen directionele reactie omdat sommige kevers zich volledig in tegengestelde richting bewegen.

Belangrijkste verschillen tussen taxis en kinesis

  1. In taxis is de richting van de reactie specifiek, terwijl in kinesis de richting van de reactie niet specifiek is, maar willekeurig.
  2. Taxis hebben verschillende types zoals fototaxis, thigmotaxis, geotaxis, chemotaxis, aerotaxis, etc.. Aan de andere kant, kinesis is van twee soorten, die zijn; orthokinesis en klinokinesis.
  3. In taxis, beweging gebeurt naar of weg, maar in kinesis, er is geen bepaalde richting van de beweging.
  4. De snelheid van taxis is minder gecorreleerd met de intensiteit van de stimulus. Aan de andere kant is de snelheid van kinesis afhankelijk van de intensiteit van de stimulus.
  5. Enkele voorbeelden van taxis zijn; de beweging van euglena of mensen in reactie op stimulus en weinig voorbeelden van kinesis zijn; luizen of kevers bewegen sneller, maar niet in een bepaalde richting.

Conclusie

Taxis en kinesis zijn met elkaar verbonden, kinesis is meer afhankelijk van taxis.

Taxis en kinesis worden beschouwd als natuurlijke verschijnselen in het dierlijk lichaam, ze treden op als gevolg van chemische reacties in de hersenen.

Externe stimulus speelt een vitale rol in deze beide biologische gedragingen van dieren. De prikkel kan van buitenaf komen, zoals zon, water of lucht, maar kan ook kunstmatig zijn, zoals dierlijke activiteiten, bijvoorbeeld contacten en aanrakingen.