Hajottaja

Sienet ovat monissa ekosysteemeissä karikkeen ensisijainen hajottaja. Toisin kuin bakteerit, jotka ovat yksisoluisia organismeja ja myös hajottajia, useimmat saprotrofiset sienet kasvavat haarautuvana hyfaverkostona. Bakteerit kasvavat ja ruokailevat vain orgaanisen aineksen paljailla pinnoilla, kun taas sienet voivat solukkojensa avulla tunkeutua suurempiin orgaanisen aineksen kappaleisiin pinnan alapuolella. Lisäksi vain puuta hajottavat sienet ovat kehittäneet entsyymit, joita tarvitaan puun sisältämän kemiallisesti monimutkaisen aineen, ligniinin, hajottamiseen. Nämä kaksi tekijää tekevät sienistä ensisijaisia hajottajia metsissä, joissa karike sisältää runsaasti ligniiniä ja esiintyy usein suurina kappaleina. Sienet hajottavat orgaanista ainesta vapauttamalla entsyymejä hajoavan materiaalin hajottamiseksi, minkä jälkeen ne imevät hajoavan materiaalin ravinteita. Materian hajottamiseen ja ravinteiden imeytymiseen käytettäviä hyfoja käytetään myös lisääntymiseen. Kun kaksi yhteensopivaa sienihyfaa kasvaa lähelle toisiaan, ne sulautuvat yhteen lisääntymistä varten ja muodostavat toisen sienen.