Over bier en hop

Hop vindt zijn oorsprong in Azië. Reeds in Mesopotamië en het Oude Egypte maakten mensen dranken van granen en andere planten. Droge hop werd ook gebruikt bij het brouwen van bier door oude Slavische volkeren die het tijdens hun migraties naar ons grondgebied brachten.
Als cultuur werd hop reeds in de achtste en negende eeuw in Frankrijk en Beieren geteeld. In die tijd werd bier gebrouwen in kloosters, en hop werd overal verbouwd waar er brouwerijen waren. Pas later is men het gaan telen op plaatsen die qua ligging, bodem en klimaat optimaal waren. De hopteelt kwam tot bloei in de 16e eeuw. In Europa lag het centrum van de hopteelt in Tsjechië en Beieren.

De eerste vermelding van het gebruik van hop voor het brouwen van bier op Sloveens grondgebied dateert van rond 1160 in een urbarium van een landeigenaar uit Škofja Loka. Een keerpunt in de ontwikkeling van de hopteelt op het Sloveense grondgebied vond plaats tijdens het bewind van Maria Theresia, toen tussen 1764 en 1767 verenigingen van landbouwers werden opgericht, die de invoering van verschillende industriële gewassen, waaronder hop, aanmoedigden en bevorderden. Na 1870 begon men op het grondgebied van de benedenvallei van de Savinja met een intensievere hopteelt.
De eerste hopplantage in de benedenvallei van de Savinja werd in 1876 aangeplant in het landhuis Novo Celje door Josip Bilger, die toen huisbewaarder van het landhuis was. Het officiële begin van de teelt van de Savinja Golding hopvariëteit was in 1886 toen Janez Hausenbichler en Karl Haupt hun eerste proeven uitvoerden.

De bierbrouwindustrie heeft ook een rijke geschiedenis in Slovenië. De eerste documenten die getuigen van het brouwen van bier op ons grondgebied gaan terug tot de 13e eeuw. Aan het eind van de 19e eeuw breidden kleine brouwerijen zich snel over het land uit en de grootste waren in staat tot 3.000 hl bier te brouwen. Na WO 1 fuseerden alle Sloveense brouwerijen tot een naamloze vennootschap. Vrhnika en Mengeš stopten met het brouwen van bier in 1922, en het jaar 1925 was fataal voor Kočevje, Kranj en Žalec. Na de Tweede Wereldoorlog werden drie grote brouwerijen opgericht: Union, Laško en Talis. Nieuwe kleinere brouwerijen verschenen, zoals de Adam Ravbar brouwerij uit Domžale, de Kratochwill brouwerij en andere.