Most 2465-Pound Leg Leg Press Repetitions

Welcome to RecordSetter. A RecordSetter.com és URDB.org (a “RecordSetter oldalak”) üzemeltetője az Universal Record Database, LLC (a továbbiakban együttesen “RecordSetter”, “ez”, “az” vagy “mi”). A RecordSetterhez való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön (más néven “Felhasználó” vagy “Ön”) elfogadja, hogy Ön nagykorú ahhoz, hogy kötelező érvényű szerződést kössön, Ön nagykorú kiskorú, vagy rendelkezik szülői vagy gondviselői hozzájárulással, és hogy elolvasta, megértette és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket (“Felhasználási feltételek”). A jelen Felhasználási feltételek a RecordSetter webhelyek minden felhasználójára vonatkoznak, és az Ön és a RecordSetter közötti minden korábbi megállapodás helyébe lépnek, beleértve, de nem kizárólagosan, a korábbi Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételek betartásával, azonnal hagyja el a RecordSettert. A RecordSetter fenntartja magának a jogot, hogy időszakosan, előzetes értesítés nélkül bármilyen módon módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, a jelen Felhasználási feltételek részleteinek vagy egészének felülvizsgálatát, hozzáadását vagy eltávolítását. Bármely módosítás akkor lép hatályba, amikor a Universal Record Database, LLC közzéteszi a módosított Felhasználási feltételeket a RecordSetter oldalain. A RecordSetter oldalak további használata azt jelzi, hogy Ön elolvasta, megértette és elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.

KÉRLEEM, hogy figyelmesen és rendszeresen olvassa el ezeket a felhasználási feltételeket, mivel fontos információkat tartalmaznak az Ön törvényes jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

A jelen Felhasználási Feltételek, valamint a jelen Felhasználási Feltételekben biztosított jogok és licencek Ön által nem ruházhatók át vagy engedményezhetők, de a RecordSetter korlátozás nélkül átruházhatja vagy engedményezheti őket.

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A RecordSetter egy internet alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a világrekordok megtekintését és saját világrekordok beküldését. A RecordSetter tartalmazhat hirdetéseket, amelyek szükségesek a RecordSetter szolgáltatásainak további nyújtásához. A RecordSetter nem felelős a RecordSetter oldalakon közzétett harmadik féltől származó hirdetésekért vagy harmadik féltől származó alkalmazásokért, és nem felel a hirdetők által nyújtott termékekért sem.

2. A SZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSAI

A RecordSetter fenntartja a jogot, hogy a RecordSetter oldalakat bármely okból bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megszüntesse. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a RecordSetter eladását egy másik szervezetnek. Ön elfogadja, hogy a RecordSetter nem vállal felelősséget Önnel szemben a RecordSetter oldalak bármilyen módosításáért vagy megszüntetéséért.

3. MEGSZÜNTETÉS

A RecordSetter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen megtagadja a szolgáltatást bárki számára. Ön elfogadja, hogy a RecordSetter használatának bármilyen megszüntetése, beleértve, de nem kizárólagosan, a RecordSetter oldalak használatára vonatkozó engedélyének megszüntetését, előzetes értesítés nélkül történhet. Azt is elfogadja, hogy az Ön által a RecordSetter oldalakon tartott világrekordok (az Ön “Rekordjai”) előzetes értesítés nélkül hatályon kívül helyezhetők. Továbbá, a RecordSetter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül elutasítsa a Felhasználó által benyújtott rekordokat.

AZ ÖN HASZNÁLATI ENGEDÉLYE A RECORDSETTER OLDALOK HASZNÁLATÁRA AUTOMATIKUSAN MEGSZŰNIK, HA MEGSZEGNI EZT A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. AZ ÖN Birtokában lévő FELVÉTELEK bármikor visszavonhatók, ha a RECORDSETTER azt állapítja meg, hogy Ön nem felel meg ezeknek a feltételeknek.

4. JOGOSULTSÁG

A RecordSetter hozzáférése és használata érvénytelen ott, ahol tilos. A RecordSetter elérésével és használatával Ön elfogadja, hogy:

* Ön felelős azért, hogy ismerje és betartsa az internet használatára vonatkozó összes vonatkozó szabályt, beleértve, de nem kizárólagosan, az elfogadható online viselkedésre és tartalomra vonatkozó helyi törvényeket és rendeleteket;

* Ön nem használja a RecordSetter-t vagy a RecordSetter bármely aspektusát jogellenes célra vagy a jelen használati feltételeket sértő módon;

* Ön legalább 18 éves, vagy ha Ön 18 évesnél fiatalabb, akkor szülői engedéllyel rendelkezik a RecordSetter oldalak használatához. Ha Ön 13 évesnél fiatalabb, előfordulhat, hogy szülőjének ellenőrizhető szülői beleegyezést kell adnia ahhoz, hogy Ön használhassa az oldal bizonyos funkcióit, például a Rekordok beküldését, amelyet a RecordSetter akkor szerez be, amikor Ön megpróbálja használni ezeket a funkciókat;

* Minden információ, beleértve, de nem kizárólagosan, a személyes adatokat és a Rekordokkal kapcsolatos információkat, amelyeket a RecordSetter-nek nyújt be, igaz, pontos és teljes; és

* Ön fenntartja a RecordSetter-nek nyújtott minden információ, beleértve, de nem kizárólagosan, a személyes adatokat és a Rekordokkal kapcsolatos információkat, valódiságát, pontosságát és teljességét. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a RecordSetter haladéktalan értesítését, ha bármely információ, beleértve, de nem kizárólagosan, a személyes adatokat és a Rekordokkal kapcsolatos információkat, megváltozik.

5. AZ OLDALAK TARTALMAINAK TULAJDONOS JOGAI

Ön megérti és elfogadja, hogy a RecordSetter oldalakon található tartalom, kivéve a Felhasználó által feltöltött, közzétett vagy más módon továbbított adatokat, szövegeket, információkat, képernyőneveket, grafikákat, fényképeket, fiókokat, hang- és videoklipeket, linkeket vagy bármely más anyagot (együttesen “Tartalom”), a RecordSetter tulajdonában vagy licencében van, és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és egyéb törvények védik. A RecordSetter által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik, hogy a RecordSetter oldalakat sem részben, sem egészben nem módosítja, nem terjeszti, nem hoz létre azok alapján származékos műveket, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem adja tovább, és nem kínálja fel kereskedelmi célokra.
Ön továbbá megérti és elfogadja, hogy a RecordSetter oldalakon megjelenő szponzori hirdetések tartalmát a vonatkozó szellemi tulajdonjog és más törvények védik. Az adott hirdető által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik abba, hogy a szponzori hirdetéseket sem részben, sem egészben nem módosítja, nem terjeszti, nem hoz létre azok alapján származékos műveket, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem adja tovább, és nem kínálja fel kereskedelmi célokra.
A RecordSetter szolgáltatás lehetővé teszi a RecordSetteren elhelyezett képek és szövegek külső webhelyekre történő közzétételét. Ez a felhasználás mindaddig megengedett, amíg a RecordSetter oldalakon tárolt adatokat megjelenítő más webhelyek oldalai könnyen azonosítható linket adnak vissza a RecordSetterre.

6. VILÁGREKORDOK

A RecordSetter nem vállal és nem is vállalhat felelősséget a Felhasználó vagy más személyek viselkedéséért vagy biztonságáért a RecordSetterre benyújtandó világrekordok létrehozására irányuló kísérletek során. A RECORDSETTER OLDALAINAK HASZNÁLATÁVAL ÉS ELÉRÉSÉVEL ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE KÍSÉREL MEG VILÁGREKORDOT LÉTREHOZNI. Ha Ön mégis részt vesz egy világrekord létrehozására irányuló kísérletben, beleértve, de nem kizárólagosan, a saját világrekord létrehozására irányuló kísérletét vagy egy másik Felhasználó világrekord létrehozására irányuló kísérletének támogatását, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben mentesíti a RecordSettert és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden követelés alól, közigazgatási eljárások, követelések, károk, kötelezettségek, veszteségek, költségek, tartozások, kötelezettségek és kiadások alól, beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű ügyvédi díjakat, amelyek ismertek és ismeretlenek, gyanúsítottak és gyanútlanok, felfedettek és nem felfedettek, amelyek a világrekord létrehozására irányuló kísérletből erednek, vagy bármilyen módon kapcsolódnak ahhoz.

7. FELHASZNÁLÓI Viselkedés

Ön egyedül felelős a RecordSetter oldalakon tanúsított viselkedéséért és az Ön által az oldalra feltöltött tartalmakért. A RecordSetter fenntartja a jogot, hogy kivizsgálja és megtegye a megfelelő intézkedéseket a A nem megfelelő felhasználói magatartás és tartalom többek között a következőket foglalja magában:

* egy másik személy vagy szervezet megszemélyesítése, vagy egy másik személyhez vagy szervezethez való tartozásának hamis állítása vagy más módon valótlan bemutatása;

* olyan Tartalom feltöltése, közzététele vagy más módon történő továbbítása, amely a RecordSetter szerint káros, sértő, zaklató, fenyegető, gyűlöletkeltő, vulgáris, obszcén, csalárd, törvénytelen, jogellenes, vétkes, rágalmazó, becsületsértő, más személy vagy szervezet magánéletét sértő, kizsákmányoló, faji, etnikai vagy más módon kifogásolható;

* olyan magatartás tanúsítása, amely a RecordSetter vagy a vonatkozó jogszabályok szerint bármilyen módon károsítja a kiskorúakat, vagy amely egyébként destruktív viselkedés, beleértve, de nem kizárólagosan, egy másik személy vagy szervezet bántalmazását, zaklatását, zaklatását, zaklatását, fenyegetését vagy megfélemlítését;

* a RecordSetter oldalakról szerzett bármely információ felhasználása vagy felhasználásának kísérlete más személy vagy szervezet bántalmazására, bántalmazására, zaklatására, zaklatására, fenyegetésére vagy megfélemlítésére;

* a RecordSetter oldalak felhasználása kéretlen vagy jogosulatlan reklám, e-mail vagy más kommunikációs forma létrehozására vagy elküldésére;

* személyes adatok kérése 18 év alatti személyektől;

* kereskedelmi tevékenységek népszerűsítése a RecordSetter előzetes írásbeli engedélye nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, a versenyeket, nyereményjátékokat, cserekereskedelmet, reklámot vagy piramisjátékokat;

* Felhasználói adatok gyűjtése vagy tárolása kereskedelmi vagy jogellenes célokra;

* a RecordSetter webhelyek bármely részének módosítása, adaptálása, feltörése vagy más módon történő manipulálása;

* más webhely bármely részének módosítása, adaptálása, feltörése vagy más módon történő manipulálása oly módon, hogy hamisan azt sugallja, hogy az a RecordSetterhez kapcsolódik, vagy hogy más módon elrejtse a szállított információ eredetét;

* a RecordSetter szervereinek vagy a csatlakoztatott hálózatoknak a zavarása, megzavarása vagy más módon történő indokolatlan megterhelése, vagy a csatlakoztatott hálózatok bármely követelményének, eljárásának, szabályzatának vagy szabályzatának megszegése;

* a RecordSetter oldalak részét képező bármely biztonsági technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása vagy más módon történő megzavarása;

* szoftverférgek, botok, vírusok vagy bármely más romboló jellegű kód feltöltése, közzététele vagy más módon történő továbbítása;

* a RecordSetter oldalak bármilyen módon történő, szándékos vagy szándékolatlan használata, amely sérti a jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet;

* a RecordSetter oldalak bármilyen módon történő használata, amely bármilyen bűncselekményt vagy vállalkozást elősegít vagy támogat, vagy illegális tevékenységekről nyújt oktató jellegű információkat; és

* annak engedélyezése, hogy más személy a RecordSetter oldalakat olyan módon használja, amely sérti a jelen Felhasználási feltételeket.

Bár a RecordSetter tiltja a nem megfelelő magatartást és Tartalmat az oldalon, Ön megérti és elfogadja, hogy a RecordSetter nem vállal felelősséget más Felhasználók magatartásáért vagy a RecordSetter oldalakon közzétett Tartalomért, és Ön a RecordSetter oldalak látogatása során ilyen nem megfelelő magatartásnak vagy Tartalomnak lehet kitéve.

8. A HASZNÁLÓI TARTALOMRA VONATKOZÓ JOGOK

“Felhasználói tartalom” az a Tartalom, amelyet a Felhasználó a RecordSetter oldalakon tesz közzé. A Felhasználói Tartalomnak a RecordSetter oldalakra történő hozzáadásával vagy feltöltésével Ön az ilyen Felhasználói Tartalom tulajdonjogát a RecordSetterre ruházza át, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen Felhasználói Tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat. Az ilyen átruházás visszavonhatatlanul a RecordSetter kizárólagos és világméretű tulajdonjogot biztosít a RecordSetter számára a Felhasználói Tartalomban és annak minden elemében rejlő minden jog, jogcím és érdek (teljes mértékben fizetett, jogdíjmentes, engedélyezhető és átruházható (részben vagy egészben), valamint a beágyazott harmadik felek valamennyi szerzői jogának teljes mértékben fizetett, jogdíjmentes, engedélyezhető és átruházható (részben vagy egészben) világméretű engedélyére, védjegyek, szabadalmak, üzleti titkok, magánélethez és nyilvánossághoz fűződő jogok és egyéb szellemi és ipari tulajdonjogok, amelyek az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, az ilyen Felhasználói tartalom felhasználására, sokszorosítására, továbbítására, bemutatására, kiállítására, terjesztésére, indexelésére, kommentálására, módosítására, szerkesztésére, adaptálására, lefordítására, származékos művek létrehozására, előadására és egyéb módon történő hasznosítására, részben vagy egészben, a RecordSetter kizárólagos belátása szerint, minden jelenleg ismert vagy később kitalált médiaformátumban és csatornán (beleértve, de nem kizárólagosan, a weboldalakon, kábel- és televíziós hálózatokon és csatornákon, szélessávú és vezeték nélküli platformokon, termékeken és szolgáltatásokon, fizikai adathordozókon, valamint moziforgalmazásban) bármilyen és minden célra, beleértve, korlátozás nélkül, szórakoztató, hír-, reklám-, promóciós, marketing-, reklám-, kereskedelmi vagy kereskedelmi célokra, mindezt az Ön vagy a fent említett harmadik fél(ek) további értesítése nélkül, feltüntetéssel vagy anélkül, és az Ön vagy bármely más személy vagy szervezet engedélye vagy fizetése nélkül.

Ezen túlmenően a Felhasználói Tartalomnak a RecordSetter webhelyekre történő feltöltésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a RecordSetter saját belátása szerint az ilyen Felhasználói Tartalmat a YouTube és Facebook webhelyekre telepítheti, terjesztheti, közzéteheti, feltöltheti és továbbíthatja az ilyen Felhasználói Tartalom monetizálása és az ilyen Felhasználói Tartalom által generált reklámbevételek maximalizálása céljából. Az ilyen bevételek megosztásra kerülnek Önnel az alábbi címen található megállapodás feltételei szerint, amennyiben Ön beleegyezik az ilyen megállapodás feltételeibe, és megadja nekünk az ilyen bevételek Önnek történő továbbításához szükséges információkat.

Bármely Felhasználói tartalom feltöltésével, közzétételével vagy más módon történő továbbításával Ön kijelenti és garantálja, hogy (1) rendelkezik minden szükséges írásbeli hozzájárulással, felmentéssel vagy engedéllyel ahhoz, hogy a RecordSetter számára a fenti engedélyeket megadja; (2) rendelkezik minden szükséges írásbeli hozzájárulással, felmentéssel vagy engedéllyel a Felhasználói tartalomban szereplő minden egyes azonosítható személytől, hogy az adott személy nevét vagy képmását a RecordSetter és a jelen Felhasználási feltételek által meghatározott módon használhassa; és (3) a Felhasználói Tartalom feltöltése, közzététele vagy egyéb módon történő továbbítása a RecordSetterre vagy azon keresztül nem sérti egyetlen személy vagy szervezet törvényes jogait sem, beleértve, de nem kizárólagosan a magánélethez való jogot, a nyilvánossághoz való jogot, a szerzői jogokat, a védjegyjogokat vagy a szerződéses jogokat. AZ ALÁBBI 15. SZAKASZ RENDELKEZÉSEINEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA, VÉDI ÉS MENTESÍTI A RECORDSETTERT ÉS ANNAK TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS ÜGYNÖKEIT MINDEN KÖVETELÉS, KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS, KÖVETELÉS, KÁR, KÖTELEZETTSÉG, VESZTESÉG, KÖLTSÉG, TARTOZÁS, FELELŐSSÉG VAGY KIADÁS ALÓL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ÉSSZERŰ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET, BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ ÖN ÁLTAL BENYÚJTOTT BÁRMELY FELHASZNÁLÓI TARTALOM ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA, MÁSOLÁSA, KÖZZÉTÉTELE, TERJESZTÉSE, TOVÁBBÍTÁSA, ÁTRUHÁZÁSA, SZÁRMAZÉKOS MŰVEK LÉTREHOZÁSA, NYILVÁNOS ELŐADÁSA VAGY NYILVÁNOS MEGJELENÍTÉSE (BÁRMILYEN MÉDIÁBAN, SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT) MIATT VAGY ABBÓL EREDŐEN, HOGY ÖN MEGSZEGTE A FENTI NYILATKOZATOT ÉS GARANCIÁT.

9. SZERZŐI JOGOK

A RecordSetter vállalja, hogy betartja az összes vonatkozó szerzői jogi törvényt. Ha úgy véli, hogy az Ön szerzői joggal védett anyaga az Ön engedélye nélkül jelenik meg a RecordSetter weboldalon, kérjük, küldje el nekünk írásban: A jogsértésről szóló bejelentés beérkezését követően a RecordSetter feldolgozza és kivizsgálja a bejelentéseket. A DMCA követelményeinek megfelelő vagy lényegében megfelelő bejelentések kézhezvételét követően a RecordSetter haladéktalanul intézkedik az állítólagosan jogsértő tartalom eltávolítása vagy az ahhoz való hozzáférés letiltása érdekében. A RecordSetter ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy haladéktalanul értesítse a Felhasználót arról, hogy eltávolította vagy letiltotta a Felhasználó Tartalmához való hozzáférést.

Ha úgy véli, hogy az eltávolított Tartalom nem sérti a jogokat, vagy hogy Ön rendelkezik az eltávolított Tartalom közzétételére és felhasználására vonatkozó jogi felhatalmazással, akkor ellenértesítést küldhet nekünk a szerzői jogi ügynökünknek írásban az alábbi információk megküldésével: Az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása; Az eltávolított vagy letiltott tartalom azonosítása, valamint az a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférés letiltása előtt megjelent; Hamis eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy az eltávolítandó vagy letiltandó anyagot tévedés vagy téves azonosítás következtében távolították el vagy tiltották le; és az Ön nevét, címét és telefonszámát, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy beleegyezik a Szövetségi Kerületi Bíróság azon bírósági körzetének joghatóságába, amelyben az Ön címe található, vagy ha az Ön címe az Egyesült Államokon kívül van, bármely olyan bírósági körzetébe, amelyben a RecordSetter megtalálható, és hogy elfogadja a per kézbesítését attól a személytől, aki az eredeti DMCA-értesítést küldte, vagy az ilyen személy megbízottjától.

A DMCA szerinti megfelelő ellenértesítés kézhezvételét követően a RecordSetter haladéktalanul átadja az állítólagos jogsértésről szóló eredeti értesítést benyújtó személynek az ellenértesítés másolatát. Ezen kívül a RecordSetter tájékoztatja a személyt, hogy az eltávolított anyagot kicseréli, és az ellenértesítés kézhezvételét követő 10-14 munkanapon belül megszünteti az ahhoz való hozzáférés letiltását, kivéve, ha a RecordSetter szerzői jogi ügynöke először értesítést kap az eredeti értesítést benyújtó személytől arról, hogy az adott személy bírósági végzést kért az előfizetőnek a RecordSetter-en található anyaggal kapcsolatos jogsértő tevékenységtől való eltiltására.

10. HASZNÁLÓI VITÁK

Ön egyedül felelős a többi felhasználóval való interakciójáért. A RecordSetter nem köteles részt venni az Ön és más Felhasználók közötti vitákban (“Felhasználói vita”). A RecordSetter azonban fenntartja a jogot, hogy a RecordSetter saját belátása szerint részt vegyen bármely Felhasználói vitában.

Ha Ön mégis részt vesz egy Felhasználói Vitában, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben mentesíti a RecordSettert és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követelés, közigazgatási eljárás, igény, kár, kötelezettség, veszteség, költség, tartozás, felelősség és kiadás alól, beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű ügyvédi költségeket, ismert és ismeretlen, feltételezett és nem feltételezett, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott, a Felhasználói Vitából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő követelések, közigazgatási eljárások, követelések, károk, kötelezettségek, veszteségek, költségek, tartozások, kötelezettségek és kiadások alól.

11. ADATVÉDELEM

A RecordSetter használatát az Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza, amely jelen hivatkozással beépül a jelen Felhasználási feltételekbe. A RecordSetter használatával vagy elérésével Ön elfogadja, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi szabályzatunkat.

12. Linkek

A RecordSetter webhelyei tartalmazhatnak olyan harmadik fél webhelyeire mutató linkeket, amelyek nem a RecordSetter tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak. A RecordSetter nem tudja ellenőrizni és nem vállal felelősséget vagy felelősséget a harmadik felek weboldalainak elérhetőségéért, tartalmáért vagy gyakorlatáért. A RecordSetter Felhasználási feltételek és Adatvédelmi irányelvek csak akkor érvényesek, amikor Ön a RecordSetter webhelyein tartózkodik. Ezért javasoljuk, hogy olvassa el a RecordSetter webhelyek elhagyása után meglátogatott harmadik fél webhelyek irányelveit.

13. SZAVATOSSÁGI KIZÁRÁS

A RECORDSETTER HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A RECORDSETTER “AHOGY VAN” ÉS “AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL” ALAPON KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A RECORDSETTER, ANNAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS ÜGYNÖKEI KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A FELHASZNÁLÓI TARTALOM PONTOSSÁGÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT, VALAMINT AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. A RECORDSETTER NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSMENTES, KÉSEDELEMMENTES, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ. A RECORDSETTER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TECHNIKAI PROBLÉMÁKBÓL VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A RECORDSETTER OLDALAK HASZNÁLATÁVAL VAGY A RECORDSETTER OLDALAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ANYAGOK LETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL EREDŐ, BÁRMELY SZEMÉLY SZÁMÍTÓGÉPÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉST VAGY KÁRT.

A RECORDSETTER SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A RECORDSETTER OLDALAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY A RECORDSETTER OLDALAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁSBÓL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, BELEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT. EZ MAGÁBAN FOGLALJA, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A VILÁGREKORD LÉTREHOZÁSÁRA TETT KÍSÉRLETTEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEKET VAGY KÁROKAT.

A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALTAK NEM TEKINTHETŐK ÚGY, HOGY A RECORDSETTER ÉS BÁRMELY MÁS FÉL KÖZÖTT BÁRMILYEN TÍPUSÚ ÜGYNÖKI, TÁRSULÁSI, KÖZÖS VÁLLALKOZÁSI, MUNKAVÁLLALÓ-MUNKÁLTATÓ VAGY FRANCHISE-JOGOSULT KAPCSOLAT JÖN LÉTRE. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A RECORDSETTER ÉS ÖN KÖZÖTT ÁLLNAK FENN, ÉS NEM TERJEDNEK KI, ÉS NEM IS TEKINTHETŐK ÚGY, HOGY HARMADIK FÉLRE JOGOKAT TERJESZTENÉNEK KI.

14. FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK

ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A RECORDSETTER, ANNAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, PÉLDAMUTATÓ, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A RECORDSETTER-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AMELYEK A

SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL EREDŐ KÁROKBÓL EREDNEK; HIBÁK, TÉVEDÉSEK VAGY PONTATLANSÁGOK A TARTALOMBAN; BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY VAGYONI KÁR, AMELY A WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁBÓL ÉS AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, VAGY A WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT; AZ ÖN ADATÁTVITELÉHEZ VAGY SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSA; BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIJELENTÉSEI VAGY MAGATARTÁSA; BÁRMELY MÁS, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉS.

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A RECORDSETTER, ANNAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI ÉS ÜGYNÖKEI ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN BÁRMELY KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 100 DOLLÁRRA KORLÁTOZÓDIK.

15. KÁRTALANSÁG

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a RECORDSETTER-t és annak tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követelés, közigazgatási eljárás, követelés, kár, kötelezettség, veszteség, költség, tartozás, felelősség és kiadás alól, beleértve, de nem kizárólagosan, az ésszerű ügyvédi költségeket, amelyeket bármely harmadik fél támaszt az alábbiak miatt vagy azokból eredően:

Az Ön használata és hozzáférése a RECORDSETTER oldalakhoz, vagy az Ön használatával vagy hozzáférésével kapcsolatban; a jelen Felhasználási feltételek bármely feltételének megsértése; bármely harmadik fél jogának megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan, bármely szerzői jogot vagy adatvédelmi jogot; és/vagy bármely olyan állítás, hogy az Ön Felhasználói Tartalma kárt okozott a harmadik félnek.

16. JURISDICTION AND DISPUTES

Ön megérti és elfogadja, hogy a RecordSetter oldalakat kizárólag New York államban (“New York”) találhatónak kell tekinteni. A RecordSetter oldalak passzív weboldalaknak tekintendők, amelyek nem keletkeztetnek személyes joghatóságot a RecordSetter felett sem konkrétan, sem általánosságban, New Yorkon kívüli joghatóságokban, és a RecordSetter oldalak használata vagy az azokhoz való hozzáférés nem értelmezhető úgy, hogy a RecordSetter szándékosan igénybe veszi a New Yorkon kívüli más államban való üzleti tevékenység előnyeit vagy kiváltságait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy – kivéve, ha az alkalmazandó jog, ha van ilyen, másként rendelkezik – a RecordSetter webhelyek használatából vagy a RecordSetter webhelyekhez való hozzáférésből, illetve a jelen Felhasználási feltételekből eredő bármely követelésre vagy jogalapra New York állam anyagi joga irányadó, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem nyújthat be követeléseket vagy kereseti okokat reprezentatív, csoportos alapon vagy magánvádlóként.

Ön és a RecordSetter tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármilyen ellentétes törvénytől vagy jogszabálytól függetlenül, a RecordSetter oldalak vagy a jelen Felhasználási feltételek használatából vagy az azokhoz való hozzáférésből eredő vagy azzal kapcsolatos követeléseket vagy kereseti okokat a követelés vagy kereseti ok felmerülését követő egy (1) éven belül kell benyújtani. Ellenkező esetben az ilyen követelés vagy kereseti ok véglegesen elévül. Amennyiben a RecordSetter webhelyek vagy a jelen Használati feltételek használatából vagy az azokhoz való hozzáférésből származó követelés vagy keresetindítási ok merül fel, a követelést vagy keresetindítási okot kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján kell rendezni. A RecordSetter dönthet úgy, hogy a vitát kötelező érvényű döntőbíráskodással rendezi telefonon, online vagy kizárólag írásbeli beadványok alapján, ahol nem szükséges a személyes megjelenés. Ha személyes megjelenés szükséges, a tárgyalást New York megyében, New Yorkban vagy a felek által kölcsönösen elfogadott más helyszínen kell megtartani. Minden ilyen esetben a választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni, és azt az American Arbitration Association vagy a Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. az akkor hatályos szabályaiknak megfelelően, vagy bármely más, a felek által kölcsönösen elfogadott alternatív vitarendezési szolgáltató végzi. A választottbíró által hozott ítélet alapján bármelyik joghatósággal rendelkező bíróság hozhat ítéletet. A fentiek ellenére mindkét fél jogosult arra, hogy a választottbíró végleges döntésének meghozataláig a megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság előtt ideiglenes intézkedés iránti keresetet indítson, és az ebből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára a New York megyében (New York) található állami és szövetségi bíróságok a megfelelő helyszín. Ön ezennel hozzájárul, és lemond a személyes illetékesség és a forum non conveniens hiányára vonatkozó minden védekezésről a New York gróf, New York állam és szövetségi bíróságok helyszínével és joghatóságával kapcsolatban.

17. A FELTÉTELEK FELSZÓLÁSA ÉS SZABADÍTÁSA

Ha a RecordSetter nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Felhasználási feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha egy illetékes bíróság a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek találja, a bíróságnak a felek szándékát kell érvényesítenie, ahogyan az a rendelkezésben tükröződik, és a jelen Felhasználási feltételek minden más rendelkezése teljes mértékben hatályban marad.