Literaire Artikelen

Als je eenmaal klaar bent met een ruwe schets van je ideeën, moet je deze verfijnen tot een
duidelijke en logische vorm. U moet uw thesis (of basisidee) duidelijk formuleren en vervolgens
ondersteunen met logisch en nauwkeurig bewijsmateriaal. Hier volgt een praktische benadering van deze
cruciale fase van het schrijfproces:
Bedenk je doel- Terwijl je je betoog ontwikkelt, moet je
teruggrijpen op de specifieke opdracht; laat die je leiden. Je docent kan om een van de volgende soorten werkstukken vragen:
– Reactie, waarin je je reactie op een literair werk onderzoekt.
– Evaluatie, waarin je de literaire verdiensten van een werk beoordeelt.
– Interpretatie, waarin je de betekenis van een werk bespreekt. Als je docent een
interpretatie heeft opgedragen, kan hij of zij specifieker hebben gevraagd om een
analyse, explicatie of een
vergelijkend/contrast-essay, naast andere mogelijkheden.
& Denk aan je publiek* Praktisch gesproken is je docent (en soms
je klasgenoten) het belangrijkste publiek voor je werkstuk. Sommige opdrachten,
hoe dan ook, specificeren een specifiek publiek buiten je professor en klasgenoten.
Houd je lezers in gedachten. Zorg ervoor dat u uw schrijven aanpast aan hun behoeften en
interesses. Als het publiek bijvoorbeeld het verhaal dat we
bespreken waarschijnlijk al gelezen heeft, hoeft u het plot niet in zijn geheel te vertellen. In plaats daarvan ben je
vrij om alleen die plotpunten aan te halen die als bewijs voor je stelling dienen.
” Beperk je onderwerp tot een onderwerp dat bij de opdracht past. Hoewel je misschien
de neiging hebt om een breed onderwerp te kiezen zodat je geen tekort aan dingen hebt om te
zeggen, vergeet niet dat een goed werkstuk focus nodig heeft. Je keuze moet beperkt genoeg zijn
om het tot zijn recht te laten komen in de ruimte en tijd die je is toegewezen.
^ Bepaal een scriptie- Net zoals je je bestemming moet weten voordat je op
reis gaat, moet je beslissen naar welk punt je reist voordat je aan
je eerste ontwerp begint. Begin met het schrijven van een voorlopige thesiszin: een opsomming van het
hoofdidee of -argument dat je paper zal onderzoeken. Hoewel je scriptie niet buitensporig of opzettelijk provocerend hoeft te zijn, moet het wel een standpunt innemen. Een duidelijke, beslissende
verklaring geeft je iets te bewijzen en geeft je essay meer kracht.
WERKELIJKE THESIS
Het gedicht stelt dat we net als Adam en Eva allemaal
onschuldig worden en dat het verstrijken van de tijd onvermijdelijk is.
Deze eerste aanzet tot een thesiszin gaf de auteur een doel en een richting
waarmee hij zijn eerste opzet kon afmaken. Later, toen hij zijn essay herzag, merkte hij
dat hij zijn stelling moest verfijnen om meer specifieke en gerichte beweringen te doen.
m Bouw uw betoog op. Zodra u uw these hebt geformuleerd, is uw taak
duidelijk: u moet uw publiek ervan overtuigen dat uw these deugdelijk is. Om overtuigend te schrijven,
helpt het om een aantal hoofdelementen van argumenteren te begrijpen:
® Beweringen. Telkens wanneer u een bewering doet waarvan u hoopt dat ze als waar zal worden beschouwd, hebt u een
bewering gedaan. Sommige beweringen zullen waarschijnlijk niet worden tegengesproken (“de lucht is
blauw” of “vandaag is het dinsdag”), maar andere zijn discutabel (“elke tweedejaarsstudent
droomt ervan om de wereld te gaan zien”). De belangrijkste bewering van je essay – je
these – moet niet iets overduidelijks zijn. Als je je
standpunt moet onderbouwen, zul je je ideeën over een literair werk moeten verduidelijken.
– Overtuiging. Als het woord argument je doet denken aan stemverheffing en korte
temperaturen, kan het helpen om je taak te zien als de zachtere kunst van het overtuigen. Om uw
publiek te overtuigen van uw thesis, moet u een overtuigend
argument presenteren, ondersteund door bewijsmateriaal uit de tekst. Als de opdracht
een onderzoeksartikel
is, moet je ook citeren wat anderen over
jouw onderwerp hebben geschreven.
® Bewijsmateriaal. Wanneer je over een literair werk schrijft, zal het meest overtuigende
bewijs over het algemeen uit de tekst zelf komen. Directe citaten uit het
gedicht, het
toneelstuk of het
verhaal dat je bespreekt, kunnen een bijzonder overtuigende
ondersteuning voor je beweringen vormen. Zorg ervoor dat je elk citaat inleidt door het in de
context van het grotere werk te plaatsen. Het is zelfs nog belangrijker om elk citaat te laten volgen
door je eigen analyse van wat het laat zien over het werk.
– Garanties. Telkens wanneer je een bewijsstuk gebruikt om een bewering te ondersteunen, verbindt een onderliggende
vermoeden het een met het ander. Als u bijvoorbeeld
de bewering zou doen dat het vandaag absoluut perfect weer is en als bewijsmateriaal
de blauwe lucht zou aanbieden, zou uw logica een onuitgesproken waarborg inhouden: zonnig
weer is perfect weer. Niet iedereen zal het eens zijn met uw garantie,
hoewel. Sommige mensen (misschien boeren) geven misschien de voorkeur aan regen. Bij het maken van welk argument dan ook,
inclusief een argument over literatuur, zult u merken dat u soms uw garanties moet
uitspreken om aan te tonen dat ze deugdelijk zijn. Dit geldt met name
wanneer het bewijsmateriaal dat u aandraagt tot andere conclusies kan leiden dan
die u hoopt te bewijzen.
– Geloofwaardigheid . Bij het afwegen van de verdiensten van een bewering zult u waarschijnlijk rekening
houden met de geloofwaardigheid van de persoon die de zaak bepleit. Vaak gebeurt dit bijna
automatisch. U zult eerder luisteren naar de mening dat u
vitamines moet slikken als deze door uw arts wordt geuit dan als deze wordt geuit door een
vreemdeling die u op straat tegenkomt. Een deskundige over een bepaald onderwerp heeft een zeker
gezag dat de meesten van ons niet hebben. Gelukkig zijn er andere
manieren om uw geloofwaardigheid te vestigen:
HOUD UW TONE THOUGHTFUL. Uw lezer zal zich door uw woorden een idee vormen van wie u
bent. Als u strijdlustig of respectloos overkomt
tegen degenen die het niet eens zijn met uw opvattingen, kunt u de goodwill van uw
lezer verliezen. Druk uw ideeën daarom kalm en bedachtzaam uit.
Een rustige toon laat zien dat u geïnteresseerd bent in het doordenken van een
kwestie of idee, niet in het intimideren van uw lezer.
MET OVEREENKOMSTIGE ARGUMENTEN Rekening HOUDEN. Om een argument
overtuigender te maken, toon je bekendheid met andere mogelijke standpunten. Dit geeft aan dat u rekening hebt gehouden met andere beweringen alvorens tot uw
these te komen; het toont zowel uw eerlijkheid als uw inzicht in
uw onderwerp. Wanneer je andere standpunten uiteenzet, zorg er dan wel voor
dat je ze eerlijk weergeeft, maar ook dat je met respect duidelijk maakt waarom jouw stelling
de gezondste bewering is; je wilt niet dat je lezer twijfelt aan jouw standpunt.
BEMONSTRATEER JE KENNIS. Om het vertrouwen van uw lezer te winnen, helpt het om
te laten zien dat u uw onderwerp goed kent. Controleer altijd uw
feiten; feitelijke fouten kunnen uw kennis in twijfel trekken. Het helpt ook
om de conventies van het schrijven te beheersen. Terecht of onterecht, fouten
in interpunctie en spelling kunnen de geloofwaardigheid van een schrijver ondermijnen.
Het organiseren van uw betoog. Tenzij u een explicatie schrijft die regel voor regel een
literatuurwerk doorloopt, zult u cruciale beslissingen moeten
nemen over de vorm van uw essay. De volgorde moet worden bepaald door de logica van
uw betoog, niet door de structuur van het verhaal, het toneelstuk of het gedicht dat je bespreekt.
Met andere woorden, je hoeft je niet van begin tot eind door je
bronmateriaal heen te werken, waarbij je elk belangrijk punt aansnijdt. Kies in plaats daarvan alleen de punten
die nodig zijn om je stelling te bewijzen, en presenteer ze in de volgorde die het beste je
punt maakt. Een ruwe schets kan je helpen om die volgorde te bepalen.
– Zorg ervoor dat je thesis ondersteund wordt door het bewijsmateriaal. Als je merkt dat je bepaalde aspecten van je scriptie niet
kunt onderbouwen, verfijn het dan zodat je dat wel kunt. Onthoud:
Tot je het inlevert, is je essay een werk in uitvoering. Alles kan en moet worden
veranderd als het de ontwikkeling van het hoofdidee van het essay niet bevordert.
CHECKLIST
Ontwikkeling van een argument
S Wat is het doel van je essay?
^ Wie is je publiek?
S Is je onderwerp smal genoeg?
S Is je stelling interessant en tot nadenken stemmend?
S Ondersteunt alles in je essay je stelling?
S Heb je alternatieve standpunten overwogen en weerlegd?
S Is je toon bedachtzaam?
S Is je betoog zinnig georganiseerd? Zijn gelijksoortige ideeën gegroepeerd?
Leidt het ene punt logisch naar het volgende?