What Intimate Cohabitation Means for Ministry | WomenLeaders.com

28. lokakuutaCortney Whiting

What Intimate Cohabitation Means for Ministry

Pitäisikö avoparien, jotka elävät yhdessä, palvella kirkossa?

Lue yksittäisenä sivuna

Sivu 1 / 4

  • JAKAA
  • tweettaa
  • Jaa
  • email
  • print

Kansallisen perheiden kasvututkimuksen mukaan, hallituksen rahoittama tutkimus, johon osallistui yli 20 000 henkilöä vuosina 2006-2010, avoliiton eli avoliiton eli avioliiton ulkopuolisen intiimin suhteen vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa asumisen määrä on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Kun otetaan huomioon tämä suuntaus, kirkon on pohdittava paitsi sitä, miten se suhtautuu moraaliseen kysymykseen, myös sitä, missä määrin, jos lainkaan, avoparien tulisi osallistua ja palvella Kristuksen ruumiissa.

Mitä Raamattu sanoo intiimistä avoliitosta

Vaikka Raamattu ei ole yksiselitteinen avoliiton suhteen, sillä on paljon sanottavaa seksuaalisesta moraalittomuudesta, johon kuuluu avioliiton ulkopuolinen seksi. Ensimmäisessä Tess. 4:3-8 sanotaan, että seksuaalisesta moraalittomuudesta pidättäytyminen korreloi pyhityksen kanssa ja on osa Jumalan tahtoa uskoville. Lihallisten halujen jatkuva hallitsemattomuus on tyypillistä sellaiselle, joka ei tunne Jumalaa.

Ef. 5:1-14 asettaa selvästi vastakkain henkilön, joka elää tavanomaisessa synnissä, johon kuuluu myös sukupuolinen moraalittomuus, ja henkilön, joka pyrkii olemaan Jumalan jäljittelijä. Paavali toteaa, että seksuaalisesta siveettömyydestä, yhdessä muiden epäpuhtauksien kanssa, ei tule mainita, saati sitten harjoittaa, seurakunnan jäsenten keskuudessa, koska sellainen toiminta ei sovi niille, jotka väittävät Kristusta Herraksi (Ef. 5:3). On olemassa ero niiden välillä, jotka väittävät Kristusta Herraksi, ja niiden välillä, jotka elävät niin, että Kristus on heidän elämänsä Herra. Paavali kehottaa efesolaisia olemaan ottamatta osaa niiden kanssa, jotka elävät kapinassa Jumalaa vastaan. Heidän tekonsa ovat hedelmättömiä ja Herralle epämiellyttäviä (Ef. 5:11). Pikemminkin uskovien tulee pyrkiä oppimaan, mikä on Jumalalle mieluisaa, ja paljastaa se, mikä on vastoin sitä elämää, jota Kristus haluaa meidän elävän (Ef. 5:10-11).

Ei sinun pidä tuomita?

Monet kirkon ulkopuoliset pitävät Kristuksen ruumista tekopyhänä ja tuomitsevana. Heidän mielestään kirkolla ei ole oikeutta tuomita heidän tekojaan. Jopa kirkon sisällä olevat jäsenet julistavat, ettei ihmisten paikka ole tuomita toisten rikkomuksia. Kirkon sisällä on kuitenkin velvollisuus pitää Kristusta tunnustavat vastuullisina. Paavali tekee 1. Kor. 5:12-13:ssa selväksi, että seurakunnan tehtävänä on pitää itsensä puhtaana poistamalla paha jäsenten keskuudesta. Tämä ”tuomio” koskee vain niitä, joiden katsotaan kuuluvan kirkkoon, ja se perustuu pikemminkin raamatullisiin valtuutuksiin kuin henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Kohdassa 5:12 Paavali esitti retorisen kysymyksen ”Eikö teidän pitäisi tuomita niitä, jotka ovat sisällä?” käyttäen kreikankielistä sanaa, joka viittaa myönteiseen vastaukseen, mikä tässä tapauksessa tarkoittaisi, että kyllä, seurakunnan pitäisi tuomita itsensä sisällä. Siksi nykyisessä soveltamisessa tämä jae viittaa vain tunnustaviin uskoviin kirkon sisällä.

Lue yksittäisenä sivuna

Sivu:1234