VBA Files & Directories – File System Object

File System Object

Dit is een extra bibliotheek die duidelijke, objectgeoriënteerde toegang biedt tot alle gangbare bestands- en mappenfuncties.
Dit object maakt geen deel uit van de Office-bibliotheek en vereist dat u een extra verwijzing aan uw project toevoegt.
SS – Verwijzingen dialoog
Als de verwijzing is toegevoegd kunt u de Object Browser gebruiken om meer over de objecten te weten te komen.
De Microsoft Scripting Runtime is een bibliotheek die aan een Project kan worden toegevoegd met behulp van (Gereedschappen > Verwijzingen).
Deze bibliotheek bevindt zich in C:Windows:Windows:Systeem32:Scrrun.dll

Dim objFSOFileSystemObject As Scripting.FileSystemObject 
Set objFSOFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Typen Objecten

FileSystemObject – Dit is ook een object van het hoogste niveau dat wordt gebruikt voor toegang tot stations, mappen en bestanden.
Drive – Dit behoort tot de verzameling Drives en verwijst naar een bepaald lokaal of netwerkstation.
Folder – Dit object verwijst naar een bepaalde map.
File – Dit object verwijst naar een bepaald bestand.
TextStream – Dit object verwijst naar een tekststroom die kan worden gelezen uit, geschreven naar of toegevoegd aan een tekstbestand.
Dictionary – Dit is het object van het hoogste niveau

FileSystemObject Object

Het FileSystemObject object is het object dat u feitelijk toegang geeft tot de bestanden van een systeem met behulp van 27 methoden en slechts één eigenschap.
Wanneer u mappen maakt, moet u ze maken, één niveau tegelijk. Je kunt niet tegelijkertijd een map en een submap aanmaken.
Je moet altijd de servernamen gebruiken in plaats van de letters, omdat verschillende PC’s verschillende letters kunnen hebben.
We zullen niet proberen om alle methoden te definiëren, maar we zullen er een paar bekijken als we ze iets later in codevoorbeelden gebruiken.
Daarnaast wordt FileSystemObject gebruikt om een object terug te geven dat tekstbestanden (ASCII en Unicode) kan maken, lezen en bewerken.
Als je eenmaal een nieuwe instantie van het FileSystemObject hebt, kun je werken met stations, mappen en bestanden, die gemakkelijk toegang geven tot het bestandssysteem en het proces van lezen en schrijven naar een tekstbestand vereenvoudigen.

Dim objFSOFileSystemObject As New Scripting.FileSystemObject 

Alternatief

Dim objFSOFileSystemObject As Scripting.Dictionary 
Set objFSOFileSystemObject = New Scripting.FileSystemObject

Alternatief

Dim objFSOFileSystemObject As Object 
Set objFSOFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Belangrijk

Het FileSystemObject is helaas niet geschikt voor het werken met binaire gegevens. Daarvoor moet je de traditionele functies gebruiken.