HAIT

Veren virtaussuunta on aina vastakkainen veden virtaussuuntaan nähden. Tämä mahdollistaa maksimaalisen happimäärän siirtymisen vedestä vereen ja sitä kutsutaan ”vastavirtaukseksi”.

Veren riittävä happipitoisuus on välttämätöntä, jotta lihakset voivat liikkua ja toimia mahdollisimman tehokkaasti.

Liikkuminen on välttämätöntä sekä hengityksen että kelluvuuden kannalta. Siksi lihasten kunto on äärimmäisen tärkeää hain hengityksen ja itse hengissä selviytymisen kannalta.

Kiinnostavaa on, että pohjalla ruokailevat hait eivät liiku vedessä kuten muut. Siksi niiden on pystyttävä pumppaamaan vettä kidustensa yli tehokkaasti. Lisäksi niiden on pystyttävä eliminoimaan hiekka ja sora niiden kidusaukkoihin pääsemästä. Tämä onnistuu pumppaamalla vettä spiraakkelin ja kidusten läpi, jolloin vedestä poistuu hiekkainen sedimentti.

Sydämen ei tarvitse olla kovin suuri tai vahva suoriutuakseen tästä tehtävästä. Siksi hait, erityisesti suuremmat lajit, kykenevät vain lyhyisiin lisääntyneen aktiivisuuden jaksoihin. Niillä ei ole kestävyyttä jatkuvaan toimintaan.