Dissertatievoorbeelden

Leeds University Business School

LUBS3305

De volgende twee voorbeelden zijn geannoteerd met academisch commentaar. Dit is om u te helpen begrijpen waarom zij een goed 2:1 cijfer behaalden, maar ook, wat belangrijker is, hoe de cijfers verbeterd hadden kunnen worden.

Lees de annotaties (PDF) om u te helpen het meeste uit de twee voorbeelden te halen.

In hoeverre moet de toeristische strategie van Costa Rica worden nagevolgd door Nicaragua? (PDF) (Mark 68)

An Investigative Study into the Effects of Price and Non-Price Oriented TV Advertising on Generation Z Consumers’ Purchase Intentions. (PDF) (Mark 66)

Deze eindejaarsprojecten behaalden een hoge eerste plaats:

Electric Cars: Onderzoek naar de houding van consumenten in de Britse auto-industrie (PDF)

Onderzoek naar de sociale perceptie van vrouwelijke leiders op het werk: hoe beïnvloedt de dubbele binding van uiterlijk en persoonlijkheid de kansen van vrouwen om de top te halen? (PDF)

Onderzoek naar het verband tussen onlinegedrag en leervoorkeuren, met behulp van de Internet Verslavings Test en de Index van Leerstijlen (PDF)

Dressed to Disrupt: Motivations Behind Millennial Women Consuming Feminist Fashion (PDF)

Is dun niet langer ‘in’? A study exploring the difference between marketeers’ and non-marketeers’ opinions of model size on advertising effectiveness, brand perceptions and purchase intentions (PDF)

A Critical Discourse Analysis of How Women in Top Business and Leadership Roles Were Represented Within The Times and The New York Times during March 2013 (PDF)

Voor studenten die een New Venture Creation (NVC) benadering volgen, zie de volgende voorbeelden op masterniveau:

New Venture Opportunity for Implementing M-health in Myanmar (PDF)

Recycling venture in Thailand (PDF)

Healthy pharmacy venture in Thailand (PDF)

LUBS3320/21 (International Business)

Determinanten van octrooi-innovatie van Centraal- en Oost-Europese kennisintensieve bedrijven: the role of R&D expenditure and internationalisation (PDF)

The Impact of FDI and Remittances on Economic Growth in South Asia: A Panel Data Study (PDF)

An Exploratory Study of Consumer Animosity in the United Kingdom (PDF)

The Impact of Resources on International Entrepreneurship: An Exploratory Study (PDF)

LUBS3345

De gig-economy en de impact op de millennial-generatie (PDF)

Generatie Y in de accountancybranche: An Exploration into Their Work Values and the Impact of These on Individual Outcomes (PDF)

A Marketing Enigma: Consumer Brand Engagement with Health and Fitness Brands on Instagram (PDF)

Onderzoek naar de motiverende factoren en uitdagingen van etnische vrouwelijke ondernemers: Lessen uit het Verenigd Koninkrijk (PDF)

Alternatieve beleggingscriteria, met de nadruk op private equity (PDF)

Financiële stress, copingmechanismen en uittredingsgedrag bij jonge financiële werkers (PDF)