Jak vyřešit dva nejčastější problémy v e-mailu SBCGlobal Net?

Emailová služba SBCGlobal je vlastněna společností AT&T, která je světovým telekomunikačním gigantem. Tato společnost podniká v mnoha oblastech a e-mailová služba je jednou ze zavedených oblastí podnikání. My v dnešním příspěvku na blogu probereme dva nejčastější problémy, se kterými se lidé setkávají v e-mailové službě SBCGlobal, spolu s jejich řešením.

Poprvé je potřeba integrovat e-mailovou službu SBC do zařízení iPhone a Android. Poté můžete snadno přistupovat prostřednictvím těchto zařízení. Protože je však na trhu tak známá, existují také některé problémy, které se službou souvisejí a kazí její image. My je v tomto příspěvku na blogu probereme a dáme vám vědět, že je můžete vyřešit.

Nemožnost přijímat a odesílat poštu

Hlavním účelem používání e-mailové služby je odesílat a přijímat e-maily co nejdříve, ale pokud nemůžete přijímat e-maily na e-mailu SBCGlobal, k čemu je pak její předplatné. Ačkoli postižení tímto problémem hovořili se službami ATT, stejně vše vyšlo naprázdno. Podle společnosti je problém způsoben výměnou serverů ze starých na nové. Dvě nejčastější chyby, které uživatelé pozorují v přihlášení k e-mailu ATT.net, když se potýkají s těmito problémy, jsou :

  1. Ztráta spojení se serverem. Je uvedena e-mailová adresa osoby, její jméno a protokol spolu s typem zabezpečení a číslem portu.
  2. „Spojení se serverem se nezdařilo“ je dalším typem chyby, kterou uživatel většinou přijímá na obrazovce. I v tomto případě je uvedena adresa osoby spolu s chybou socketu, protokolem, portem a číslem socketu. Jedná se o závažné problémy, které je třeba co nejdříve opravit.

Řešení těchto chyb

Úplně první možností, jak tento problém vyřešit, je, přejít do nastavení e-mailu SBCGlobal.Net, že zda jsou všechny výše uvedené parametry správně vyplněny nebo ne. Pokud jsou všechny parametry správně vyplněny, pak se jedná o problém na vašem poštovním serveru, který brání připojení pošty k serveru. Další možností, kterou máte, je zkontrolovat nainstalovaný antivirový program v počítači. Ten může blokovat otevření serveru z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu jiné hrozby malwaru. Hlavní příčinou tohoto problému je bezpečnostní software třetí strany. Zakažte jej na několik minut a poté se pokuste získat přístup k poště.

Pokud nefunguje webmailový účet SBCGlobal

Mnoho lidí tvrdí, že přihlášení k www SBCGlobal net a Att.net je pomocí Yahoo.com poměrně snadné. Navíc při přístupu k němu neshledali žádný problém. Pokud se však pokoušeli o přístup prostřednictvím webmailu 1.4.3 a rozšíření yahoo 1.5.3, pak se setkali s mnoha problémy. Thunderbird je pro ně také strašákem.

Lidé propojili rozšíření s TB6, ale s tímto nastavením se jim nepodařilo dosáhnout úspěchu. Zatím se jim nedaří přijímat a odesílat e-maily. Na obrazovce jim vždy bliká zpráva ‚Přihlášení k serveru je neplatné‘, kterou si naprosto špatně vykládají, protože se jim dříve podařilo úspěšně přihlásit pod stejným uživatelským jménem a heslem.

Řešení tohoto problému

Pro nápravu tohoto problému musí uživatelé zkontrolovat, zda mají nainstalovaný POP server na ATT yahoo nebo ne. Pokud tam POP server není, pak potřebují pouze rozšíření pro přihlášení k síti SBCGlobal net, jinak ne. Nastavení serveru je přístupné z webových stránek AT&T.

Toto jsou dva problémy, se kterými se potýká většina uživatelů webmailu SBCGlobal. Společnost SBCGlobal získala služby od AT&T také pro obsluhu na zakázku. Pro další pomoc se obraťte na zákaznický servis společnosti SBCGlobal.