Most 2465-Pound Leg Press Repetitions

Tervetuloa RecordSetteriin. RecordSetter.com ja URDB.org (”RecordSetter-sivustot”) ovat Universal Record Database, LLC:n (”RecordSetter”, ”se”, ”sen” tai ”me”) ylläpitämiä sivustoja. Käyttäessäsi tai käyttäessäsi RecordSetteriä, sinä (jota kutsutaan myös ”käyttäjäksi” tai ”sinun”) hyväksyt, että olet täysi-ikäinen tekemään sitovan sopimuksen, olet täysi-ikäinen alaikäinen tai sinulla on vanhempiesi tai huoltajasi suostumus, ja että olet lukenut ja ymmärtänyt seuraavat käyttöehdot (”käyttöehdot”) ja sitoudut noudattamaan niitä. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin RecordSetterin sivustojen käyttäjiin, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset sinun ja RecordSetterin välillä, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kaikki aiemmat käyttöehdot. Jos et suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja, sinun on poistuttava RecordSetteristä välittömästi. RecordSetter pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja määräajoin ilman ennakkoilmoitusta millä tahansa tavalla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, näiden käyttöehtojen osien tai kokonaisuuden tarkistaminen, lisääminen tai poistaminen. Kaikki muutokset tulevat voimaan, kun Universal Record Database, LLC julkaisee muutetut käyttöehdot RecordSetterin sivustoilla. RecordSetter-sivustojen jatkuva käyttösi osoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt muutetut käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

LUE TÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI JA SÄÄNNÖNMUKAISESTI, SILLÄ ON TÄRKEITÄ TIETOJA LAINSÄÄDÄNNÖLLISISTÄ OIKEUKSISTASI JA VELVOLLISUUKSISTASI.

Näitä käyttöehtoja ja näissä käyttöehdoissa myönnettyjä oikeuksia ja lisenssejä et voi siirtää tai luovuttaa, mutta RecordSetter voi siirtää tai luovuttaa ne rajoituksetta.

1. PALVELUN KUVAUS

RecordSetter on Internet-pohjainen palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella maailmanennätyksiä ja lähettää omia maailmanennätyksiään. RecordSetter saattaa sisältää mainoksia, jotka ovat välttämättömiä RecordSetterin palvelujen tarjoamisen jatkamiseksi. RecordSetter ei ole vastuussa kolmannen osapuolen mainoksista tai kolmannen osapuolen sovelluksista, jotka on julkaistu RecordSetterin sivustoilla, eikä se ole vastuussa mainostajiensa tarjoamista tuotteista.

2. PALVELUN MUUTOKSET

RecordSetter pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai lopettaa RecordSetterin sivustoja mistä tahansa syystä milloin tahansa, tilapäisesti tai pysyvästi, ilman ennakkoilmoitusta. Tähän kuuluu muun muassa RecordSetterin myynti toiselle taholle. Hyväksyt, että RecordSetter ei ole sinulle vastuussa RecordSetter-sivustojen muuttamisesta tai lopettamisesta.

3. POISTAMINEN

RecordSetter pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä palvelusta keneltä tahansa, väliaikaisesti tai pysyvästi, milloin tahansa. Hyväksyt, että RecordSetterin käyttömahdollisuutesi lopettaminen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, RecordSetterin sivustojen käyttölupasi lopettaminen, voi tapahtua ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksyt myös sen, että kaikki RecordSetterin sivustoilla pitämäsi maailmanennätykset (”ennätyksesi”) voidaan kumota ilman ennakkoilmoitusta. Lisäksi RecordSetter pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä Käyttäjän lähettämät ennätykset milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman ennakkoilmoitusta.

SINUN LUVASI KÄYTTÄÄ RECORDSETTER-SIVUJA PÄÄTTYY AUTOMAATTISESTI, JOS SINÄ RIKOT JOKAISTA NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA. SINUN HALLUSSASI OLEVAT TALLENTEET VOIDAAN PERUUTTAA MILLOINKAAN, JOS RECORDSETTER EHDOTTAA, ETTÄ SINÄ ET TÄYTÄ NÄITÄ VAATIMUKSIA.

4. KELPOISUUS

RecordSetterin käyttöoikeus ja -oikeus on mitätön siellä, missä se on kielletty. Pääsemällä RecordSetteriin ja käyttämällä sitä hyväksyt, että:

* Olet vastuussa siitä, että tunnet ja noudatat kaikkia sovellettavia Internetin käyttöä koskevia sääntöjä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, paikalliset lait ja määräykset, jotka liittyvät hyväksyttävään verkkokäyttäytymiseen ja -sisältöön;

* Et käytä RecordSetteriä tai mitään RecordSetterin osa-aluetta mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai millään tavalla, joka on näiden käyttöehtojen vastaista;

* Olet vähintään 18-vuotias, tai jos olet nuorempi, sinulla on vanhempiesi antama suostumus RecordSetterin sivustojen käyttämiseen. Jos olet alle 13-vuotias, vanhempiesi on ehkä annettava todennettavissa oleva vanhempien suostumus, jotta voit käyttää sivuston tiettyjä ominaisuuksia, kuten tietueiden lähettämistä, jonka RecordSetter hankkii silloin, kun yrität käyttää näitä ominaisuuksia;

* Kaikki RecordSetterille antamasi tiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötiedot ja tietueisiin liittyvät tiedot, ovat totuudenmukaisia, tarkkoja ja täydellisiä; ja

* Säilytät kaikkien RecordSetterille antamiesi tietojen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötiedot ja tietueisiin liittyvät tiedot, totuudenmukaisuuden, tarkkuuden ja täydellisyyden. Tähän kuuluu muun muassa, mutta ei ainoastaan, että ilmoitat RecordSetterille viipymättä, jos jokin tieto, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, henkilötiedot ja tietueisiin liittyvät tiedot, muuttuu.

5. OMISTUSOIKEUDET SIVUJEN SISÄLTÖÖN

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että RecordSetterin sivustojen sisältö, lukuun ottamatta käyttäjän lataamia, lähettämiä tai muulla tavoin välittämiä tietoja, tekstejä, informaatiota, kuvaruutunimiä, grafiikkaa, valokuvia, tilejä, ääni- ja videoleikkeitä, linkkejä tai muuta materiaalia (yhdessä ”Sisältö”), on RecordSetterin omistuksessa tai lisenssillä ja se on suojattu sovellettavilla teollis- ja tekijänoikeus- ja muilla laeilla. Ellei RecordSetter ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa, käyttäjä sitoutuu olemaan muokkaamatta, jakamatta, luomatta johdannaisteoksia niiden pohjalta, vuokraamatta, leasing-toimintana, lainaamatta, myymättä, jälleenmyymättä tai tarjoamatta RecordSetterin sivustoja kaupallisiin tarkoituksiin kokonaan tai osittain.
Lisäksi käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että RecordSetterin sivustoilla esiintyvien sponsorimainosten sisältö on suojattu sovellettavan teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön ja muiden lakien nojalla. Lukuun ottamatta sovellettavan mainostajan nimenomaista lupaa, suostut siihen, ettet muuta, levitä, luo siihen perustuvia johdannaisteoksia, vuokraa, leasing-, vuokraus-, lainaus-, myynti-, jälleenmyynti- tai tarjoa sponsorimainoksia kokonaan tai osittain mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.
RecordSetter-palvelun avulla on mahdollista julkaista RecordSetter-palvelussa isännöityjä kuvia ja tekstejä ulkopuolisilla verkkosivustoilla. Tämä käyttö on sallittua, kunhan muiden verkkosivujen sivuilla, joilla näytetään RecordSetterin sivuilla isännöityjä tietoja, on helposti tunnistettava linkki takaisin RecordSetteriin.

6. MAAILMANENNÄTYKSET

RecordSetter ei vastaa eikä voi vastata Käyttäjänsä tai muiden käyttäytymisestä tai turvallisuudesta yrittäessään luoda maailmanennätystä, jonka voi lähettää RecordSetteriin. KÄYTTÄMÄLLÄ JA PÄÄSEMÄLLÄ RECORDSETTERIN SIVUSTOILLE KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ HÄN YRITTÄÄ LUODA MAAILMANENNÄTYKSEN OMALLA VASTUULLAAN. Jos joudut mukaan maailmanennätysyritykseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, omaan yritykseesi luoda maailmanennätys tai toisen Käyttäjän maailmanennätysyrityksen tukemiseen, vapautat RecordSetterin ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja asiamiehet kaikista vaateista sovellettavan lain sallimissa rajoissa, hallinnollisista menettelyistä, vaatimuksista, vahingonkorvauksista, velvoitteista, menetyksistä, kustannuksista, veloista, vastuista ja kuluista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset asianajopalkkiot, tiedossa olevat ja tuntemattomat, epäillyt ja epäilemättömät, julkistetut ja julkistamattomat, jotka johtuvat maailmanennätyksen luomiseen liittyvästä yrityksestä tai liittyvät siihen millään tavalla.

7. KÄYTTÄJÄN KÄYTTÄYTYMINEN

Olet yksin vastuussa käytöksestäsi RecordSetter-sivustoilla ja kaikesta sivustolle lähettämästäsi sisällöstä. RecordSetter pidättää itsellään oikeuden tutkia ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin a Sopimattomaan Käyttäjän käytökseen ja Sisältöön kuuluvat mm:

* toisen henkilön tai yhteisön esiintyminen toisena henkilönä tai yhteisönä tai vääränlainen ilmoittaminen tai muulla tavoin väärien tietojen antaminen siitä, että olet yhteydessä toiseen henkilöön tai yhteisöön;

* sellaisen Sisällön lataaminen, lähettäminen tai muu lähettäminen, jonka RecordSetter katsoo olevan haitallista, loukkaavaa, häiritsevää, uhkaavaa, vihamielistä, mautonta, säädytöntä, törkeää, vilpillistä, lainvastaista, vahingollista, herjaavaa, kunnianloukkaavaa, toisen henkilön tai yhteisön yksityisyyttä loukkaavaa, hyväksikäyttävää tai rotuun, etniseen alkuperään liittyvää tai muulla tavoin paheksuttavaa;

* osallistuminen käytökseen, joka RecordSetterin tai sovellettavan lain näkemyksen mukaan vahingoittaa alaikäisiä millään tavalla, tai joka on muutoin tuhoisaa käytöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toisen henkilön tai yhteisön pahoinpitelyyn, häirintään, ahdisteluun, uhkailuun tai pelotteluun;

* käyttää tai yrittää käyttää RecordSetter-sivustoilta saatuja tietoja toisen henkilön tai yhteisön vahingoittamiseen, hyväksikäyttöön, ahdisteluun, vainoamiseen, uhkailuun tai pelotteluun;

* RecordSetter-sivustojen käyttäminen ei-toivotun tai luvattoman mainonnan, sähköpostin tai muun viestinnän luomiseen tai lähettämiseen;

* henkilötietojen pyytäminen alle 18-vuotiailta;

* kaupallisen toiminnan edistäminen ilman RecordSetterin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kilpailut, arvonnat, vaihtokauppa, mainonta tai pyramidijärjestelmät;

* Käyttäjätietojen kerääminen tai tallentaminen kaupallisiin tai laittomiin tarkoituksiin;

* RecordSetterin sivustojen minkä tahansa osan muokkaaminen, mukauttaminen, hakkerointi tai muulla tavoin manipuloiminen;

* toisen verkkosivuston minkä tahansa osan muokkaaminen, mukauttaminen, hakkerointi tai muulla tavoin manipuloiminen siten, että se antaisi virheellisesti ymmärtää, että se liittyisi RecordSetterin sivustoon, tai muulla tavoin häivyttää toimitettujen tietojen alkuperän;

* RecordSetterin palvelimien tai liitettyjen verkkojen häiritseminen, häiritseminen tai muulla tavoin kohtuuttoman rasitteen aiheuttaminen RecordSetterin palvelimille tai liitetyille verkoille tai liitettyjen verkkojen vaatimusten, menettelytapojen, käytäntöjen tai määräysten noudattamatta jättäminen;

* RecordSetter-sivustoihin kuuluvan turvatekniikan tai -ohjelmiston kiertäminen, muuttaminen tai muu häirintä;

* ohjelmistomatojen, bottien, virusten tai muun tuhoisan koodin lataaminen, lähettäminen tai muu siirtäminen;

* RecordSetter-sivustojen käyttäminen tahallisesti tai tahattomasti tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai sovellettavia lakeja tai määräyksiä;

* RecordSetter-sivustojen käyttäminen millään tavalla, joka edistää tai edistää rikollista toimintaa tai yritystä tai tarjoaa opastavaa tietoa laittomasta toiminnasta; ja

* toisen henkilön salliminen käyttää RecordSetter-sivustoja millään tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja.

Vaikka RecordSetter kieltää sopimattoman käytöksen ja Sisällön sivustolla, ymmärrät ja hyväksyt, että RecordSetter ei voi olla vastuussa muiden Käyttäjien käytöksestä tai RecordSetter-sivustoilla julkaistusta Sisällöstä, ja saatat altistua tällaiselle sopimattomalle käytökselle tai Sisällölle vieraillessasi RecordSetter-sivustoilla.

8. KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT OIKEUDET

Käyttäjän Sisällöllä tarkoitetaan Sisältöä, jonka Käyttäjä on julkaissut RecordSetterin sivustoilla. Lisäämällä tai lataamalla Käyttäjäsisältöä RecordSetterin sivustoille siirrät tällaisen Käyttäjäsisällön omistusoikeuden RecordSetterille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki immateriaalioikeudet, joita sinulla voi olla tällaiseen Käyttäjäsisältöön. Tällainen siirto antaa peruuttamattomasti RecordSetterille ainoan ja yksinomaisen maailmanlaajuisen omistusoikeuden kaikkiin oikeuksiin, omistusoikeuksiin ja etuuksiin (täysin maksettu, rojaltivapaa, lisensoitavissa ja siirrettävissä (kokonaan tai osittain) Käyttäjäsisältöön ja sen kaikkiin elementteihin sekä täysin maksetun, rojaltivapaan, lisensoitavissa olevan ja siirrettävissä olevan (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisen lisenssin kaikkiin upotettujen kolmansien osapuolten tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin, liikesalaisuuksiin, yksityisyydensuojaan ja julkisuusoikeuksiin sekä muihin omistamiisi tai hallinnassasi oleviin immateriaalioikeuksiin ja teollis- ja tekijänoikeuksiin, jotta voit käyttää, jäljentää, lähettää, näyttää, esitellä, näyttää, jakaa, indeksoida, kommentoida, muokata, muokata, mukauttaa, kääntää, luoda niistä johdannaisia teoksia, esittää ja muulla tavoin hyödyntää tällaista Käyttäjäsisältöä, kokonaan tai osittain RecordSetterin yksinomaisen harkinnan mukaan kaikissa nyt tunnetuissa tai myöhemmin kehitettävissä mediamuodoissa ja -kanavissa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, verkkosivustoilla, kaapeli- ja yleisradio-ohjelmien televisioverkoissa ja -asemilla, laajakaistaisilla ja langattomilla alustoilla, tuotteissa ja palveluissa, fyysisillä välineillä ja teatterilevityksessä) mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, rajoituksetta viihde-, uutis-, mainos-, myynninedistämis-, markkinointi-, mainos-, kauppa- tai kaupallisiin tarkoituksiin, kaikki ilman erillistä ilmoitusta sinulle tai edellä mainitulle kolmannelle osapuolelle tai edellä mainituille kolmansille osapuolille, maininnalla tai ilman mainintaa ja vaatimatta lupaa tai maksua sinulta tai miltään muulta luonnolliselta henkilöltä tai yhteisöltä.

Lisäksi lataamalla Käyttäjäsisältöä RecordSetterin sivustoille ymmärrät ja hyväksyt, että RecordSetter voi oman harkintansa mukaan ottaa käyttöön, levittää, julkaista, ladata ja siirtää tällaista Käyttäjäsisältöä YouTuben ja Facebookin sivustoille tällaisen Käyttäjäsisällön rahaksi muuttamista ja tällaisen Käyttäjäsisällön tuottamien mainostulojen maksimointia varten. Tällaiset tulot jaetaan sinun kanssasi osoitteessa sijaitsevan sopimuksen ehtojen mukaisesti niin kauan kuin suostut kyseisen sopimuksen ehtoihin ja annat meille tiedot, joita tarvitsemme kyseisten tulojen välittämiseksi sinulle.

Lataamalla, julkaisemalla tai muulla tavoin lähettämällä mitä tahansa Käyttäjäsisältöä vakuutat ja takaat, että (1) sinulla on kaikki tarvittavat kirjalliset suostumukset, vapautukset tai luvat edellä mainittujen lisenssien myöntämiseen RecordSetterille; (2) sinulla on kaikki tarvittavat kirjalliset suostumukset, vapautukset tai luvat jokaiselta Käyttäjäsisällössä esiintyvältä tunnistettavalta yksittäiseltä henkilöltä, jotta voitte käyttää kyseisen henkilön nimeä tai kuvamuotoa RecordSetterin ja näiden käyttöehtojen tarkoittamalla tavalla; ja (3) Käyttäjäsisällön lataaminen, julkaiseminen tai muu lähettäminen RecordSetteriin tai RecordSetterin kautta ei loukkaa minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön laillisia oikeuksia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, yksityisyyden suojaa, julkisuusoikeuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai sopimusoikeuksia. RAJOITTAMATTA ALLA OLEVAN KOHDAN 15 MÄÄRÄYKSIÄ, SITOUDUT VAPAUTTAMAAN, PUOLUSTAMAAN JA PITÄMÄÄN RECORDSETTERIN JA SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT VAHINGOITTUMATTOMINA KAIKISTA VAATEISTA, HALLINNOLLISISTA MENETTELYISTÄ, VAATIMUKSISTA, VAHINGOISTA, VELVOITTEISTA, MENETYKSISTÄ, KUSTANNUKSISTA, VELOISTA, VASTUISTA TAI KULUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KOHTUULLISET ASIANAJOKULUT, JOTKA KOLMAS OSAPUOLI ON ESITTÄNYT JOHTUEN TAI JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ OLET RIKKONUT EDELLÄ MAINITTUA VAKUUTUSTA JA TAKUUTA, TAI SIITÄ, ETTÄ RECORDSETTER KÄYTTÄÄ, KOPIOI, JULKAISEE, JAKELEE, SIIRTÄÄ, SIIRTÄÄ, LUO JOHDANNAISTEOKSIA, ESITTÄÄ JULKISESTI TAI ASETTAA JULKISESTI NÄYTTEILLE (MISSÄ TAHANSA MEDIASSA, OMAN HARKINTANSA MUKAAN) MITÄ TAHANSA LÄHETTÄMÄÄSI KÄYTTÄJÄSISÄLTÖÄ.

9. TEKIJÄNOIKEUS

RecordSetter sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia tekijänoikeuslakeja. Jos uskot, että RecordSetter-sivustolla on tekijänoikeudella suojattua materiaalia ilman lupaasi, lähetä meille kirjallinen viesti:

sellaisen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan sellaisen yksinoikeuden omistajan puolesta, jota väitetään loukatun; tekijänoikeudella suojatun teoksen, jota väitetään loukatun, tunnistetiedot, tai jos yksi ilmoitus kattaa useita tekijänoikeudella suojattuja teoksia, edustava luettelo tällaisista teoksista; sen aineiston tunnistetiedot, jonka väitetään loukkaavan tekijänoikeutta tai joka on loukkaavan toiminnan kohteena ja joka on poistettava tai jonka käyttö on estettävä, sekä kohtuullisen riittävät tiedot, joiden avulla RecordSetter voi paikallistaa aineiston; riittävät tiedot, joiden avulla RecordSetter voi ottaa sinuun yhteyttä, kuten osoite, puhelinnumero ja, jos saatavilla, sähköpostiosoite; lausunto siitä, että uskot vilpittömässä mielessäsi, että tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole valtuuttanut sinua käyttämään aineistoa valituksen kohteena olevalla tavalla; ja lausunto siitä, että ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeita, ja vakuutus siitä, että olet valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta, ja että sinulla on valtuudet toimia väärän valan uhalla.

Saatuaan väitteen loukkauksesta RecordSetter käsittelee ja tutkii väitteet. Saatuaan ilmoitukset, jotka täyttävät tai olennaisilta osin täyttävät DMCA:n vaatimukset, RecordSetter toimii ripeästi poistaakseen tai estääkseen pääsyn loukkaavaksi väitettyyn sisältöön. RecordSetter ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin ilmoittaakseen viipymättä käyttäjälle, että se on poistanut käyttäjän sisällön tai estänyt pääsyn siihen.

Jos uskot, että poistamasi sisältö ei ole loukkaavaa tai että sinulla on laillinen lupa julkaista ja käyttää poistettua sisältöä, voit antaa meille vastailmoituksen lähettämällä tekijänoikeusasiamiehellemme kirjallisesti seuraavat tiedot: Fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi; sen sisällön tunnistetiedot, joka on poistettu tai johon pääsy on estetty, sekä paikka, jossa aineisto oli ennen sen poistamista tai siihen pääsyn estämistä; valaehtoinen lausunto siitä, että uskot vilpittömästi, että aineisto poistettiin tai estettiin poistettavan tai estettävän aineiston erehdyksen tai virheellisen tunnistamisen seurauksena; ja nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä lausunto siitä, että suostut liittovaltion piirituomioistuimen tuomiovaltaan siinä oikeudenkäyntipiirissä, jossa osoitteesi sijaitsee, tai jos osoitteesi on Yhdysvaltojen ulkopuolella, missä tahansa oikeudenkäyntipiirissä, jossa RecordSetter voi sijaita, ja että otat vastaan haastehakemuksen tiedoksiannon henkilöltä, joka antoi alkuperäisen DMCA-ilmoituksen, tai tällaisen henkilön edustajalta.

Saatuaan asianmukaisen DMCA:n mukaisen vastailmoituksen RecordSetter toimittaa viipymättä kopion vastailmoituksesta henkilölle, joka antoi alkuperäisen ilmoituksen väitetystä loukkauksesta. Lisäksi RecordSetter ilmoittaa kyseiselle henkilölle, että se korvaa poistetun aineiston ja lopettaa sen käytön estämisen 10-14 arkipäivän kuluessa vastailmoituksen vastaanottamisesta, ellei RecordSetterin tekijänoikeusasiamies ensin saa alkuperäisen ilmoituksen tehneeltä henkilöltä ilmoitusta siitä, että kyseinen henkilö on nostanut kanteen, jolla haetaan tuomioistuimen määräystä, jolla estetään tilaajaa ryhtymästä RecordSetterissä olevaan aineistoon liittyvään loukkaavaan toimintaan.

10. KÄYTTÄJÄKYSYMYKSET

Olet yksin vastuussa vuorovaikutuksestasi muiden Käyttäjien kanssa. RecordSetterillä ei ole velvollisuutta osallistua sinun ja muiden Käyttäjien välisiin riitoihin (”Käyttäjäriita”). RecordSetter pidättää kuitenkin oikeuden osallistua mihin tahansa Käyttäjäkiistaan RecordSetterin oman harkinnan mukaan.

Jos joudut mukaan Käyttäjäkiistaan, vapautat RecordSetterin ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat sovellettavan lain sallimissa rajoissa kaikista vaateista, hallinnollisista menettelyistä, vaatimuksista, vahingoista, velvoitteista, menetyksistä, kustannuksista, veloista, vastuista ja kuluista, mukaan lukien muun muassa kohtuulliset asianajopalkkiot, tiedossa olevista ja tuntemattomista, epäillyistä ja epäilemättömistä, paljastuneista ja julkistamattomista vaateista ja kuluista, jotka ovat syntyneet Käyttäjäkiistassa tai jotka liittyvät siihen millään tavalla.

11. TIETOSUOJA

RecordSetterin käyttöäsi koskee tietosuojakäytäntömme, joka on sisällytetty näihin käyttöehtoihin tällä viittauksella. Käyttämällä RecordSetteriä tai käyttämällä sitä hyväksyt, että olet lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytäntömme ja sitoudut noudattamaan sitä.

12. Linkit

RecordSetterin sivustot voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, jotka eivät ole RecordSetterin omistuksessa tai valvonnassa. RecordSetter ei voi valvoa eikä ota vastuuta tai velvollisuutta kolmannen osapuolen verkkosivustojen saatavuudesta, sisällöstä tai käytännöistä. RecordSetterin käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä sovelletaan vain silloin, kun olet RecordSetterin sivustoilla. Näin ollen kehotamme sinua lukemaan kaikkien niiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen käytännöt, joilla käyt, kun poistut RecordSetterin sivustoilta.

13. TAKUUVAPAUTUSLAUSEKE

RECORDSETTERIN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. RECORDSETTER TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA RECORDSETTER, SEN VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT NIMENOMAISESTI KIELTÄYTYVÄT KAIKISTA TAKUISTA, OLIVATPA NE SITTEN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, KÄYTTÄJÄSISÄLLÖN TARKKUUS JA LUOTETTAVUUS SEKÄ IMPLISIITTISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. RECORDSETTER EI TAKAA, ETTÄ PALVELU ON KESKEYTYMÄTÖN, VIIVYTYKSETÖN, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN. RECORDSETTER EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TEKNISISTÄ ONGELMISTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, LOUKKAANTUMISET TAI VAHINGOT HENKILÖN TIETOKONEELLE, JOTKA LIITTYVÄT TAI JOHTUVAT RECORDSETTERIN SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI RECORDSETTERIN SIVUSTOJEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVASTA AINEISTON LATAAMISESTA.

RECORDSETTER EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN HENKILÖVAHINGOT TAI KUOLEMANTAPAUKSET, JOTKA JOHTUVAT RECORDSETTERIN SIVUSTOJEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTÖKSESTÄ, JOKA TAPAHTUU RECORDSETTERIN SIVUSTOJEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ. TÄMÄ KÄSITTÄÄ MUUN MUASSA, MUTTA EI RAJOITU, MAAILMANENNÄTYKSEN LUOMISEEN LIITTYVIIN MENETYKSIIN TAI VAHINKOIHIN.

MINKÄÄN TÄSSÄ ESITETYN EI KATSOTA LUOVAN MINKÄÄNLAISTA AGENTUURI-, KUMPPANUUS-, YHTEISYRITYS-, TYÖNTEKIJÄ-TYÖNANTAJA- TAI FRANCHISINGANTAJA-FRANCHISINGOTTAJA-SUHDETTA RECORDSETTERIN JA MINKÄÄN MUUN OSAPUOLEN VÄLILLE. NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT OVAT RECORDSETTERIN JA SINUN VÄLISET, EIVÄTKÄ NE ULOTA, EIKÄ NIIDEN VOIDA KATSOA LAAJENTAVAN OIKEUKSIA MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE.

14. VASTUUNRAJOITUKSET

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA RECORDSETTER, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, VAIKKA RECORDSETTERILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTAVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVATKIN

PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ; SISÄLLÖN VIRHEISTÄ, EREHDYKSISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA; KAIKENLAISISTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT JA PÄÄSET VERKKOSIVUSTOAMME TAI ETTÄ KÄYTÄT TAI PÄÄSET VERKKOSIVUSTOAMME TAI ETTÄ KÄYTÄT TAI PÄÄSET VERKKOSIVUSTOAMME; SIIRROITTESI TAI HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJESI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA; KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI KÄYTTÄYTYMISESTÄ PALVELUSSA TAI MUUSTA PALVELUUN LIITTYVÄSTÄ ASIASTA.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA RECORDSETTERIN, SEN VIRKAILIJOIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN YHTEENLASKETTU VASTUU SINUA TAI KOLMANSIA OSAPUOLIA KOHTAAN RAJOITTUU MISSÄÄN TILANTEESSA 100 DOLLARIIN.

15. VAHINGONKORVAUS

Sitoudut vapauttamaan, puolustamaan ja pitämään RECORDSETTERin ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja asiamiehet vahingoittumattomina kaikilta vaatimuksilta, hallinnollisilta menettelyiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvauksilta, velvollisuuksilta, menetyksiltä, kustannuksilta, veloilta, sitoumuksilta, vastuuvelvollisuuksilta ja kustannuksilta, kohtuulliset lakimiespalkkiot mukaan luettuina, mutta ei niihin rajoittuen, jotka mikä tahansa kolmas osapuoli on esittänyt, johtuen:

käyttösi ja pääsysi RECORDSETTER-sivustoille tai niiden käytön tai käytön yhteydessä; näiden käyttöehtojen minkä tahansa ehdon rikkominen; minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuden rikkominen, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeudet tai yksityisyydensuojaa koskevat oikeudet; ja/tai mikä tahansa väite, jonka mukaan Käyttäjäsisältösi on aiheuttanut vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

16. JURIDISDICTION AND DISPUTES

Ymmärrät ja hyväksyt, että RecordSetter-sivustojen katsotaan sijaitsevan yksinomaan New Yorkin osavaltiossa (”New York”). RecordSetterin sivustoja pidetään passiivisina verkkosivustoina, jotka eivät aiheuta RecordSetteriin kohdistuvaa henkilökohtaista lainkäyttövaltaa joko erityistä tai yleistä lainkäyttövaltaa muilla lainkäyttöalueilla kuin New Yorkissa, eikä RecordSetterin sivustojen käyttöä tai niihin pääsyä saa tulkita RecordSetterin tarkoitukselliseksi hyödyntämiseksi tai etuoikeudeksi harjoittaa liiketoimintaa missään muussa osavaltiossa kuin New Yorkissa. Ymmärrät ja hyväksyt, että jollei sovellettavassa laissa, jos sellaista on, toisin säädetä, kaikkiin RecordSetterin sivustojen tai näiden käyttöehtojen käytöstä tai niihin pääsystä johtuviin vaateisiin tai kanteisiin sovelletaan New Yorkin aineellisia lakeja, ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita. Lisäksi ymmärrät ja sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia tai kanneperusteita edustuksellisesti, ryhmäkanteen perusteella tai yksityisenä asianajajana.

Sinä ja RecordSetter ymmärrätte ja sitoudutte siihen, että riippumatta mistään päinvastaisesta laista tai muusta lainsäädännöstä, kaikki RecordSetterin sivustojen tai näiden käyttöehtojen käytöstä tai niihin pääsystä johtuvat tai niihin liittyvät vaatimukset tai kanneperusteet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa vaatimuksen tai kanneperusteen syntymisestä. Muussa tapauksessa tällainen vaatimus tai kanneperuste on pysyvästi vanhentunut. Siltä osin kuin RecordSetter-sivustojen tai näiden käyttöehtojen käytöstä tai niihin pääsystä aiheutuu vaatimus tai kanneperuste, vaatimus tai kanneperuste ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä. RecordSetter voi päättää ratkaista riidan sitovalla välimiesmenettelyllä puhelimitse, verkossa tai pelkästään kirjallisten lausuntojen perusteella, jolloin henkilökohtaista läsnäoloa ei vaadita. Jos henkilökohtainen läsnäolo on tarpeen, se pidetään New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa, tai muussa osapuolten yhteisesti sopimassa paikassa. Kaikissa tällaisissa tapauksissa välimiesmenettely järjestetään englannin kielellä, ja sitä hallinnoi American Arbitration Association tai Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. niiden kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti tai jokin muu vakiintunut vaihtoehtoisen riidanratkaisun tarjoaja, josta osapuolet sopivat yhteisesti. Välimiehen antamasta tuomiosta voidaan antaa tuomio missä tahansa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, kummallakin osapuolella on oikeus nostaa kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa väliaikaista kieltotuomiota varten, kunnes välimies on tehnyt lopullisen päätöksen, ja asianmukainen oikeuspaikka kaikista riidoista, jotka johtuvat tai liittyvät näihin, on New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa, sijaitsevat osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet. Täten suostut ja luovut kaikista henkilökohtaisen tuomiovallan ja forum non conveniens -perusteisista puolustuksista, jotka koskevat oikeuspaikkaa ja toimivaltaa New Yorkin osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimissa New York Countissa, New Yorkissa.

17. EHDOISTA LUOPUMINEN JA NIIDEN VOIMASSAOLO

RecordSetterin laiminlyönti näiden käyttöehtojen jonkin oikeuden tai määräyksen käyttämisessä tai täytäntöönpanossa ei merkitse tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä luopumista. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin näiden käyttöehtojen määräys on pätemätön, tuomioistuimen on otettava huomioon osapuolten aikomukset, jotka ilmenevät kyseisestä määräyksestä, ja kaikki muut näiden käyttöehtojen määräykset pysyvät täysin voimassa.