Støttegrupper kan hjælpe patienter med reumatisk sygdom

Hvorfor gruppe?

Den ovennævnte scene fandt sted i en støtte- og uddannelsesgruppe for mennesker, der for nylig har fået diagnosen RA, på Hospital for Special Surgery (HSS) i New York. Gruppen er medfaciliteret af en klinisk socialrådgiver og en reumatologisk sygeplejerske og repræsenterer en af mange variationer af en effektiv, om end underudnyttet, modalitet. Grupper er dynamiske, effektive og omkostningseffektive og kan tilpasses til flere forskellige praksismiljøer med en række institutionel støtte, infrastruktur og tilgængelighed af uddannede gruppeledere.

Evidensbaserede programmer

En tværfaglig arbejdsgruppe fra 2016 fra European League Against Rheumatism (EULAR) inkluderede evidensbaserede anbefalinger om at inkorporere patientuddannelse som en integreret del af standardplejen for personer med inflammatorisk gigt.1 En stor mængde evidens viser effektiviteten af specifikt målrettede tilgange. Manualiserede selvforvaltningsprogrammer, især Stanford Patient Education Research Center’s programmer for personer med kroniske sygdomme, som er scriptede med hensyn til både indhold og proces, har rapporteret om forbedrede resultater med hensyn til smertehåndtering og self-efficacy.2 Kognitive adfærdsgrupper har rapporteret om forbedrede resultater med hensyn til håndtering af træthed.3 Peer counseling/sundhedsuddannelsesinterventioner i forbindelse med lupus og andre reumatologiske sygdomme har rapporteret forbedrede resultater med hensyn til mental sundhedsstatus og træthed.4 Sådanne gruppeinterventioner kan anvendes med lignende resultater i forskellige samfund med ringe adgang.5