National PTSD Awareness Day in de VS 2021

National PTSD Awareness Day wordt jaarlijks op 27 juni gevierd. De dag is bedoeld om mensen bewust te maken van posttraumatische stressstoornis, een psychisch probleem dat kan ontstaan nadat iemand is blootgesteld aan een of meer traumatische gebeurtenissen. Traumatische gebeurtenissen die PTSS kunnen veroorzaken, zijn onder meer fysiek of seksueel geweld, oorlogsgerelateerde gevechtsstress, terrorisme, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, en andere bedreigingen van iemands leven.

Typische symptomen van PTSS zijn onder meer verontrustende dromen, aanhoudende gedachten en terugkerende flashbacks over de traumatische gebeurtenis of gebeurtenissen, verdoving of vermijding van herinneringen aan het trauma, getriggerde emotionele reacties, aanhoudende hyperarousal.De eerste National PTSD Awareness Day werd gehouden op 27 juni 2010. Deze observantie werd officieel ingesteld door het Congres.

Bovendien heeft het National Center for PTSD de maand juni aangewezen als PTSD Awareness Month. National PTSD Awareness Day heeft tot doel het publiek bewuster te maken van de stoornis, een breed publiek voor te lichten over PTSS en mensen die aan PTSS lijden toegang te geven tot een goede behandeling.

Hoe kun je helpen het bewustzijn over PTSS te vergroten? U kunt beginnen met het leren van belangrijke informatie over PTSS, de oorzaken en behandelingsmogelijkheden. Deel vervolgens uw kennis met anderen, bevorder het bewustzijn van PTSS via sociale netwerken en reik de helpende hand om degenen die het nodig hebben te helpen.