HMS Challenger

Plavba HMS Challenger

Dlouho předtím, než byly postaveny kabelové observatoře pro výzkum oceánu, se HMS Challenger vydal na první světovou oceánografickou expedici. Sponzorem expedice byla Královská společnost v Londýně ve spolupráci s Edinburskou univerzitou a jejím výslovným záměrem bylo zlepšit poznání oceánu a života v něm. Další motivací byl rostoucí zájem o pokládání kabelů mezi kontinenty, což vyžadovalo lepší poznání oceánského dna. (1) Podněcován těmito dvěma zájmy vyplul HMS Challenger a shromáždil množství vědeckých údajů o zemském oceánu.

HMS Challenger, původně britská námořní loď, byla speciálně vybavena pro průzkum oceánů. Přítomnost parních komínů i stěžňů na dvousetmetrovém Challengeru poskytuje vizuální důkaz o pokračující snaze britského námořnictva modernizovat své lodě z plachet na parní pohon v průběhu 19. století. Samotný Challenger byl označen jako korveta s „parním pohonem“ a původně byl navržen jako válečná loď. Pro účely expedice však byl Challenger podroben kompletní rekonstrukci, včetně odstranění všech děl kromě dvou a výstavby obydlí, několika laboratoří a skladů pro materiály shromážděné přírodovědci na lodi. (2)

Vyzyvatel vyplul 21. prosince 1872 z anglického Portsmouthu s 243 důstojníky, vědci a členy posádky. Plavba měla trvat čtyři roky a obeplavat zeměkouli a také shromáždit údaje na 362 různých místech. Trasa vedla z Anglie na jih kolem mysu Dobré naděje, přes Indický oceán kolem Austrálie do Tichého oceánu, kolem Hornova mysu a zpět do Anglie. (1)

Plavba byla nepochybně vyčerpávající, shromážděné údaje však byly neocenitelné a naplnily 29 500stránkovou zprávu, jejíž kompletní sestavení trvalo 23 let. Velkou část údajů tvořily písemné popisy živočichů, s nimiž se během plavby setkali, které pak museli vědci v Evropě interpretovat. (3) (1) Mezi autory zprávy byl i Ernst Haeckel, zoolog známý svými úžasnými ilustracemi života v přírodě.

Objevy z expedice Challenger přispěly nejen k našemu poznání oceánů, ale posloužily také k ověření některých Darwinových postulátů o evoluci a k vyvolání zájmu veřejnosti o život v oceánech. Dědictví expedice Challenger žije dodnes v podobě platforem pro oceánografická plavidla a infrastruktury, které pokračují v průzkumu oceánů.

Zdroje:

(1) Delaney, John. „Přednáška 1: Světový oceán & Lidská kultura: The Voyage of H.M.S. Challenger 1873-1876: The Past Present and Future“
(2) The Voyage of H.M.S. Challenger 1873-1876. Vyprávění 1. díl 1. část. Kapitola 1. http://archimer.ifremer.fr/doc/1885/publication-4749.pdf
(3) „Tehdy a dnes: The HMS Challenger Expedition and the ‚Mountains of the Sea Expedition'“. http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/03mountains/background/challenger/challenger.html