Jak nainstalovat a nakonfigurovat Sambu v systému CentOS 8

Samba je svobodná a open-source implementace protokolu SMB (CIVFS) systému Windows, která nám umožňuje jednoduše a bezproblémově sdílet soubory, složky a tiskárny mezi operačními systémy Linux a Windows.

V tomto návodu vám ukážu, jak nainstalovat a nakonfigurovat Sambu v systému CentOS 8.

Instalace balíčků Samba

Pro instalaci balíčků Samba v systému CentOS 8 otevřete terminál a zadejte následující příkaz:

# dnf install –y samba samba-common samba-client

Po instalaci Samby spusťte a povolte službu samba následujícím příkazem:

# systemctl enable smb

# systemctl start smb

Stav služby Samba můžete ověřit následujícím příkazem:

# systemctl status smb

Konfigurace Samby

Po dokončení instalace je čas Sambu nakonfigurovat. Ještě předtím však vytvořte kopii původního konfiguračního souboru pomocí následujícího příkazu:

# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bk

Dalším krokem je vytvoření složky, která se má sdílet, název této složky uvádím společný.

Reklama

Po vytvoření složky přejděme do konfiguračního souboru a Konfigurace Samby a povolte nově vytvořený adresář, který se má sdílet, jak je znázorněno na obrázku.

# vim /etc/samba/smb.conf

Poté restartujte služby Samba pomocí následujícího příkazu:

# systemctl restart smb

Nyní vytvořte uživatele a skupinu a udělejte z tohoto uživatele člena této skupiny, aby mohl používat službu samba, pomocí následujících příkazů:

# useradd user1# passwd user1# smbpasswd –a user1# groupadd vitux# usermod –aG vitux user1

Po přidání uživatele1 do skupiny vitux potvrďte, že je uživatel přidán do skupiny nebo ne? K tomu použijte následující příkaz:

# grep 'vitux' /etc/group

Chcete-li povolit přístup ke službám samba i z jiných počítačů, přidejte pravidlo brány firewall, jak je uvedeno níže:

# firewall-cmd - - add-service=samba - - permanent

Přepněte bránu firewall pomocí tohoto příkazu:

# firewall-cmd - - reload

Přístup ke složce Samba ze stroje se systémem Windows

Pro přístup ke sdílené složce Samba ze systému Windows stiskněte klávesy Windows + R pro spuštění dialogu Spustit. Zadejte IP adresu nebo název hostitele a stiskněte Enter.

Vyzve vás k zadání pověření samba, zadejte pověření a stiskněte OK.

Po úspěšném přihlášení je veřejný adresář přístupný a k dispozici k použití, jak je znázorněno na obrázku:

Přístup ke složce Samba z linuxového počítače

Pro přístup ke sdílené složce Samba z jiného linuxového počítače otevřete správce souborů GNOME a klikněte na Připojit k serveru, jak je znázorněno na obrázku:

Zadejte IP adresu serveru Samba a klikněte na Připojit, budete vyzváni k zadání pověření Samba pro přímé použití Public, zadejte pověření Samba, nyní můžete vidět, že je přístupná složka Common.

Závěr

V tomto návodu jsme se dozvěděli, jak nakonfigurovat server Samba v systému CentOS 8. Vytvořili jsme sdílený adresář, který je přístupný po síti ze systémů Linux a Windows. Také jsme si ukázali, jak nakonfigurovat bránu firewall, abychom mohli k souborovému serveru Samba přistupovat z jiných počítačů.

Jak nainstalovat a nakonfigurovat Sambu v systému CentOS 8