ads

Abstract

Inleiding 1. Een algemeen overzicht 1.1 Galactische populaties 1.2 Sterrenhopen en cluster isochronen 1.3 Galactische en extragalactische populatie II 1.4 Het probleem van populatie III 1.5 Doelen voor Pop. II evolutietheorieën 2. Het fysische scenario 2.1 Fundamentele evolutionaire beperkingen 2.2 Thermonucleaire reacties 2.3 De wiskundige benadering 2.4 Convectie in sterren 2.5 Evolutionaire berekeningen 2.6 De theorie van stellaire structuren 3. H-verbrandingsfasen in oude Populatie II sterren 3.1 De definitie van ZAMS 3.2 Populatie II hoofdreeksen 3.3 De canonieke H-verbrandingsfase 3.4 Theoretische isochronen 3.5 Evolutionaire indicatoren 4. Heliumverbrandingsfasen 4.1 De He flits en de benadering van de ZAHB 4.2 ZAHB en massaverlies 4.3 De hoofdfase van centrale He verbranding 4.4 De uitputting van centrale He en de AGB fase 4.5 Waarneembaar bewijs voor geavanceerde evolutie 5. Evolutionaire beperkingen voor sterren met lage massa 5.1 Waarnemingsparameters 5.2 Het heliumprobleem 5.3 De R-methode 5.4 RR Lyrae: de pulsatietest 5.5 Synthetische HB’s 6. De Interpretatie van Waarnemingsgegevens 6.1 Een historisch overzicht 6.2 De RR Lyrae arme cluster NGC6752 6.3 RR Lyrae rijke clusters en het roodheidsprobleem 6.4 Het uiteenvallen van het canonieke frame. De tweede parameter 6.5 Het huidige theoretische probleem 6.6 Open vragen 7. Massieve Populatie II Sterren 7.1 Waarom jonge Pop. II sterren? 7.2 De evolutie van intermediaire en massieve sterren 7.3 Intermediaire massasterren: de koolstofdetonatie 7.4 Massieve sterren 8. Metaalarme sterren en galactische evolutie 8.1 De regels van het spel 8.2 Van populatie II naar populatie III 8.3 Extreem metaalarme en Pop. IIII sterren met lage massa 8.4 Pop. III sterren en SNs. 1 1/2 9. Een scenario voor populatie II stellaire astrofysica