Arizona Deed Forms – Quit Claim – Warranty

Arizona Deed Forms olyan dokumentumok, amelyeket az adományozók (eladók) és a kedvezményezettek (vevők) között kell használni az ingatlanok bármilyen formájának eladásakor és vásárlásakor. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok mindegyike meghatározott célokat szolgál. A legfontosabb, hogy a dokumentumok bizonyítják az ingatlan tulajdonjogának megváltozását. A dokumentumok különböző szintű jótállást is biztosítanak; a jótállás hiánya, a korlátozott jótállás vagy a teljes jótállás. A helyzettől függően a garancia fogja diktálni, hogy milyen mértékben a Grantor lehet felelős a védekezésért a Grantee abban az esetben, ha bárki más úgy dönt, hogy megpróbálja követelni a jogokat az ingatlan.

Arizona Special Warranty Deed Form

Az Arizona speciális garancia okirat egy jogi dokumentum, amely garantálja, hogy a Grantor (eladó), az alatt az időszak alatt a tulajdonjog, nem tapasztaltak címet kérdések vagy problémák. A dokumentum a Jogosult (vevő) számára is előnyös, mivel nagyobb védelmet nyújt, mint a kilépési okirat használata, amely nem nyújt garanciát a Jogosult(ak) számára.

Arizona Quit Claim Deed Form

Az Arizona quit Claim Deed egy olyan jogi dokumentum, amelyet az arizonai ingatlanok jogszerű átruházására használnak egy Grantee (vevő) vagy gazdálkodó szervezet számára. Ugyanez a dokumentum arra is felhasználható, hogy törölje, hozzáadja vagy akár meg is változtassa a nevet egy címen a törvény meghatározott keretein belül. Meg kell érteni, hogy ez a konkrét dokumentum

Arizona General Warranty Deed Form

Az Arizona általános garanciális okirat egy olyan jogi dokumentum, amelyet Arizona államon belüli ingatlanokban való érdekeltség átruházására használnak. Ez a leggyakrabban használt dokumentum, amelyet a legtöbb arizonai ingatlanügyletben használnak. Ez a konkrét dokumentum közvetíti az ingatlant szavatossági kikötésekkel, amelyek előnyösek lesznek a Grantee (vevő) számára. Ez a