Jövedéki adó

A jövedéki adót az 1914. évi pandzsábi jövedéki törvény és az 1979. évi tilalmi (a jövedéki adó végrehajtásáról szóló) rendelet alapján kezelik. A jövedéki adót/adót különböző jövedéki termékek után vetik ki, beleértve a szeszes italokat, gyógyászati ópiumport, szeszes italok árusítását stb. A következő adókat szedik be a jövedéki adó címszó alatt, a részletek a következők

Pálinkafőzési adó

Az engedélyesnek a szeszfőzdéből származó bármely szállítmány kiadása előtt kell megfizetnie, kivéve, ha a kiadás kötvényben történik

 • 12 PKR./- literenként a sörre
 • A Pakistan Made Foreign Liquor (PMFL)

Vend Fee

A szeszesital/sör/bor árusító által történő eladása után fizetendő. A díjat a tényleges értékesítés aktuális díjtételei szerint kell megállapítani minden 10 nap után, és azt hét napon belül kell megfizetni.

 • A Pakisztánban gyártott külföldi szeszes italok (PMFL)
 • Az árusítási díj mértéke 1600 PKR/- ömlesztett gallononként vagy 6 kvart méretű palackonként
 • 85 PKR./- literenként a sörre
 • Borra gallononként 420 PKR.-t kell fizetni

Rektifikált szeszesital gyártására kivetett vám

A szeszfőzdékre kivetett, a címzett által előre fizetendő vám

 • 100 PKR.-t kell fizetni./- LP gallononként a finomított szeszre
 • Ipari felhasználásra szánt finomított szeszre 5,00 PKR/ LP gallononként

Kiviteli vám

Ez az importőrre kivetett vám, amelyet az exportőr szed be előre

 • PMFL 40 rúpiát tesz ki. Ömlesztett gallononként
 • Sör 1 rúpia/literenként

Opiumértékesítés

 • PKR. 17,000/-/kg jövedéki ópium
 • PKR. 20,000/- kilogrammonként a gyógyászati ópiumra, az engedélyesnek történő értékesítéskor DD-5
 • PKR. 8/- tablettánként az ópiumtabletták függőknek történő eladásakor

A pandzsábi jövedéki törvény,1914

A törvényt 1914. január 12-én fogadták el és 1914. február 1-jei hatállyal lépett hatályba a pandzsábi kormány 1914. január 23-án kelt 112. számú közleménye alapján. A törvényt időről időre módosították. A törvény a kormánynak a bódítószerek behozatalára, kivitelére, szállítására, gyártására és az alkoholos italok sörfőzdékben és szeszfőzdékben történő gyártására/előállítására vonatkozó hatáskörével foglalkozik. A kormány engedélyezési vagy engedélyezési jogköre kizárólag a fent említett bódítószerekre és az alkoholtermékek előállítására terjed ki. Számos engedélyt/engedélyt adnak ki az 1914. évi pandzsábi jövedéki törvény és az annak alapján hozott szabályok (a kézikönyv II. kötetében és az 1979. évi pandzsábi tilalmi (a Hadd végrehajtásáról szóló) rendeletben és szabályokban foglaltak szerint) gyógyászati vagy ipari felhasználásra, a szükséges díj/adó megfizetése ellenében. A díjjal/illetékkel kapcsolatos további részletekért kattintson ide .

A jövedéki termékek adója (az 1914. évi pandzsábi jövedéki törvény 31. szakasza)

A tartományi kormány által meghatározott mértékű vagy mértékű adó kivethető bármely jövedéki termékre általánosan vagy bármely meghatározott helyi területre.

 • A 16. szakasz rendelkezéseivel összhangban importált, exportált vagy szállított
 • A 20. szakasz szerint kiadott engedély alapján gyártott vagy termesztett
 • A 21. szakasz szerint engedélyezett szeszfőzdében vagy szeszfőzdében vagy sörfőzdében gyártott
 • Nem vethető ki adó olyan árura, amelyet Pakisztánba hoztak be, és amely a behozatalkor az 1894-es vámtörvény vagy az 1878-as tengeri vámtörvény szerint adóköteles volt.

Az adó kivetésének módja (az 1914. évi pandzsábi jövedéki törvény 32. szakasza)

Az adó kivetésének idejét, helyét és módját szabályozó szabályok szerint, amelyeket a jövedéki tanács előírhat, az adót a jövedéki termék importált, exportált, szállított, beszedett vagy előállított, illetve a szeszfőzdében, sörfőzdében vagy raktárban előállított vagy onnan kibocsátott mennyiségére arányosan kell kivetni.

Az adó kivethető:

 • Bódítószerek esetében a kender növény termesztésére kivetett átlagos adómértékkel, vagy az e törvény alapján engedélyezett szeszfőzdékben, szeszfőzdékben vagy sörfőzdékben előállított szeszesital vagy szeszesital- vagy sörgyárban begyűjtött mennyiségre kivetett adómértékkel, a következők szerint számított egyenérték-skála szerint a felhasznált anyagok mennyisége vagy a moslék vagy sörlé gyengítési foka szerint, az esettől függően, ahogyan azt a Tartományi Kormány előírhatja
 • Tarifa minden olyan fára kivetett adóval, amelyből a tarifa származik

A különböző illetékek/terhek mértékének részletezése

Az illetékek/terhek mértékének részleteinek megtekintése, kattintson ide.

Szeszfogyasztási engedélyek

Pakisztánban csak az alább felsorolt két személyi kategória fogyaszthat alkoholt:

 • Nem muszlim pakisztáni állampolgárok
 • Nem muszlim külföldiek & Nem muszlim turisták

Eljárás az engedély megszerzéséhez

A külföldiek vagy turisták

Nem muszlim külföldiek és nem muszlim külföldiek

Nem muszlim külföldiek és nemmuszlimok A turisták a kerületi jövedéki és adóügyi tisztviselőtől/tilalmi tisztviselőtől kaphatnak szeszesital-engedélyt, miután az alábbi árusítóhelyeket felkeresték az előírt időpontokban, miután a szállodák bejárati irodáiban benyújtották a dokumentumokat.

Szükséges dokumentumok

 1. Megfelelően kitöltött jelentkezési lap
 2. Az engedély díja PKR. 50/- per naptári hónap vagy annak egy része
 3. Elérvényes útlevél másolata

Pakisztáni állampolgárok

Pakisztán nem muszlim állampolgárai a PR-I nyomtatványon a Punjab valamennyi kerületében található jövedéki & adóhivatalokban kaphatnak szeszipari engedélyt a dokumentumok benyújtása után.

Szükséges dokumentumok

 1. A megfelelően kitöltött kérelmezési űrlap
 2. Az engedély díja 50 PKR./- naptári hónaponként vagy annak egy részében
 3. Nemzeti személyi igazolvány másolata
 4. A vallási vezetők igazolása

A fent említett árusítóhelyeken/szállodákban az alább megadott mennyiségű szeszes italt is beszerezhetik, legfeljebb 6 egységet egy hónapban:

 • Egy kvart méretű palack bármilyen szeszes italból, beleértve a likőrt is
 • (Vagy) három kvart méretű palack bor
 • (Vagy) húsz palack sör (egyenként 500ml)

Az alkohol árusítására engedélyezett szállodák

Lahore

 • Avari Hotel, The Mall Road
 • Holiday Inn, Egerton Road
 • Pearl Continental Hotel, The Mall Road
 • Ambassador Hotel, Davis Road

Rawalpindi

 • Flashman Hotel, The Mall Road
 • Pearl Continental Hotel, The Mall Road

Murree

 • P.C. Bhurban

Multan

 • Ramada (korábban Holiday Inn) Hotel
 • Abdalli Road

Faisalabad

 • Serina Hotel Club Road

A jelentkezési lapok a fent említett szállodák recepcióin kaphatók. A PR-II. formanyomtatványon szereplő szeszesital-engedélyt a jogi/szabályozási formaságok teljesítése után kivétel nélkül még aznap kiállítják. A jövedéki & adóhivatalnokok/tilalmi tisztviselők látogatásának időpontját a fenti szállodák bejárati irodáiban kifüggesztik. Szeszesital-engedélyt a Punjab valamennyi kerületében található jövedéki & Adóhivatal felkeresésével is kaphat, ha teljesíti a fent említett formalitásokat, de a szeszesitalt a fenti árusítóhelyeken/szállodákban kell beszereznie.

A szeszesitalt a fenti árusítóhelyeken/szállodákban kell beszereznie.