Kierrätysvaihtoehdot

Muovien kaatopaikkasijoituksen minimoimiseen kohdistuvan kasvavan lainsäädännöllisen paineen ja teollisuuden ilmeisen pyrkimyksen kestävämpään kehitykseen vuoksi PVC:n kierrätystekniikoiden laajuuden parantaminen on tärkeää. PVC-jätteen kierrätykseen on kaksi päävaihtoehtoa: mekaaninen kierrätys ja raaka-ainekierrätys. VinylPlus kiinnittää erityistä huomiota joidenkin näiden tekniikoiden mahdollisuuksiin ”sekalaisen ja vaikean” PVC-jätteen taloudellisesti kestävässä kierrätyksessä.

Mekaaninen kierrätys:

Mekaaninen kierrätys kattaa prosessit, joissa polymeeriketjuja ei pilkota pieniksi osiksi. Se soveltuu hyvin esilajiteltuun, yhden jätevirran jätteeseen. Mekaanisen kierrätyksen luokassa määritellään kaksi alaluokkaa: tavanomaiset ja muut kuin tavanomaiset tekniikat.

  • Tavanomaiset tekniikat kuvaavat pitkään käytössä olleita prosesseja, joissa tavallisesti lajitellaan, silputaan ja erotellaan komponentit jätevirrasta, minkä tuloksena syntyy granuloitua kierrätyspvc:tä, jota voidaan käyttää uusien tuotteiden valmistuksessa.
  • Muut kuin tavanomaiset tekniikat kattavat vaihtoehtoisia prosesseja, joissa käytetään usein liuotinpohjaisia prosesseja tai esikäsittelyä PVC:n saamiseksi käyttöön hankalammista tai monimutkaisemmista jätteistä. VinyLoop®-prosessi on tällainen esimerkki.

Kemiallinen kierrätys:

Kemiallinen kierrätys soveltuu paremmin lajittelemattomille muoviseoksille ja komposiittimateriaaleja sisältäville jätevirroille. Näissä prosesseissa PVC-jätevirta käsitellään (yleensä) lämpökäsittelyllä, jolloin saadaan talteen kloorivetyä, joka voidaan sitten palauttaa PVC:n valmistukseen tai käyttää muissa prosesseissa. PVC:n hiilivetyosaa voidaan käyttää synteesikaasun (tai synteesikaasun – teollisesti käyttökelpoinen vedyn ja hiilimonoksidin seos) tuottamiseen, jota voidaan käyttää kemikaalien valmistuksen raaka-aineena.

  • Yhteistyössä Solvayn, Suezin ja Resolestin kanssa kehitettiin erityinen kemiallinen kierrätysprosessi PVC-jätteille, jotka eivät sovellu mekaaniseen kierrätykseen. Siinä käytetään SOLVAir® (www.solvairsolutions.com) savukaasupäästöjen valvontatekniikkaa neutraloimaan suolahappokaasua, joka syntyy PVC:n korkeassa lämpötilassa tapahtuvasta hajoamisesta natriumbikarbonaatin avulla polton aikana. Savukaasujen käsittelyjäännösten puhdistus- ja materiaalin talteenottoprosessi on luokiteltu kierrätykseksi jätteenkäsittelyä koskevassa parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) viiteasiakirjassa (1). Resolest (www.resolest.fr) puhdistaa talteenotetut natriumkemikaalit, ja saatu NaCl käytetään Solvayn tehtaassa soodan valmistukseen. Tämä täydentävä kierrätysvaihtoehto auttaa ohjaamaan jätteitä pois kaatopaikoilta ja säästää luonnonvaroja vähentämällä tarvetta uusien raaka-aineiden (NaCl) talteenottoon.

(1) Teollisuuspäästödirektiivi 2010/75/EU, Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen, kohta 5.5.1.1.3.1; Lokakuu 2017

Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla esitteessä ”PVC-kierrätysteknologiat”

.