Kasvava antibioottiresistenssi pakottaa päivittämään sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden hoitosuosituksia

WHO julkaisee uudet hoito-ohjeet klamydialle, tippurille ja kupalle

WHO on julkaissut uudet ohjeet kolmen yleisimmän sukupuoliteitse tarttuvan infektion hoidosta vastauksena kasvavaan antibioottiresistenssin uhkaan.

Klamydia, tippuri ja kuppa ovat kaikki bakteerien aiheuttamia ja yleensä parannettavissa antibiooteilla. Nämä sukupuolitaudit jäävät kuitenkin usein diagnosoimatta ja niiden hoito vaikeutuu, ja jotkin antibiootit eivät enää tehoa väärinkäytön ja liikakäytön seurauksena. On arvioitu, että vuosittain 131 miljoonaa ihmistä saa klamydiatartunnan, 78 miljoonaa tippurin ja 5,6 miljoonaa syfiliksen.

Näiden sukupuolitautien vastustuskyky antibioottien vaikutukselle on lisääntynyt nopeasti viime vuosina, mikä on vähentänyt hoitomahdollisuuksia. Näistä kolmesta sukupuolitaudista tippuri on kehittänyt voimakkaimman antibioottiresistenssin. Moniresistenttejä tippurikantoja, jotka eivät reagoi mihinkään saatavilla olevaan antibioottiin, on jo havaittu. Antibioottiresistenssiä esiintyy myös klamydiassa ja syfiliksessä, vaikka ne ovatkin harvinaisempia, joten ennaltaehkäisy ja nopea hoito ovat ratkaisevan tärkeitä.

Jos nämä sukupuolitaudit jäävät diagnosoimatta ja hoitamatta, ne voivat aiheuttaa naisille vakavia komplikaatioita ja pitkäaikaisia terveysongelmia, kuten lantion tulehdussairauksia, kohdunulkoista raskautta ja keskenmenoja, ja hoitamaton tippuri ja klamydia voivat aiheuttaa hedelmättömyyttä sekä miehille että naisille. Klamydia-, tippuri- ja kuparitartunta voi myös lisätä henkilön riskin saada HIV-tartunta kaksi- tai kolminkertaiseksi. Hoitamaton sukupuolitauti raskaana olevalla naisella lisää kuolleena syntymisen ja vastasyntyneen kuoleman mahdollisuutta.”

”Klamydia, tippuri ja kuppa ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä kansanterveysongelmia, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämänlaatuun, aiheuttavat vakavia sairauksia ja joskus kuolemaa. WHO:n uudet ohjeet vahvistavat tarvetta hoitaa näitä sukupuolitauteja oikealla antibiootilla, oikealla annoksella ja oikeaan aikaan, jotta voidaan vähentää niiden leviämistä ja parantaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Tätä varten kansallisten terveyspalvelujen on seurattava näiden infektioiden antibioottiresistenssimalleja omissa maissaan”, sanoo WHO:n lisääntymisterveyden ja -tutkimuksen johtaja Ian Askew.

Uudet suositukset perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan näyttöön näiden kolmen sukupuoliteitse tarttuvan infektion tehokkaimmista hoidoista.

Gonorrea

Gonorrea on yleinen sukupuoliteitse tarttuva infektio, joka voi aiheuttaa tulehduksen sukupuolielimiin, peräsuoleen ja nieluun. Mikrobilääkeresistenssiä on ilmaantunut ja laajentunut joka kerta, kun uusia antibioottiluokkia on julkaistu tippurin hoitoon. Laajalle levinneen resistenssin vuoksi vanhemmat ja halvemmat antibiootit ovat menettäneet tehoaan infektion hoidossa.

  • WHO:n ohjeet Neisseria gonorrhoeae -bakteerin hoidosta

WHO kehottaa maita päivittämään kansallisia tippurin hoito-ohjeitaan antibioottiresistenssin kasvavan uhan vuoksi. Kansallisten terveysviranomaisten olisi seurattava eri antibiooteille resistenssin esiintyvyyttä niiden väestössä kiertävissä tippurikannoissa. Uusissa ohjeissa kehotetaan terveysviranomaisia neuvomaan lääkäreitä määräämään paikallisiin resistenssimalleihin perustuvaa tehokkainta antibioottia. WHO:n uusissa ohjeissa ei suositella kinoloneja (eräs antibioottiluokka) tippurin hoitoon laajalle levinneen suuren resistenssin vuoksi.

Syfilis

Syfilis leviää kosketuksesta haavaan sukupuolielimissä, peräaukossa, peräsuolessa, huulissa tai suussa tai äidistä lapseen raskauden aikana. Jos raskaana olevalla naisella on hoitamaton kuppa ja tartunta tarttuu sikiöön, tämä kuolee usein. Vuonna 2012 syfiliksen tarttuminen äidistä lapseen johti arviolta 143 000 sikiön ennenaikaiseen kuolemaan tai kuolleena syntymiseen, 62 000 vastasyntyneen kuolemaan ja 44 000 ennenaikaisesti tai pienipainoisena syntyneeseen lapseen.

  • WHO:n ohjeet Treponema pallidum -bakteerin (kuppa) hoidosta

Uudet WHO:n ohjeet suosittelevat vahvasti kuplan parantamiseksi kerta-annosta bentsatiinipenisilliiniä – antibioottimuotoa, jonka lääkäri tai hoitaja ruiskuttaa tartunnan saaneen potilaan pakaraan tai reisilihakseen. Tämä on tehokkain syfiliksen hoito, sillä se on tehokkaampaa ja halvempaa kuin suun kautta otettavat antibiootit.

Bentsatiinipenisilliini tunnustettiin toukokuussa 2016 järjestetyssä kuudeskymmenesyhdeksännessä maailman terveyskokouksessa välttämättömäksi lääkkeeksi, josta on ollut pulaa useiden vuosien ajan. WHO on saanut raportteja varastojen niukkuudesta synnytystä edeltävän hoidon edustajilta ja palveluntarjoajilta kolmelta WHO:n alueelta maista, joissa on suuri syfiliksen aiheuttama taakka. WHO työskentelee kumppaneidensa kanssa kartoittaakseen maat, joissa on pulaa, ja auttaakseen bentsatiinipenisilliinin maailmanlaajuisen saatavuuden seurannassa, jotta kansallisten tarpeiden ja antibiootin tarjonnan välinen kuilu saataisiin kurottua umpeen.

Klamydia

Klamydia on yleisin bakteeriperäinen sukupuolitauti, ja tätä infektiota sairastavilla on usein samanaikainen infektio tippurin kanssa. Klamydian oireita ovat muun muassa vuotaminen ja kirvely virtsatessa, mutta useimmilla tartunnan saaneilla ei ole oireita. Vaikka klamydia olisi oireeton, se voi vahingoittaa lisääntymisjärjestelmää.

  • WHO:n ohjeet Chlamydia trachomatis -bakteerin hoidosta

WHO kehottaa maita aloittamaan päivitettyjen ohjeiden käytön välittömästi, kuten suositellaan hallitusten toukokuussa 2016 pidetyssä Maailman terveyskokouksessa hyväksymässä ”Sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden maailmanlaajuisessa terveyssektorin strategiassa (2016-2021)”. Uudet ohjeet ovat myös linjassa ”Mikrobilääkeresistenssiä koskevan maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman” kanssa, jonka hallitukset hyväksyivät Maailman terveyskokouksessa toukokuussa 2015.

Oikein ja johdonmukaisesti käytettynä kondomit ovat yksi tehokkaimmista suojautumismenetelmistä sukupuolitaudeilta.