Mikä on pääbudjetti? | Mitkä ovat sen edut?

Mikä on pääbudjetti?

Pääbudjetti toimii yhteenvetobudjettina, joka sisältää sen osatoimintobudjetit ja joka lopulta hyväksytään, hyväksytään ja otetaan käyttöön.

Pääbudjetin määritelmä

Row Land ja William H. Harr,

”Pääbudjetti on yhteenveto budjetin aikataulusta kapselimuodossa, joka on tehty budjettiennusteen kohokohtien esittämiseksi yhdessä raportissa.”

Kahdesta edellä olevasta määritelmästä käy ilmi, että se käsittää toiminnalliset budjetin yhteenvedot budjetoidun tuloslaskelman ja budjetoidun taseen muodossa. Se on johdon hyväksymä ja hyväksymä yhteenvetobudjetti.

Yhteenvetobudjetista tulee pääbudjetti. Yhteenvetobudjettia tarkastellaan siis monesta näkökulmasta ja se hyväksytään pienin ja/tai suurin muutoksin muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Kun yhteenvetobudjetti on hyväksytty ja hyväksytty, siitä tulee pääbudjetti. Yleisbudjetin laatii budjettikomitea, ja siinä annetaan ohjeet organisaation jokaiselle toiminnalle.

Yleisbudjetin edut

Yleisbudjetin edut on esitetty seuraavassa:

1 . Toiminnalliset budjetit annetaan kapselimuodossa.

2. Kaikki toiminnalliset budjetit ovat saatavilla yhdessä raportissa.

3. Toiminnalliset budjetit voidaan tarkistaa ristiintarkistamalla yleistalousarviossa annetut tiedot.

4. Se antaa organisaation arvioidun kokonaistuloksen.

5. Se antaa organisaation arvioidun kokonaistuloksen. Se antaa ennustettuun taseeseen liittyviä tietoja.

Yleisbudjetti on erittäin hyödyllinen ylimmälle johdolle. Syynä on se, että merkitykselliset tiedot ovat saatavilla kapselimuodossa.